Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Reziliență și sustenabilitate pentru administrație publică și finanțe eficiente – ReSAP. Conferința științifică studențească 15-18 aprilie 2022

Ana-Maria Bercu, Angela Roman (coord.), Adina Dornean (colab.)

stoc epuizat

Data apariției: 22.07.2022

Domeniu: Ştiinţe economice / Adm. publică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-709-4

Nr. pagini: 446

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul conferinței științifice studențești „Reziliență și sustenabilitate pentru administrație publică și finanțe eficiente – ReSAP”, desfășurată în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație Publică, în perioada 15-18 aprilie 2022, constituie un vector de promovare a cercetărilor întreprinse de studenți, în domeniul științelor administrative și al finanțelor, pe linia celor mai noi provocări determinate de contextul pandemic și post-pandemic. Cercetările privind modul în care acționează autoritățile publice și factorii de decizie de la diferite niveluri constituie lecții pentru răspunsul și reziliența la crize actuale și viitoare, cu impact asupra performanței și eficienței afacerilor publice și private. Transformările de natură economico-financiară și socială, guvernanța publică contează acum mai mult ca niciodată, iar răspunsurile imediate ale autorităților publice și ale decidenților de la diferite niveluri sunt cruciale, atât pentru redresarea economiei, cât și pentru construirea unei „noi normalități” odată ce criza a trecut.
Volum finanțat de Ministerul Educației prin adresa cu nr. 34196R/23.02.2022 privind activitățile extracuriculare ale proiectului cu tema Reziliență și sustenabilitate pentru o administrație publică eficientă, ReSAP.

Cuvânt introductiv; SECȚIUNEA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (licență), Coordonator: Prof. dr. habil. Ana-Maria BERCU:
Analiza teoretică și practică a fenomenului evaziunii fiscale și a efectelor sale în România, Diana Aniței; Autonomia Bugetelor Locale. Abordare comparativ, Petru-Eduard Aramă; Analiza comparativă a impozitelor și taxelor locale în țările Uniunii Europene, Răzvan Bilan Analiza comparativă a taxelor și impozitelor locale în țările Uniunii Europene, Andreea Ciubotariu; Evoluția datoriei publice în România, Sergiu-Vasilică Crăciun; Performanța financiară a bugetelor locale la nivelul județului Iași, Răzvan-Ionuț Croitoru; Proiectul de investiții publice – un mod antreprenorial de acțiune, Ștefan-Gabriel Cruceru; Buna guvernare și statul de drept – piloni ai consolidării eficienței economice, Geanina-Elena Leonte; Calitatea instituțiilor și economia subterană, Alexandru-Mihail Maftei; Investigarea practicilor de combatere a corupției în administrația publică și eficiența acestora, Ecaterina Mironescu; Descentralizarea fiscală în municipiul Bacău, Andreea Mihaela Soare; Protecția juridică a datelor cu caracter personal de la reglementare la dificultăți de implementare, Andreea Violeta Stăvărache; Transparenţa decizională şi modalităţi de îmbunătăţire a relaţiei administraţie publică – cetăţean, Alexandrina Toaca; Guvernarea digitală și importanța ei în consolidarea transparenței decizionale, Florin Ursu, Andrei-Vlăduț Olaru;
SECȚIUNEA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (master), Coordonator: Prof. dr. habil. Ana-Maria BERCU:
Investigarea eficienței și utilității normelor de etică și integritate academică, Doina-Monica Agheorghiesei; Politica de mediu și protecția mediului privind deșeurile din plastic: o strategie europeană pentru a proteja planeta, Maria-Mădălina Asofiei; Prevenirea și combaterea fenomenului corupției în Uniunea Europeană, Adriana Bejinariu; Politici publice privind cultura. Tradițiile, Aurelia Benchea; Dreptul la carieră în reglementarea statutului juridic al funcționarilor europeni, Maria-Alexandra Chihai; Politici publice pentru dezvoltare durabilă urbană, Alina Chisanovici; Protecția drepturilor copilului la nivel naţional – realităţi și deziderate, Mihaela Pălici; Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin intermediul Directivei PIF, Pîrlea Valeria;
SECȚIUNEA FINANȚE ȘI BĂNCI (licență), Coordonator: Prof. dr. habil. Angela ROMAN, în colaborare cu Conf. dr. habil. Adina DORNEAN:
Evoluții și tendințe pe piața cardurilor în România: o analiză în context european, Mihaela-Victoria Bilovolschi; Fondul Monetar Internațional și rolul său în combaterea efectelor generate de pandemia Covid-19, Elena-Diana Boboc; Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului bancar, Simona-Elena Dinu, Mina-Mădălina Toma; Supravegherea bancară și stabilitatea financiară: cazul României, Ana-Maria Drăgan; Dezvoltarea pieței cardurilor în Uniunea Europeană: provocări și perspective, Valeria Silion; Sustenabilitatea sistemului fiscal în context european: cazul României, Irina Denisa Simion;
SECȚIUNEA FINANȚE ȘI BĂNCI (master), Coordonator: Prof. dr. habil. Angela ROMAN în colaborare cu Conf. dr. habil. Adina DORNEAN:
Particularități ale intervenției prin măsuri active și pasive de protecție a șomerilor în statele Uniunii Europene, Magdalena-Lavinia Butnaru; Convergența economică și integrarea monetară europeană: o analiză comparativă, Andrei-Marian Ciutacu; Impactul economic al pandemiei COVID-19 asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: cazul ţărilor UE, Erika-Maria Doacă; Determinanții profitabilității sectorului bancar european: un studiu empiric, Teodora Eșanu; Intermedierea financiară și creșterea economică: analiză în context european, Maria-Mădălina Filip; Sistemul pensiilor facultative din România – performanțe și perspective, Alexandru-Cristian Hânceanu; Implicarea Fondului Monetar Internațional în combaterea efectelor generate de pandemia de Covid 19, Vivia-Anca Stanca; Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană: evoluții și tendințe, Ioana-Alexandra Turtureanu.

Ana-Maria Bercu (n. 1976, Oradea) este profesor universitar doctor habil. titular la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație publică, unde activează din 2002. A absolvit un program de licență în Administrație publică (2001), cu distincția magna cum laude, studii postuniversitare de Gestiunea resurselor în administrația publică (2002) și a finalizat studiile de doctorat în Management (2008). A fost abilitată să coordoneze teze de doctorat în domeniul științelor administrative începand cu anul 2019. În perioada 2015-2016, a fost cercetător postdoctoral la Universitatea din Tel Aviv, Israel, în domeniul Managementul resurselor umane. În semestrul de toamnă al anului 2022, va fi bursier Fulbright la Universitatea din Illinois, Chicago, College of Urban Studies and Public Affaires. Este directorul Catedrei Jean Monnet, a întreprins studii privind integrarea și reziliența în administrația publică din UE – EU-PAIR (2021-2024) și a fost coordonator al modulului JM EURCOMP (2014-2017). Este coordonator pentru proiectul de parteneriat Erasmus+ KA2 European Citizenship Initiative: from A to Z (2020-2022), coordonator și/sau membru al echipei științifice pentru peste 25 de proiecte europene, având experiență în predarea internațională prin programele Erasmus și Erasmus+, membru al Centrului European de Excelență (în cadrul Centrului de Studii Europene) din 2009 și al Catedrei JM EUFIRE (2016-2019). Activitățile sale de predare și cercetare sunt în domeniile: managementul performanței în administrația publică, managementul strategic în sectorul public, analiza politicilor publice și managementul relațiilor de muncă.
Angela Roman (n. 1968, Iclănzel, Mureș) este profesor universitar doctor habil. la Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație publică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Iași, cu o experiență de peste 30 de ani în învățămậntul superior. A realizat stagii de documentare la universităţi din străinătate (IUT de Sceaux – Paris, Universitat de les Illes Balears, Université Paris-Dauphine), şi-a perfecţionat pregătirea profesională prin participarea la forumul-dezbatere „Academica BNR” (2012-2014) şi a absolvit cursurile de Formator (2012) şi Didactician (2012). În 2018, a obținut atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Finanțe. Activitatea sa de cercetare se concretizează în peste 170 de articole publicate în reviste de specialitate, 2 cărți (unic autor), 16 cărți în calitate de coautor, 10 capitole de carte, 12 volume în calitate de coeditor și a participat la peste 200 conferințe şi evenimente științifice din țară și străinătate. Activitățile sale didactice se axează pe disciplinele: Monedă și credit, Relații valutar-financiare internaționale, Politici monetare și Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii.
Adina Dornean este conferențiar universitar doctor habil. la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu activitate didactică şi de cercetare în domeniile: Fi¬nanţe, Finanţe publice, Responsible Finance and Investing, Preţuri şi concurenţă, Integrare financiar-mone¬tară euro¬peană” şi Gestiunea fon¬du¬rilor structurale europene. A absolvit Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, studiile de licenţă în Bănci şi Burse de Valori (2001), studiile aprofundate în Management Financiar-Bancar (2002), studiile doctorale în Finanțe (2011) şi studiile postdoctorale în economie (SPODE, 2013), organizate de Academia Română. A fost bursier Erasmus în perioada 1999-2000 la Universidad de Murcia, a urmat stagii de documentare la Universidad de Granada (2001), Universidad Politécnica de Cartagena şi Universidad de Alicante (Spania, 2007) şi a participat la programe de pregătire în domeniul finanţelor – International Management Teachers Academy – IMTA (Slovenia, 2007). A publicat 3 cărți, 12 capitole de cărți și peste 60 de articole de specialitate (în ţară şi în străinătate, indexate în baze de date internaționale, inclusiv șase articole în reviste cotate Web of Science cu factor de impact), a participat la peste 75 de manifestări ştiinţifice (naţionale şi internaţionale) şi la zece proiecte de cercetare cu finanţare naţională sau internaţională în calitate de director și membru.