Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Provocările tehnologiilor informaţionale asupra sistemelor de asigurări

Ovidiu-Ilie Stofor, Carmen Toderaşcu

în stoc

Data apariției: 10.05.2022

Domeniu: Ştiinţe economice / Asigurări

Colecție: Economikon

ISBN: 978-606-714-690-5

Nr. pagini: 310

Format: 17 x 24 cm.

43.28 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Actuala conjunctură a economiei globale, marcată de profunde transformări economice, sociale și politice, determinate de incertitudinile economice, extinderea populismului, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, precum și de actuala criză pandemică, generează şi în industria asigurărilor necesitatea adaptării anumitor paradigme. Studierea strategiilor de marketing şi implementarea lor în domeniul activităţii de asigurare cresc şansele consultanților de a-și perfecționa tehnicile în industria vânzării produselor de asigurări. Tehnologiile informaţionale – factor omniprezent actualmente în viaţa oamenilor – pot mări viteza de vânzare a acestor produse financiare non-bancare, prin completarea marketingului clasic cu elemente din mediul on-line.

«Cele patru capitole ale lucrării se constituie ca un ansamblu de elemente teoretice și practice referitoare la modalitățile concrete de utilizare a tehnologiilor informaţionale în asigurări, precum și la contribuția acestora la creşterea performanţei activității din sistemul de asigurări. Simbioza dintre teorie și studiu oferă o valoare ridicată lucrării, iar prin modalitatea de abordare asigură și o ușoară asimilare a conceptelor prezentate. De asemenea, în cadrul lucrării au fost prezentate opiniile unor cercetători în domeniul de referință, din țară și străinătate, care reflectă situația actuală cu privire la sistemele de asigurări. Autorii fac o subtilă comparație cu alte instrumente financiare, cum ar fi produsele bancare, prezentând diferența dintre beneficiile constante din asigurările de viață și depozitele bancare ce nu se soldează cu mari câștiguri și pe o perioadă îndelungată.»
prof. univ. dr. Ștefan Daniel Armeanu, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară

«Lucrare de mare complexitate şi actualitate în care subiectul asigurărilor se interferează, se integrează şi se completează inedit cu aspectele celorlalte segmente ale domeniului financiar: bancar, pieţe de capital, sisteme de pensii; dar şi economie comportamentală, psihologie economică aplicată, tehnologie informaţională, respectiv, inteligenţă informaţională. Cu o manieră inovativă de organizare a corpusului, lucrarea îşi asigură o poziţie unică în literatura română de specialitate, iar multitudinea de beneficiari ai demersului îi atestă valoarea exponenţială în timp şi conferă autorilor ei aprecierea şi recunoaşterea cuvenită.»
prof. univ. dr. Cristina Ciumaş, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

«După cum menţionează şi autorii, lucrarea se doreşte un punct de plecare pentru persoanele interesate de sisteme informaţionale, atrase de domeniul promovării produselor, în special al programelor de asigurare, care urmăresc să se perfecţioneze în domeniul distribuţiei. În acest sens, regăsim trimitere la concepte incluse în tematica de bază a asigurărilor, aşa cum este definită de Directiva Europeană a Distribuţiei (IDD). Lucrarea constituie un material cu valoare adăugată reală pentru toate persoanele care doresc să-şi dezvolte conceptele financiare în sectorul asigurărilor, contribuind la dezvoltarea nivelului de educaţie financiară a tinerelor generaţii.»
conf. univ. dr. Laura Elly Naghi, Institutul de Studii Financiare

Lista figurilor; Lista tabelelor; Cuvânt-înainte; Introducere; CAPITOLUL 1. Elemente definitorii ale asigurărilor: 1.1. Condiţiile apariţiei şi evoluţiei asigurărilor; 1.2. Clasificarea asigurărilor şi funcţiile acestora în cadrul sistemului financiar contemporan; 1.3. Caracteristici ale asigurărilor de viaţă; CAPITOLUL 2. Analiza impactului utilizării marketingului în asigurări: 2.1. Abordări cu privire la influenţa marketingului în asigurări: 2.1.1. Vânzarea clasică a asigurărilor; 2.1.2. Condiţii şi bariere pentru distribuţia eficientă a asigurărilor; 2.1.3. Mixul de marketing în asigurări; 2.1.4. Avantajele marketingului relaţional; 2.2. Comportamentul potenţialului asigurat în raport cu oferta pieţei; 2.3. Comportamentul consultantului de asigurări; CAPITOLUL 3. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în asigurări: 3.1. Cadrul general al sistemelor informaţionale din domeniul asigurărilor: 3.1.1. Impactul tehnologiilor informaţionale asupra domeniului asigurărilor; 3.1.2. Evoluţia sistemelor informatice pentru asigurări; 3.1.3. Implicarea ASF în susţinerea inovaţiei tehnologice; 3.1.4. Clasificarea sistemelor şi tehnologiilor informaţionale; 3.1.5. Domenii de interes pentru utilizarea sistemelor informatice; 3.2. Internetul şi comerţul electronic în industria asigurărilor: 3.2.1. Internetul (intranetul) în asigurări; 3.2.2. Comerţul electronic şi asigurările; 3.3. Baze de date şi depozite de date: 3.3.1. Bazele de date în domeniul asigurărilor; 3.3.2. Depozite de date pentru asigurări; 3.4. Tehnologiile multimedia în activitatea de vânzare a asigurărilor; 3.5. Sisteme de sprijinire a procesului decizional; 3.6. Sisteme expert şi utilizarea acestora în asigurări; 3.7. Tehnologii Client Server; 3.8. Securitatea datelor; CAPITOLUL 4. Modalităţi de integrare a tehnologiilor informaţionale în creşterea performanţei intermedierii de asigurări: 4.1. Asigurările în era digitală; 4.2. Internetul – mediu de utilizare în marketingul asigurărilor; 4.3. Aplicaţie on line de promovare a produselor de asigurări: 4.3.1. Cerinţele funcţionale; 4.3.2. Specificaţii de proiectare; 4.3.3. Implementarea aplicaţiei; 4.4. Integrarea tehnologiilor informaţionale în etapele vânzării: 4.4.1. Prospectarea; 4.4.2. Abordarea clienţilor; 4.4.3. Prezentarea şi demonstraţia; 4.4.4. Finalizarea vânzării; 4.4.5. Servicii post vânzare; 4.4.6. Recrutarea noilor consultanţi; 4.4.7. Supervizarea activităţii de vânzări; Reflecţii; Bibliografie; ANEXE; INDEX

Ovidiu-Ilie Stofor (n. 1973, Botoșani) este doctor în cibernetică și statistică economică, analist la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A fost aproape un deceniu cadru didactic asociat la catedra de Informatică Economică a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, din cadrul aceleiaşi universităţi. A urmat studii doctorale şi postdoctorale în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale în marketingul asigurărilor. A activat în domeniul asigurărilor, specializându-se în strategii de vânzări şi management, precum şi în eficientizarea activităţii în domeniile respective prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.
Carmen Toderaşcu (n. 1982, Iași) este conferențiar universitar doctor în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație Publică. Doctor în Finanțe din anul 2012, a finalizat, de asemenea, studiile unui program postdoctoral. Aria de expertiză: Baze ale asigurărilor de bunuri și persoane, Sisteme moderne de asigurări, Asigurări de bunuri și persoane, Monedă și credit, Control financiar-bancar, Audit bancar. Pe lângă cariera desfășurată în domeniul universitar, are o experiență de peste un deceniu în media, fiind realizator-prezentator al emisiunii tv „Puls economic”.