Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe juridice /

Ghid de lucru – teorie, studii de caz, bune practici la nivel național și internațional din domeniul științelor juridice

Tudorel Toader, Carmen Tamara Ungureanu, Olga Andreea Urda (coordonatori)

Data apariției: 08.12.2020

Domeniu: Ştiinţe juridice / Drept

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-616-5

Nr. pagini: 340

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Ghidul de lucru – teorie, studii de caz, bune practici la nivel național și internațional din domeniul științelor juridice se adresează în principal cadrelor didactice de la facultățile fără profil juridic din UAIC, dar și de la alte universități din țară și din străinătate care, prin natura disciplinelor predate, necesită perfecționare din perspectiva științelor juridice, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau discipline ce necesită cunoștințe din domeniul dreptului, studenților, angajatorilor, autorităților cu rol reglementativ, dar și altor categorii de cititori interesați de temă.
Volum realizat în cadrul proiectului Îmbunătățirea calității activității didactice prin perfecționarea în domeniul științelor juridice a cadrelor didactice de la facultățile fără profil juridic din Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (UAIC)” – CNFIS-FDI-2020-0520.

Cuvânt introductiv (Tudorel Toader);
I. Teme comune:
Non-discriminare şi egalitate de tratament, Ioana Maria Costea, Emanuel Corneliu Mogîrzan; Etică şi deontologie, Dorin Nastas, Carmen Tamara Ungureanu; Protecția datelor cu caracter personal (RGPD), Ionuţ Alexandru Toader, Olga Andreea Urda; Drepturile și obligațiile profesorilor. Drepturile și obligațiile studenților. Dreptul de petiționare, Daniel Atasiei, Nicolae Horia Țiț;
II. Teme specifice anumitor facultăţi sau grupuri de facultăţi:
Legislaţia ce reglementează profesia pentru care se pregătesc studenţii. Expertiza criminalistică. Licenţele Creative Commons. Invenţiile de serviciu (Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Fizică, Facultatea de Matematică), Ancuţa Elena Franț, Valentin Pohoață; Regimul contractelor bancare, Luiza Cristina Gavrilescu; Fiscalitatea şi „corporate social responsibility”, Ioana Maria Costea, Mihaela Onofrei; Protecţia debitorilor în dificultate, Luiza Cristina Gavrilescu; Reguli privind concurenţa, Lucia Irinescu; Asigurarea unei conduite responsabile în afaceri prin integrarea responsabilităţii sociale corporative în sistemele de guvernanţă, Mihaela Onofrei, Daniela-Tatiana Agheorghiesei; Dreptul educaţiei fizice şi sportului. Reglementări interne şi internaţionale. Răspunderea pentru prejudicii, Mihai Dunea, Renato Gabriel Petrea; Libertatea de exprimare, Ioana Maria Costea; Regulile pentru protecţia mediului, Mihai Niculiţă; Reguli pentru protecţia consumatorilor, Lucia Irinescu; Ordinea juridică a Uniunii Europene – ordinea juridică naţională: puncte de reper, Emanuel Corneliu Mogîrzan; Cadrul juridic privind traducerile autorizate și limbajul juridic în traducerile din limbile de circulație internațională, Oana Cogeanu; Elemente de drept privind protecţia pacienţilor şi principiul confidenţialităţii. Protecţia persoanelor vulnerabile, Bogdan Constantin Neculau, Tudoriţa Grădinariu; Dreptul în învățământul teologic, Mihai-Iulian Necula.

Tudorel Toader este profesor universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; avocat în cadrul Baroului Iaşi; conducător de doctorat; membru în Asociația Internațională de Drept penal; membru în Asociația română de Drept Penal; membru în Comisia de la Veneția.
Carmen Tamara Ungureanu este profesor universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Predă cursurile: Dreptul comerțului internațional, Contracte comerciale internaționale și Dreptul internațional privat european în raporturi de comerț internațional. Este conducător de doctorat în Dreptul comerțului internațional și director al Școlii Doctorale de Drept. Este doctor în Drept internațional privat, obținând titlul la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. S-a alăturat Facultății de Drept în 1994 și a parcurs toate etapele carierei academice în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior. A publicat cursuri și articole la prestigioase edituri naționale și reviste de drept recunoscute la nivel național și internațional. Este expert în Comisia României, Grupul de lucru III UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law – Investor-State Dispute Settlement Reform), din 2017, și membru al Consiliului Director UNIDROIT, Roma, Italia, din 2019. Este arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași. Este membru al Asociației Europene de Drept Internațional Privat (EAPIL).
Olga Andreea Urda este lector universitar dr. la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specializarea Drept; doctor în Drept, titlu obținut la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2014; avocat în cadrul Baroului Iaşi; coordonator Erasmus, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Drept (2013-2018).