Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Tehnologii informaţionale aplicate în organizaţii

Dinu Airinei, Ana Grama, Doina Fotache, Mircea Georgescu, Adrian Munteanu, Octavian Dospinescu, Daniela Popescul, Vasile Daniel Păvăloaia

Data apariției: 30.09.2014

Domeniu: Ştiinţe economice / Informatică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-058-3

Nr. pagini: 304

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul de faţă prezintă, la nivelul anului 2014, impactul pe care Tehnologiile Informaţionale şi de Comunicaţii (TIC) îl au asupra lumii afacerilor şi a lumii, în ansamblu. Destinată în principal studenţilor de la facultăţile de economie şi administrarea afacerilor, dar şi tuturor celor interesaţi de sporirea şi actualizarea cunoştinţelor din zona TIC, cartea tratează modul în care mediul organizaţional şi viaţa noastră sunt influenţate de acest domeniu, punctând produsele hardware şi software relevante ale momentului.

Capitolul 1 Introducere în Tehnologiile Informaţionale şi de Comunicaţii 1.1 Scurtă prezentare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie 1.2 Sistemele electronice de calcul 1.2.1 Hardware 1.2.2 Software 1.2.2.1 Programe de bază 1.2.2.2 Programe de aplicaţii 1.2.2.3. Instrumente software de aplicaţii 1.2.3 Evoluţia şi clasificarea calculatoarelor electronice 1.2.3.1 Generaţii de calculatoare 1.2.3.2 Familii de calculatoare 1.2.3.2.1 Supercalculatoare 1.2.3.2.2 Mainframe-uri 1.2.3.2.3.Minicalculatoare 1.2.3.2.4 Microcalculatoare 1.2.3.3 Repere ale apariţiei şi evoluţiei sistemelor electronice de calcul 1.2.4 Pe scurt despre reprezentarea internă a datelor 1.2.4.1 Reprezentarea prin mărime şi semn 1.2.4.2 Reprezentarea prin complement faţă de 2 sau complement faţă de 1 1.2.4.3 Reprezentarea numerelor reale 1.2.4.4 Reprezentarea numerelor reale în virgulă fixă 1.2.4.5 Reprezentarea numerelor reale în virgulă mobilă 1.3 Importanţa datelor, informaţiilor şi cunoştinţelor în organizaţii Capitolul 2 Lumea digitală şi mediul organizaţional în secolul XXI 2.1 Caracteristici ale lumii digitale 2.1.1 Revoluţia digitală 2.1.2 Ce ne rezervă viitorul? 2.1.3 În lumea digitală roboţii sunt la putere 2.1.4 Care vor fi slujbele din lumea digitală? 2.2 Globalizarea – conceptul începutului de mileniu 3 2.3 Schimbarea organizaţională 2.4 Organizaţiile în era tehnologiilor digitale 2.5 Virtualizarea mediului economic 2.6 Abordarea sistemică şi procesuală a organizaţiei 2.6.1 Abordarea sistemică a organizaţiei 2.6.2 Organizaţia privită ca sistem cibernetic 2.6.3 Abordarea procesuală a organizaţiei 2.7 Tendinţe tehnologice Capitolul 3 Sisteme informaţionale în organizaţii 3.1 Importanţa sistemelor informaţionale 3.2 Sisteme informaţionale – definiţii şi delimitări conceptuale 3.3 Structura şi descrierea componentelor sistemului informaţional 3.3.1 Date 3.3.2 Resurse umane 3.3.3 Hardware 3.4 Evoluţia sistemelor informaţionale 3.5 Tipuri de sisteme informaţionale 3.5.1 Sisteme informaţionale funcţionale 3.5.1.1 Sistemul informaţional contabil 3.5.1.2 Sistemul informaţional financiar 3.5.1.3 Sistemul informaţional resurse umane 3.5.1.4 Sistemul informaţional de vânzări şi marketing 3.5.1.5 Sistemul informaţional de producţie-servicii 3.5.2 Sistemele informaţionale organizaţionale 3.5.2.1 Sistemele informaţionale departamentale 3.5.2.2 Sistemele informaţionale la nivelul întregii întreprinderi 3.5.2.3 Sistemele informaţionale interorganizaţionale 3.5.3 Sistemele informaţionale din punct de vedere al suportului oferit utilizatorilor din toate ariile funcţionale 3.5.3.1 Sistemele informaţionale de prelucrare a tranzacţiilor (Transaction Processing System - TPS) 3.5.3.2 Sistemele informaţionale pentru conducere (Management Information Systems - MIS) 3.5.3.5 Sisteme informaţionale inteligente – sistemele expert (Expert Systems –ES) 3.5.4 Sistemele informaţionale pentru afaceri electronice 3.5.4.1 Sisteme informaţionale integrate pentru gestiunea afacerilor – (Enterprise Resource Planning – ERP) 3.5.4.2 Sisteme informaţionale integrate pentru gestiunea relaţiilor cu clienţii (Customer Relationship Management - CRM) 3.5.4.3 Sisteme informaţionale integrate pentru gestiunea relaţiilor cu furnizorii (Supply Chain Management - SCM) Capitolul 4 Microsoft Office 2013 - câteva soluţii pentru gestiunea informaţiilor din organizaţii 4.1 Pe scurt, noutăţile din Office 2013 4.2 Microsoft Word 2013 4.3 Microsoft PowerPoint 2013 4.4 Microsoft OneNote 2013 4.5 Microsoft Publisher 2013 Capitolul 5 Internet şi World Wide Web în administrarea afacerilor 5.1 Internet – definire şi principalele servicii 5.2 Reprezentări ale Internet-ului 5.2.1 Reprezentarea ierarhică 5.2.2 Reprezentarea ca hartă fractală 5.2.3 Reprezentarea ca o reţea de cabluri şi calculatoare 5.2.4 O reprezentare umoristică: Internet-ul ca nevoie de bază în piramida lui Maslow 5.3 Puncte şi tehnologii de reper în istoria Internet-ului 5.3.1 Un început ... războinic 5.3.2 Comutarea pachetelor de date 5.3.3 Poşta electronică 5.3.4 Protocolul TCP/IP 5.3.5 Standarde de reţea 5.3.6 Intranet şi Extranet 5.3.7 World Wide Web 5.3.8 Circulaţia mesajelor în Internet 5.4 Impactul Internet-ului asupra lumii afacerilor 5.4.1 Caracteristicile noii economii 5.4.2 Comerţul şi afacerile electronice 5.5 Guvernarea electronică. Agenda digitală pentru Europa 2020 5.6 Web 2.0 – faţa socială a Internet-ului 5.7 O privire în viitor: Web semantic, Internet-ul obiectelor Capitolul 6 Aspecte privind realizarea şi întreţinerea sistemelor informaţionale 6.1 Despre proiecte şi managementul proiectelor 6.2 Analiza cost-beneficiu în dezvoltarea sistemelor informaţionale 6.3 Ciclul de viaţă al dezvoltării sistemelor informaţionale Capitolul 7 Aspecte sociale şi etice ale TIC 7. 1 Probleme sociale specifice TIC 7.1.1 Influenţa Internetului asupra minţii, comportamentului şi sănătăţii umane 7.1.2 Probleme sociale cauzate de tehnologiile mobile 7.2 Aspecte etice în contextul TIC 7.2.1 Respectarea dreptului de proprietate asupra informaţiei 7.2.2 Respectarea dreptului la viaţa privată 7.2.3 Asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi accesibilităţii informaţiei 7.3 Pericole asociate Web 2.0 7.4 Probleme etice în contextul Internetului obiectelor Capitolul 8 Tendinţe în sistemele informaţionale 8.1 Evoluţie şi Revoluţie în sistemele informaţionale moderne 8.2 Business Intelligence 8.3 Cloud Computing 8.4 Software as a Service 8.5 Tehnologiile mobile 8.6 Social Media 8.7 Radio-Frequency IDentification 8.8 Big Data

Dinu Airinei este profesor universitar doctor la Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, iar din 2008 este decanul facultăţii. Este specializat în informatica economică, cu numeroase contribuţii în domeniu, cum sunt cărţile publicate în calitate de autor sau coautor: "Proiectarea sistemelor informatice", 1998; "Introducere în informatica economică", 2001; "Medii de programare, Modele de aplicaţii practice în Microsoft Excel şi Visual FoxPro", 2003 etc. Din 2002 este conducător de doctorat în domeniul Cibernetică şi statistică economică.
Octavian Dospinescu este conferenţiar universitar în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor şi este titularul cursurilor Tehnologii informaţionale pentru afaceri, Enterprise Resource Planning, Aplicaţii mobile pentru afaceri, Programare avansată şi Sisteme de asistare a deciziilor. Este unic autor a două volume şi coautor la peste 15 manuale sau volume de cercetare.
Doina Fotache este profesor universitar în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, titularul cursurilor Tehnologii Informaţionale pentru Afaceri, Tehnologii colaborative pentru grupuri de lucru. Groupware, Enterprise Resource Planning şi Customer Relationship Management. Este unic autor a 2 volume şi coautor la peste 16 manuale sau volume de cercetare.
Mircea Georgescu este profesor universitar la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Este unic autor a 2 volume şi coautor la peste 16 manuale sau volume de cercetare. Este managerul Centrului ECDL al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi al Centrului de Formare Continuă şi Antreprenoriat. Ana Grama este profesor universitar în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, fiind titularul cursurilor Tehnologii informaţionale pentru afaceri, Instrumente software pentru afaceri. Este autor şi coautor la 32 de cărţi şi cursuri publicate.
Adrian Munteanu este profesor doctor la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A publicat "Auditul sistemelor informaţionale contabile. Cadru general" (2002), "Reţele locale de calculatoare. Proiectare şi administrare" (Ed. I – 2003, Ed. A II-a – 2004), "Reţele Windows. Servere şi clienţi. Exemple practice" (2006).
Vasile-Daniel Păvăloaia este conferenţiar universitar în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Este autorul unei cărţi şi coautor la peste 16 manuale sau volume de cercetare.
Daniela Popescul este lector universitar la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Este unic autor a 2 volume şi coautor la 9 manuale sau volume de cercetare.