Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Radiografia băncilor centrale. Evoluție și crize economice

Irina Mădălina Doroftei

Data apariției: 24.06.2017

Domeniu: Ştiinţe economice / Bănci

Colecție: Economie şi Societate Liberă

ISBN: 978-606-714-346-1

Nr. pagini: 274

Format: 14,7 x 20,5 cm.

30.45 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cartea analizează rolul unor bănci centrale în criza financiară şi economică din anul 2008, dar și post-criză, pornind de la teoria băncii centrale și trecând în revistă apariţia şi evoluţia instituţiei băncii centrale şi instrumentele utilizate. Sunt comparate politicile monetare de acum un secol cu ce reprezintă ele astăzi, sunt aprofundate provocări la adresa guvernanţei autorităţilor monetare, în special conceptul de independenţă a băncii centrale. Studiile de caz alese pentru ilustrarea problemelor ridicate de acest concept vizează Banca Naţională a României şi Banca Centrală Europeană. În final, sunt expuse teorii ale ciclurilor de afaceri şi exemplificate pe criza declanşată în 2007.

INTRODUCERE. IPOTEZE DE LUCRU ŞI NOTE METODOLOGICE 1. APARIŢIA BĂNCILOR CENTRALE, FUNCŢIILE LOR ACTUALE ŞI INSTRUMENTELE AVUTE LA DISPOZIŢIE 1.1. O scurtă istorie a băncilor centrale 1.2. Funcţiile băncilor centrale 1.3. Obiectivele şi strategiile băncilor centrale în prezent 1.4. Instrumentele de politică monetară 1.4.1. Instrumente tradiţionale de politică monetară 1.4.2. Instrumente neconvenţionale de politică monetară 2. POLITICA MONETARĂ DIN PERSPECTIVA DIFERITELOR CURENTE DE GÂNDIRE ECONOMICĂ 2.1. Disputa dintre Şcoala Monetară şi Şcoala Bancară 2.2. Politica monetară în concepţia a două şcoli de gândire economică: keynesismul şi monetarismul 2.3. Noul consens în politica monetară 2.4. Politica monetară optimă în viziunea Şcolii Austriece de Economie 2.5. Efectele politicii monetare implementate de băncile centrale 3. PROVOCĂRI ÎN GUVERNANŢA BĂNCILOR CENTRALE: INDEPENDENŢA BĂNCILOR CENTRALE 3.1. Evoluţia independenţei băncilor centrale 3.2. Conceptul de Independenţă a Băncii Centrale începând cu anii '80 şi rolul său în politicile monetare 3.3. Cazul Băncii Naţionale a României 3.4. Cazul Băncii Centrale Europene 3.5. Eficacitatea Independenţei băncii centrale în atingerea obiectivelor de politică monetară 4. BĂNCILE CENTRALE (SISTEMUL FEDERAL DE REZERVE, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ) ŞI CRIZA FINANCIARĂ ŞI ECONOMICĂ DIN 2008 4.1. Teorii ale crizelor din perspectivă keynesiană, monetaristă, neoclasică, a ipotezei instabilităţii financiare şi austriacă 4.2. O relatare empirică a crizei 4.3. Relevanţa teoriei austriece a ciclului de afaceri în criza recentă 4.4. Măsurile implementate de unele bănci centrale (Sistemul Federal de Rezerve, Banca Centrală Europeană) în urma crizei financiare şi economice din anul 2008 şi rezultatele acestora 4.5. Comportamentul băncilor centrale în urma crizei financiare şi economice: între teorie şi practică

Irina Mădălina Doroftei (n. 1986, Bistrița) este lector universitar la Academia de Studii Economice din București și membru în Consiliul Director al Societății Academice din România (SAR). A obținut doctoratul în Economie și Afaceri Internaționale cu o teză centrată pe evoluția instituțională a băncilor centrale și rolul lor în crizele economice. A realizat studii pe subiecte precum independența băncilor centrale, politici monetare și criza economică din 2008, distribuția clientelară a fondului de rezervă bugetară, comerțul internațional al României sau corupția din sectorul construcțiilor – achizițiilor publice finanțate din fonduri europene sau din fonduri naționale.