Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Sustenabilitatea educaţiei doctorale în economie şi afaceri

Constantin-Marius Apostoaie, Ana-Maria Bercu, Gabriela Boldureanu, Irina Manolescu, Adriana Prodan, Iolanda Vodă (coordonatori)

stoc epuizat

Data apariției: 10.10.2020

Domeniu: Ştiinţe economice / Resurse umane

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-590-8

Nr. pagini: 288

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul, publicat doar în variantă online conține articole științifice în limbile română și engleză care valorifică ideile și cercetările doctoranzilor Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Lucrările au fost prezentate, prin postere sau în plen, la conferința finală a proiectului SESYR, finanțat prin programul european Jean Monnet. Volumul este destinat studenților, cercetătorilor și profesorilor ca reper bibliografic pentru dezvoltarea altor idei de cercetare și inovare în arealul său tematic.

Prefață (Adriana Prodan); Partea I. Cercetare, inovare şi educaţie: Artificial Intelligence Applications and Tools in Higher Education: an Overview, Nicolai Romanov, Marius Iulian Cluci, Ionuț-Daniel Anastasiei, AlexandruȚugui; The Impact of Innovation on Research and Development, Emmanuel Obed Dadzie, Ionela-Gabriela Matei; Internaționalizarea spațiului academic european și perspectiva asupra studiilor de doctorat, Geanina Brînză, Gina Ionela Butnaru Consideraţii asupra modului de organizare a structurilor de audit public intern în instituţiile de învăţământ preuniversitar, Monica Giurgea (căs. Gherghe); Stimularea proiectelor de cercetare – instrument principal în îmbunătățirea poziționării universităților în clasamentele internaționale, Cornelia Medeleanu, Irina Manolescu Managementul proiectelor europene în domeniul cercetării – bune practici pentru tinerii cercetători, Adriana Prodan, Irina Manolescu, Constantin-Marius Apostoaie Partea a II-a. Procese şi fenomene economice: The Deterrents of the Foreign Direct Investment Attraction in Romania, Sebastian Tocar; Does Using Cryptocurrency and Blockchain Pose New Risk to Global Organizations Regard Senior Management Decision Making, Levi Guy, Țugui Alexandru; The Reputational Risk – A Qualitative Research of the Banking Sector in Romania, Răzvan-Ionuț Drugă; Analiza practicilor sectorului public în Republica Moldova prin prisma principiilor guvernanței corporative, Domnița Grițco, Lenuța Cojocariu; Studiul influenței fenomenului sustenabilității asupra raportării entităților economice – studiul literaturii și analiza comparativă a rapoartelor de sustenabilitate din domeniul bancar, Mihai-Florentin Herciu; Sinteză a literaturii de specialitate în domeniul fraudei economice, Mădălin-Mihai Moțoc; Partea a III-a. Piaţa muncii şi managementul resurselor umane: Volunteerism Practices – A Sustainability Factor in Community Development Programs, Magdalena Cămănaru; Doctoral Graduates in the Labor Market in the Context of the Knowledge Economy, Alexandru Anichiti The Influence of Female Leadership on Organisational Culture, Bogdan Andrei Tiliuță, Ioana Raluca Diaconu Link between Employees Empowerment and Organizational Loyalty: Literature Review, Simina Nicoleta Bohâlțeanu; Importanţa echilibrului viaţă profesională-viaţă personală pentru angajaţii români, Elena-Sabina Turnea, Lorena Florentina Dumitrașciuc, Adriana Prodan; Influenţa satisfacţiei în muncă asupra fluctuaţiei resurselor umane, Mihaela Denis Gălățanu; Cercetarea practicii de coaching: întrebări exploratorii, Alina Hurubean; Retenția voluntarilor. O discuție pragmatică despre cultivarea angajamentului organizațional, Paula-Simona Pădurariu; Partea a IV-a. Antreprenoriat: Tehnici contemporane de dezvoltare a brandingului de angajator utile tinerilor antreprenori, Ecaterina Chițu; Utilizarea social media în România – evoluție și potențiali factori de influență, Ioana Andreea Bogoslov, Anca Elena Lungu; Evoluția României antreprenoriale – o analiză asupra mediului de afaceri, Anca Elena Lungu, Andreea Ioana Bogoslov; Caracteristicile spiritului antreprenorial din România, Lorena Florentina Dumitrașciuc

Constantin-Marius Apostoaie (n. 1985, Botoşani) este lector universitar doctor în cadrul Departamentului Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A realizat diverse stagii de documentare şi cercetare în cadrul unor instituţii precum: Universitat de Barcelona (Spania), GREThA: Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée, Universitatea din Bordeux (Franţa), Universidad de Zaragoza (Spania) etc. Totodată, a publicat, în calitate de unic autor sau în echipă, peste 60 de articole ştiinţifice în volume, reviste ori jurnale ştiinţifice (mai multe dintre acestea fiind indexate ISI sau în baze de date internaţionale recunoscute), a fost/este membru în echipă în peste 18 proiecte academice de cercetare şi/sau de predare, finanţate din surse naţionale sau europene (cu linii de finanţare precum: Horizon 2020, Erasmus+, Erasmus Mundus, COST, POSDRU, POSCCE, POCU, UEFISCDI), a participat în mai mult de 50 de conferinţe internaţionale şi naţionale.
Ana Maria Bercu (n. 1976, Oradea) este profesor universitar habilitat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație publică. A absolvit un program de licență în Administrație publică (2001), cu distincția Magna cum Laude, studii postuniversitare în domeniul Gestiunii resurselor în admnistrația publică (2002) și a finalizat studiile de doctorat în domeniul Managementului (2008). În perioada 2015-2016, a fost cercetător postdoctoral la Universitatea din Tel Aviv, Israel, în domeniul Managementului resurselor umane. A fost responsabil al Proiectului Jean Monnet „European Regional Competitiveness and Human Resource Development” (2014-2017), membru al Catedrei Jean Monnet EUFIRE (2016-2019), membru al echipei Proiectului Jean Monnet SESYR (2017-2020), precum și membru în numeroase alte programe europene. Are experiență în activități didactice internaționale (cu studenți în Franța, Croația, Republica Cehă, Turcia, Republica Moldova, Albania, Portugalia, Islanda, Tunisia, Camerun) și a participat la conferințe, seminarii și ateliere internaționale din străinătate. Este autor și co-autor al mai multor lucrări de specialitate: Pregătirea profesională a personalului din Administrația publică (2009), Strategii manageriale publice (2013), Funcția publică și managementul carierei funcționarului public european (2014) și a peste 80 de articole indexate în baze de date internaționale. Aria sa de interes științific vizează cercetarea problematicii performanței profesionale, a managementului relațiior de muncă, a dezvoltării resursei umane.
Gabriela Boldureanu (n. 1970, Tg. Frumos) este conferențiar doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domeniile de cercetare sunt Management, Antreprenoriat, Comerț, iar ariile de interes științific sunt Educație antreprenorială, Inovație și performanță în IMM-uri, Administrarea afacerilor în comerț.
Irina Teodora Manolescu (n. 1970, Botoșani) este conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Activitatea de cercetare s-a materializat în publicarea unor cărţi în domeniul managementului proiectelor, amenajării turistice, managementului educaţional şi managementului intercultural, a peste 100 de articole în reviste şi volume de specialitate din ţară şi din străinătate, şi în participări la numeroase sesiuni ştiinţifice şi conferinţe naţionale şi internaţionale. A coordonat şi a fost membru al echipei în cadrul a peste 30 proiecte de cercetare sau de dezvoltare.
Adriana Prodan (n. 1964, Roman) este profesor doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Temele de cercetare și publicare sunt cuprinse în domeniul management al resurselor umane și studii de gen.
Ana Iolanda Vodă (n. 1983, Iași) este cercetător științific gradul II la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Științe Socio-Umane. A absolvit un program de licență în Economie și Relații Internaționale (2006), studii postuniversitare în Comerț internațional (2007) și a finalizat studiile de doctorat în domeniul Științe Economice (2010). În perioada 2011-2013, a fost cercetător postdoctoral în cadrul proiectului „Studii Post – Doctorale în Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită – SPODE” – POSDRU/89/1.5/S/61755. Este responsabil în cadrul proiectului Jean Monnet „European Smart Cities for Sustainable Development”, SmartEU (2020-2023) și coordonator național și membru în comitetul de management al proiectului „Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level, COST Action”, CA18115 (2019-2023). Este autor și co-autor al mai multor lucrări de specialitate: 6 cărți publicate în calitate de autor/ coordonator; 7 capitole în cărți publicate în edituri naționale/internaționale; peste 50 de articole publicate, dintre care 11 indexate in Web of Scenice cu factor de impact nenul (4 Core Economics; 4 cu AIS>0.15, 1-Q1, 2-Q2). A participat la peste 50 de conferințe și workshop-uri, dintre care 10 în străinătate și a efectuat 6 stagii de pregătire/perfecționare în străinătate.