Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Reorganizarea societăților - abordări contabile și juridice

Iuliana Eugenia Georgescu, Costel Istrate, Maria Carmen Huian, Mihai- Bogdan Afrăsinei

în stoc

Data apariției: 17.01.2020

Domeniu: Ştiinţe economice / Contabilitate

Colecție: Economikon

ISBN: 978-606-714-530-4

Nr. pagini: 252

Format: 17 x 24 cm.

29.00 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

În contextul unei piețe dinamice, nu putem să nu remarcăm creșterea interesului pentru cunoașterea aspectelor juridice și contabile pe care le implică operațiunile de restructurare prin fuziune și divizare a societăților din țara noastră, dar și a celor privind dizolvarea, lichidarea sau reorganizarea judiciară a acestora, precum și cazurile de retragere sau excludere a unor asociați. Pe parcursul a cinci capitole, lucrarea noastră își propune să surprindă aspectele teoretice ale acestor tipuri de operațiuni, fundamentate, în primul rând, pe legislaţia specifică în vigoare, dar şi pe o bibliografie, spunem noi, reprezentativă pentru domeniul abordat. Pentru a conferi un plus de valoare lucrării, prezentarea teoretică este însoțită de exemplificări practice. Lucrarea se adresează cu prioritate studenţilor și masteranzilor de la specializările din domeniul contabilității, dar şi profesioniștilor interesaţi de acest domeniu.

CAPITOLUL 1 - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND RESTRUCTURAREA SOCIETĂȚILOR CU PERSONALITATE JURIDICĂ: 1.1. Cadrul juridic și normativ privind organizarea și funcționarea societăților în România; 1.2. Strategii de restructurare a societăților; 1.2.1. Cauze care stau la baza deciziei de restructurare a societăților; 1.2.2. Delimitări conceptuale privind restructurarea societăților. Definire și tipologie; 1.2.3. Alianțele strategice- opțiuni de reorganizare a societăților; 1.2.4. Concentrările economice în condiții de concurență; CAPITOLUL 2 - ASPECTE JURIDICE ȘI CONTABILE PRIVIND OPERAȚIUNILE DE FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII: 2.1. Contextul și caracteristicile generale ale operațiunilor de fuziuni – achiziții: 2.1.1. Obiective și motivații; 2.1.2. Repere în evoluția pieței de fuziuni – achiziții; 2.1.3. Analiza pieţei de fuziuni şi achiziţii din Europa Centrală şi de Sud-Est; 2.1.4. Tipologia operațiunilor de fuziuni/achiziții; 2.2. Fuziunea societăților: 2.2.1. Definirea și caracteristicile operațiunii de fuziune a societăților prin raportare la cadrul juridic românesc; 2.2.2. Etapele procesului juridic al unei operațiuni de fuziune; 2.2.3. Aspecte fiscale privind fuziunea societăților; 2.2.4. Fuziunea prin absorbție; 2.2.5. Contabilitatea operațiunilor de fuziune prin contopire; 2.3. Operațiuni de achiziții: 2.3.1. Aspecte strategice și operaționale privind achizițiile; 2.3.2. Achiziții prin cumpărare de acțiuni; 2.3.3. Achiziții prin schimb de acțiuni; 2.3.4. Studii de caz privind operațiunile de achiziții; CAPITOLUL 3 - ASPECTE JURIDICE ȘI CONTABILE PRIVIND OPERAȚIUNILE DE DIVIZARE A SOCIETĂȚILOR: 3.1. Reglementari naționale privind divizarea societăților; 3.1.1. Definirea și caracteristicile operațiunii de divizare a societăților conform cadrului juridic românesc; 3.1.2. Etapele procesului juridic al unei operațiuni de divizare; 3.2. Obiective, motivații și tipuri de divizări; 3.3. Contabilitatea operațiunilor de divizare a societăților; 3.3.1. Etapele divizării din punct de vedere contabil; 3.3.2. Aspecte fiscale privind divizarea societăților; 3.3.3. Studii de caz privind divizarea societăților; CAPITOLUL 4 - CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR PRIVIND DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚILOR CU PERSONALITATE JURIDICĂ: 4.1. Considerații generale privind dizolvarea și lichidarea societăților: 4.1.1. Cauzele dizolvării societăților; 4.1.2. Efectele dizolvării societăților; 4.1.3. Tipuri de lichidări și dizolvări ale societăților; 4.2. Procedura insolvenței: 4.2.1. Definirea, principiile și modalitățile de realizare a procedurii insolvenței conform reglementărilor naționale; 4.2.2. Participanții la procedura insolvenței și atribuțiile acestora; 4.2.3. Deschiderea procedurii și efectele acesteia. Întocmirea tabelului de creanțe; 4.2.4. Procedura reorganizării judiciare; 4.2.5. Procedura falimentului (lichidare judiciară) unei societăți; 4.3. Aspecte juridice privind lichidarea societăților: 4.3.1. Numirea lichidatorilor și atribuțiile acestora; 4.3.3. Stabilirea situației patrimoniului și a mijloacelor de valorificare a bunurilor; 4.3.4. Ordinea de plată a creditorilor; 4.4. Contabilitatea operațiunilor de lichidare a societăților; 4.4.1. Etapele lichidării societăților; 4.4.2. Aspecte fiscale privind lichidarea societăților; 4.4.3. Studii de caz privind lichidarea societăților; CAPITOLUL 5 - CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR DE RETRAGERE SAU EXCLUDERE A UNOR ASOCIAȚI DIN CADRUL UNEI SOCIETĂȚI ; 5.1. Aspecte juridice și contabile privind operațiunile de excludere sau retragere a asociaților din cadrul societăților; 5.2. Studii de caz privind retragerea sau excluderea acționarilor/asociaților din cadrul unei societăți; BIBLIOGRAFIE.

Iuliana Georgescu (n. 1966, Roman) este profesor universitar doctor la Departamentul CIES din cadrul FEAA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu o experiență de peste 25 ani în învățămantul superior, autoare și coautoare a numeroase cărți și studii de specialitate în domeniul Contabilității, are ca domenii de interes Contabilitatea generală, Contabilitatea publică, Contabilitatea managerială, Contabilitatea operațiunilor de reorganizare a societaților comerciale, Contabilitatea în turism etc.
Costel Istrate (n. 1969) este profesor universitar doctor la Departamentul CIES din cadrul FEAA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu o experiență de peste 25 ani în învățămantul superior, autor și coautor a numeroase cărți și studii de specialitate în domeniul Contabilității, iar domeniile de interes sunt Contabilitatea generală, Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii, Contabilitatea grupurilor de întreprinderi, Raportările financiar-contabile, Iniţierea în IAS/IFRS etc.
Maria Carmen Huian (n. 1979) este conferențiar universitar doctor la Departamentul CIES din cadrul FEAA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu o experiență de peste 13 ani în învățămantul superior, autoare și coautoare a numeroase cărți și studii de specialitate în domeniul Contabilității, având ca domenii de interes Contabilitatea financiară, Contabilitatea instrumentelor financiare, Raportarea financiară și analiza, Contabilitatea publică etc.
Mihai-Bogdan Afrăsinei (n. 1988) este asistent universitar doctor la Departamentul CIES din cadrul FEAA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, autor și coautor a unor studii și lucrări de Contabilitate, are ca domenii de interes Contabilitatea financiară, Contabilitatea publică, Contabilitate de gestiune, Contabilitate în turism.