Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Sondajul statistic, ed. a III-a

Dănuţ-Vasile Jemna

în stoc

Data apariției: 12.12.2023

Domeniu: Ştiinţe economice / Statistică

Colecție: Economikon

ISBN: 978-606-714-818-3

Nr. pagini: 228

Format: 17 x 24 cm.

16.79 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Ediția a III-a revizuită și adăugită.
În literatura de specialitate se întâlnesc lucrări ce prezintă sondajul statistic din perspective foarte diverse. Există lucrări, scrise din perspectiva statisticianului, care sunt foarte tehnice și din care lipsesc elemente de metodologie privitoare la partea de elaborare a unei anchete prin sondaj sau elementele organizatorice specifice acestei cercetări. De cealaltă parte, se întâlnesc situații în care sondajul este prezentat de o manieră simplificată, fără prea multe detalii legate de fundamentarea statistică a tehnicilor de sondaj. Intenția acestei lucrări este aceea de a oferi cititorilor o carte introductivă cu privire la teoria și practica sondajului statistic.

INTRODUCERE; 1. FUNDAMENTELE CERCETĂRII PRIN SONDAJ: 1.1. DE LA CERCETĂRILE EXHAUSTIVE LA CELE SELECTIVE: 1.1.1. Terminologie; 1.1.2. Scurt istoric și condiții pentru dezvoltarea cercetării prin sondaj; 1.1.3. Opţiunea între sondaj şi cercetarea exhaustivă; 1.1.4. Limite ale utilizării sondajelor; 1.2. CONCEPTUL DE REPREZENTATIVITATE A UNUI SONDAJ: 1.2.1. Elaborări empirice; 1.2.2. Elaborări ştiinţifice; 1.3. PROBLEME TEORETICE ȘI METODOLOGICE: 1.3.1. Definirea temei de cercetare; 1.3.2. Elaborarea chestionarului statistic; 1.3.3. Elaborarea planului de sondaj; 1.4. PROBLEME ORGANIZATORICE: 1.4.1. Asigurarea necesarului uman; 1.4.2. Asigurarea mijloacelor materiale și financiare. Bugetul anchetei; 1.4.3. Calendarul cercetării; 1.4.4. Organizarea spațiului; 1.5. EXERCIȚII. 2. SONDAJUL ALEATOR SIMPLU: 2.1. NOȚIUNI ȘI NOTAȚII: 2.1.1. Populație și eșantion. Parametri și estimații; 2.1.2. Procedee de selecție; 2.1.3. Selecții aleatoare. Estimatori. Distribuții de selecție; 2.2. STATISTICI UTILIZATE IN CAZUL SONDAJULUI ALEATOR SIMPLU: 2.2.1. Media de selecție; 2.2.2. Valoarea globală sau totalul de selecție; 2.2.3. Moment inițial de selecție de ordin k; 2.2.4. Proporția de selecție; 2.2.5. Varianța de selecție; 2.2.6. Moment centrat de selecție de ordin k; 2.3. SELECȚII PENTRU POPULAȚII CARE URMEAZA LEGI DE DISTRIBUȚIE NORMALE ; 2.4. ESTIMAREA PRIN INTERVAL DE ÎNCREDERE A UNUI PARAMETRU: 2.4.1. Estimarea mediei; 2.4.2. Estimarea valorii globale (a totalului); 2.4.3. Estimarea proporției; 2.4.4. Estimarea varianței; 2.5. CALCULUL VOLUMULUI EȘANTIONULUI: 2.5.1. Cazul unei variabile alternative; 2.5.2. Cazul unei variabile numerice continue; 2.6. EXERCIȚII. 3. SONDAJUL NON-ALEATOR (EMPIRIC): 3.1. PRINCIPIILE SELECȚIEI NON-ALEATOARE; 3.2. SONDAJUL PE COTE: 3.2.1. Principiul de bază. Planul de sondaj; 3.2.2. Probleme organizatorice specifice; 3.2.3. Avantaje și limite; 3.2.4. Ameliorarea calităţii unui sondaj pe cote; 3.3. METODA UNITAȚILOR TIP; 3.4. ALTE METODE: 3.4.1. Metoda voluntariatului; 3.4.2. Metoda selecției bazate pe accesibilitate; 3.4.3. Metoda itinerariilor; 3.5. EXERCIȚII. 4. SONDAJE MIXTE: 4.1. JUSTIFICAREA METODELOR MIXTE; 4.2. SONDAJUL STRATIFICAT: 4.2.1. Principiul metodei; 4.2.2. Estimarea parametrului medie; 4.2.3. Construirea eșantionului; 4.3. SONDAJUL IN DOUA SAU MAI MULTE TREPTE: 4.3.1. Fundamentarea metodei; 4.3.2. Proprietățile estimatorilor. Precizia rezultatelor; 4.4. SONDAJUL PE SERII (CLUSTER): 4.4.1. Justificarea metodei; 4.4.2. Calitatea estimatorilor și a rezultatelor; 4.5. EXERCIȚII. 5. UTILIZAREA UNEI INFORMAȚII SUPLIMENTARE. AMELIORAREA CALITĂȚII ESTIMATORILOR: 5.1. PRINCIPIUL AMELIORĂRII ESTIMATORILOR PRIN REDUCEREA VARIANȚEI; 5.2. POST-STRATIFICAREA: 5.2.1. Proprietățile estimatorului; 5.2.2. Limitele și eficiența metodei; 5.3. ESTIMATORUL RAPORT (RATIO): 5.3.1. Principiu; 5.3.2. Proprietățile estimatorului; 5.4. ESTIMATORUL REGRESIE; 5.4.1. Principiu; 5.4.2. Proprietățile estimatorului; 5.5. EXERCIȚII.TABELE PROBABILISTE; BIBLIOGRAFIE.

Dănuț-Vasile Jemna (n. 1972, Gura Humorului) este profesor universitar la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În cadrul specializării de Statistică și Previziune Economică, predă cursurile de Teoria și practica sondajelor, Econometrie și Demografie, la nivel de licență, iar la programele de master predă Econometrie avansată, Metodologia cercetării și Statistică bayesiană. A realizat stagii de cercetare doctorală și postdoctorală la Universitatea Poitiers din Franța și a realizat numeroase mobilități de predare în cadrul programelor Erasmus în țări precum Italia, Franța, Polonia. Este coordonator de doctorat în domeniul Cibernetică și Statistică și visiting profesor al Universității din Poitiers, Franța.
Cărți publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Econometrie (2007, 2017), Sondajul statistic (2018), Analiza eficienţei relaţiei finanţe publice locale – sistem bancar (2008, coautor).