Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Politica monetară sub presiunea crizelor financiare

Constantin-Marius Apostoaie

Data apariției: 28.02.2018

Domeniu: Ştiinţe economice / Finanţe

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-393-5

Nr. pagini: 269

Format: 17 x 24 cm.

36.75 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Scopul declarat al acestui volum este analiza schimbărilor majore, a mutaţiilor care au avut loc şi care încă se produc, pe alocuri, în arhitectura politicilor monetare, în contextul crizelor financiare internaţionale (cu accent pe cea mai recentă dintre acestea). Motivaţia acestui demers rezidă tocmai din necesitatea de a cunoaşte şi de a înţelege dinamica mediului economic din care facem parte, dar şi de a oferi răspunsuri pertinente la întrebări care prezintă un real interes nu doar în literatura de specialitate şi în zona factorilor decizionali, ci şi în viaţa cotidiană. Volumul cuprinde, inter alia, un studiu al efectelor, mutaţiilor şi riscurilor ca urmare a adoptării măsurilor şi instrumentelor neconvenţionale de politică monetară, o analiză a mecanismului de transmisie a ratelor dobânzilori, pe cazul României şi în condiţiile create de cea mai recentă criză economică şi financiară.

Prefaţă (Vasile Cocriş); Capitolul 1. Crizele financiare – definiţii, controverse, teorii şi cazuistici: 1.1. Aspecte conceptuale privind crizele financiare şi analiza teoriilor dominante; 1.1.1. Definiţii mainstream ale crizelor financiare; 1.1.2. Problematica crizelor financiare în doctrina de specialitate; 1.1.3. Viziunea Şcolii Austriece cu privire la crizele financiare; 1.2. Identificarea unor factori declanşatori ai crizelor financiare; 1.3. Propunerea unei taxonomii a crizelor financiare; 1.4. Implicaţii ale crizei financiare asupra stabilităţii financiare; 1.4.1. Puncte de vedere privind (in)stabilitatea financiară; 1.4.2. Definirea stabilităţii financiare; Capitolul 2. Mutaţii ale politicilor monetare în condiţii de criză financiară: 2.1. Băncile centrale şi „ortodoxia” politicii monetare; 2.1.1. Incursiune în funcţionalitatea băncilor centrale; 2.1.2. Strategii şi instrumente de politică monetară; 2.2. Scurtă descriere a politicilor monetare non-standard; 2.3. Forme ale politicilor monetare non-standard; 2.4. Măsuri non-standard adoptate de unele bănci centrale; 2.5. Canalele de transmisie a politicii monetare neconvenţionale; Capitolul 3. Mecanismul de transmisie a politicii monetare în contextul celei mai recente crize financiare: 3.1. Sistemul financiar românesc înainte şi după declanşarea crizei economice şi financiare internaţionale; 3.1.1. Adâncimea financiară a sistemul financiar românesc; 3.1.2. Rolul dominant al băncilor în cadrul sistemului financiar românesc; 3.1.3. Gradul de concentrare în sistemul bancar românesc; 3.1.4. Structura bilanţului instituţiilor financiare monetare; 3.1.5. Soliditatea sistemului bancar românesc; 3.2. Mecanismul de transmisie a politicii monetare mainstream; 3.3. Canalul ratei dobânzii; 3.3.1. Consideraţii teoretice cu privire la canalul ratei dobânzii; 3.3.2. Stadiul actual al cunoaşterii; 3.4. Elementele definitorii în analiza econometrică a mecanismului de transmisie a ratei dobânzii; 3.4.1. Datele utilizate; 3.4.2. Perioada de analiză; 3.4.3. Metodologia de cercetare; 3.5. Transmisia ratelor dobânzilor dinspre zona politicii monetare spre piaţa monetară interbancară; 3.5.1. Eficienţa ratei dobânzii ca instrument de politică monetară (rezultatele testelor aplicate pe primul segment); 3.5.2. Ajustarea ratelor dobânzilor de pe piaţa monetară interbancară; 3.6. Transmisia ratelor dobânzilor dinspre piaţa monetară interbancară spre piaţa bancară de retail; 3.6.1. Evoluţia ratelor de dobândă de pe piaţa bancară de retail; 3.6.2. Piaţa bancară de retail sub influenţa indicelui ROBOR (rezultatele testelor aplicate pe al doilea segment); 3.6.3. Ajustarea ratelor dobânzilor de pe piaţa bancară de retail; Capitolul 4. Sistemul bancar paralel în România – alternativă în condiții de criză: 4.1. Originea conceptului şi abordări teoretice; 4.2. Riscuri şi avantaje ale sistemului bancar paralel; 4.3. Structura şi gradul de dezvoltare ale sistemului bancar paralel în România; 4.4. Considerente finale privind sistemul bancar paralel ca alternativă la sistemul bancar tradiţional;Capitolul 5. Concluzii privind analiza mutaţiilor şi tendinţelor din politica monetară în contextul crizelor financiare.

Constantin-Marius Apostoaie este asistent universitar doctor în cadrul Departamentului Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A obţinut titlul de doctor în Ştiinţe Economice, domeniul Finanţe, în anul 2012, cu calificativul Excelent (la Universitatea “Alenxandru Ioan Cuza” din Iaşi). A realizat diverse stagii de documentare şi cercetare în cadrul unor instituţii precum: Universitat de Barcelona (Spania), GREThA: Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée, la Universitatea din Bordeux (Franţa), Universidad de Zaragoza (Spania), Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) etc. Totodată, a publicat, în calitate de unic autor sau în echipă, peste 60 de articole ştiinţifice în volume, reviste ori jurnale ştiinţifice (unele dintre acestea fiind indexate ISI sau în baze de date internaţionale recunoscute) şi a fost/este membru în echipă în 15 proiecte academice de cercetare şi/sau de predare, finanţate din surse naţionale sau europene. La Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din iași a mai publicat, în calitate de coautor (împreună cu Bogdan Căpraru, Sabina Andreea Cazan, Nicoleta-Livia Pintilie și Paula Andreea Terinte), volumul Competition, Risk Taking and Financial Stability in Banking – A Literature Survey