Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe juridice /

Drept privat comparat. Lecţiuni. Vol. I: Prolegomene

Valerius M. Ciucă

Data apariției: 14.01.2020

Domeniu: Ştiinţe juridice / Drept

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-550-2

Nr. pagini: 364

Format: 17 x 24 cm.

59.00 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul constituie o introducere în hermeneutica organică a dreptului privat comparat, structurată în trei lecţiuni în care sunt expuse reperele diacronice, obiectul şi metodologiile şcolii dreptului organic, izvoarele istorice şi formale ale dreptului privat în registru comparativ.

Grandoarea fiecărei culturi juridice civile se nutreşte din spiritul, din dedicaţia şi din obstinata reîntoarcere la izvoarele Înţelepciunii pe care toţi cei chemaţi şi aleşi a-i celebra devenirea sunt capabili să le probeze, să le devoaleze în faţa lumii celei mari, pe nedrept trimisă în recluziunea metaforei „sat planetar”. Fiecare cultură juridică civilă are grandoarea sa, fie ea una născută din tăcuta experienţă a aparentei solitudini a actorilor privaţi din raporturile noastre zilnice. Naţiunile au ştiut să celebreze de fiecare dată victoria regulilor asupra arbitrarului născut din lipsa de civilizaţie. În jurul regulilor, precum palisadele vetustelor cetăţi, s-au circumscris rafinatele arte ale hermeneuticilor juridice şi a-juridice, politice şi civice, spirituale şi artistice. (Valerius M. Ciucă)

În loc de prefaţă. Argumente pentru o hermeneutică organică a dreptului privat comparat, fundament romanist-comparatist al şcolii dreptului organic; Lecţiunea I. Repere diacronice, obiect şi metodologii ale hermeneuticii organice a dreptului privat comparat (şcoala dreptului organic): Secţiunea I. Aculturaţia juridică, habitudine primară a comunităţilor omeneşti: §1. Curiozitatea şi interesul, fundamente antropologice ale comparatismului în dreptul privat; §2. Regula obiectivităţii observaţiei socio-juridice în sociologia dreptului şi implicaţiile ei în dreptul privat comparat; Secţiunea a II-a. Noţiuni definiţionale în dreptul privat comparat: §1. Încercare de definire a dreptului privat comparat ; §2. Obiectul de studiu al dreptului privat comparat ; Secţiunea a III-a. Metodologia sociologică comparativ-istorică. Aplicaţii în dreptul privat comparat : §1. Metodă şi metodologie socio-juridice. Noţiuni definiţionale; §2. Metodologia comparativ-istorică. Câteva particularităţi în viziune carbonnieristă ; §3. Obiectivele socio-juridice ale metodologiei comparativ-istoric; §4. Punerea în operă a metodologiei comparativ-istorice (împrumutată din sociologia carbonnieristă a dreptului); §5. Principiul preeminenţei abordării comparativ-istorice a fenomenelor socio-juridice de ordin privat; §6. Latura comparativă a metodologiei comparativ-istorice; §7. Latura istorică a metodologiei comparativ-istorice; §8. Metodologia proprie hermeneuticii organice a dreptului privat comparat (şcoala dreptului organic); Secţiunea a IV-a. Hermeneutici comparatiste moderne : §1. Precursorii dreptului privat comparat ; §2. Cercetări comparative metodice ; Lecţiunea a II-a. Evoluţii istorice ale dreptului privat comparat: Secţiunea I. Transformarea dreptului roman în sistem juridic civil romano-germanic (continental-european): §1. Noţiunea de izvor de drept în accepţiune comparatistă; §2. Caracteristicile generale ale sistemului romano-germanic; Secţiunea a II-a. Influenţele romaniste ale Codului civil napoleonian: §1. Noile codificări civile de inspiraţie romanistă; §2. Şcoala glosatorilor; §3. Şcoala postglosatorilor (comentatorilor); Secţiunea a III-a. Influenţele canonice ale Codului civil napoleonian: §1. Decretum gratiani; §2. Corpus juris canonici; Secţiunea a IV-a. Influenţele cutumiare de expresie germanică ale Codului civil napoleonian din 1804: §1. Expresia teritorială a influenţelor cutumiare; §2. Opera de redactare a cutumelor civile; Lecţiunea a III-a. Izvoarele formale ale dreptului privat continental-european şi ale altor familii de drept în registru privat: Secţiunea I. Dreptul scris (jus scriptum): §1. Legea scrisă în dreptul roman şi în sistemul continental-european; §2. Legea scrisă în dreptul anglo-saxon; §3. Legea scrisă în cadrul familiei islamice a dreptului ; §4. Legea scrisă în dreptul tradiţional hindus; Secţiunea a II-a. Cutuma: §1. Cutuma în dreptul roman şi în cel romano-germanic; §2. Cutuma imemorială în common law; §3. Cutuma în dreptul tradiţional hindus; Secţiunea a III-a. Doctrina juridică: §1. Doctrina juridică în dreptul roman şi în sistemul dreptului continental-european; §2. Doctrina juridică în common law; §3. Doctrina juridică în cadrul familiilor religios-tradiţionale de drept; Secţiunea a IV-a. Jurisprudenţa: §1. Jurisprudenţa şi poziţia sa în familia dreptului privat continental-european; §2. Jurisprudenţa în common law; §3. Jurisprudenţa în familiile tradiţional-religioase de drept; Secţiunea a V-a. Raţiunea judecătorului: §1. Raţiunea judecătorului în cadrul sistemului de drept privat romano-germanic; §2. Raţiunea judecătorului în dreptul anglo-american; §3. Raţiunea judecătorului în familiile tradiţional-religioase de drept; Secţiunea a VI-a. Izvoare particulare de drept privat: §1. Textele sacre în familiile tradiţional-religioase de drept; §2. Tradiţiile hagiografice şi regulile hermeneuticii juridice oficiale în islam; 3. Hermeneutica juridică oficială a cărţilor sacre în hinduism; Bibliografie de iniţiere

Valerius M. Ciucă (n. 1960, Bereşti, jud. Galaţi) este profesor universitar doctor de drept roman, drept privat comparat şi de filosofie a dreptului european, conducător de doctorat la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, profesor asociat la ULCO, Lab. RII, Franţa, profesor invitat la University of Ottawa, Canada, ex-judecător al Tribunalului Uniunii Europene, membru fondator al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” din Iaşi, al Centrului „Robertianum” de drept privat european al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, al Cercului de hermeneutică juridică „Şcoala dreptului organic”, al Centrului de Cercetări Juridice „Şcoala exegetică după metoda postglosatorilor”; bursier al Guvernului Franţei, al American Bar Association şi al Uniwersytet Jagielloński din Cracovia, al Consiliului Europei şi al Academiei de Drept European din Florenţa, al Institutului de Drept Internaţional, pendinte de Georgetown University, Washington etc. pentru stagii de cercetare; membru în societăţi academice, de cercetare şi filantropice din România şi din străinătate. Distincţie supremă: Profesor Bologna al anului 2015, desemnat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, respectiv, Doctor Honoris Causa al UMFST Târgu Mureş. Discipol spiritual, prieten şi colaborator al unor renumite personalităţi: judecătorul Mircea Hâncu, prof. dr. doc. Marţian Cotrău, profesor emeritus Jean Carbonnier, prof. dr. Petru P. Andrei şi prof. dr. Gheorghe Scripcaru, asistent al profesorului emerit Mihai Vasile Jacotă; participant la congrese, conferinţe şi reuniuni ştiinţifice din România şi din străinătate.
Relief cărturăresc: Procedura partajului succesoral (teză de doctorat, sub conducerea prof.dr. Dumitru Radu), Polirom, 1997, Lecţii de sociologia dreptului, Polirom, 1998, Lecţii de drept roman, vol. I IV, Polirom, 2001; Lecţii de hermeneutică juridică, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2003; Lecţii de drept privat comparat (vol. I), Lecţii de drept privat comparat (vol. II-III, coord.), Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2005; Patografia Mihai Eminescu (cu Gh. Scripcaru), Junimea, Iaşi, 2004; Psihanaliză şi hermeneutică juridică. Pledoarie pentru iubirea necondiţionată (cu Gh. Scripcaru et al.), Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2005; Individul radical (cu Gh. Scripcaru), Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2006; Deontologie judiciară. Syllabus (cu Gh. Scripcaru et al.), Sedcom Libris, Iaşi, 2010; Vagant prin ideea europeană. Fulguraţii juridico-filosofice, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2011; Itinerarii prin pretoriile europene. Selecţie subiectivă de cazuistică europeană, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2011; Euronomosofia. Periplu filozofic prin dreptul european organic. Lecţiuni, vol. I, Prolegomene la o operă în eşafodaj, vol. II, În căutarea substanţei ontologice şi a palingeneziei dreptului european, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2012, 2016, reeditate în volum unic, Euronomosofia. Periplu filosofic prin dreptul european. Lecţiuni, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2019; Drept roman. Lecţiuni, vol. I-II, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, lucrări colective publicate în străinătate etc.