Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe juridice /

In memoriam Mihail-Vasile Jakotă

Tudorel Toader (editor)

Data apariției: 30.08.2012

Domeniu: Ştiinţe juridice / Drept

Colecție: Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi

ISBN: 978-973-703-764-0

Nr. pagini: 348

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cuvânt înainte de Ioan Macovei şi Tudorel Toader. Lucrarea de faţă este o monografie consacrată prof.univ.dr. Mihail-Vasile Jakotă (septembrie 1917-februarie 2007), una dintre personalităţile care au conferit prestigiu celei mai vechi facultăţi de ştiinţe juridice din ţara noastră. Preocupările sale ştiinţifice s-au concentrat asupra problematicii Dreptului roman şi Dreptului internaţional privat. Direcţiile principale de cercetare au fost fenomenele sociale şi politice din Imperiul roman în perioada de declin a sclaviei şi reglementările peregrine din provincii. Concepţiile sale în materia actelor juridice încheiate de sclavi în nume propriu au avut un succes deosebit, fiind remarcate şi preluate de doctrina europeană. Dincolo de reperele din biografia ilustrului profesor, prezenta monografie conţine şi teza de doctorat intitulată Contribuţii la studiul legii celor XII table, teză pe care domnia sa a susţinut-o la data de 15 octombrie 1945, sub coordonarea şi jurizarea unor personalităţi marcante ale dreptului.
În continuare, personalitatea domniei sale este evocată de alte distinse personalităţi, care l-au cunoscut îndeaproape, fie colegi la catedră, fie studenţi şi apoi doctoranzi. Lucrarea este completată prin studiile din aria de cercetare ştiinţifică a profesorului, studii realizate, în majoritatea cazurilor, de către cei pe care i-a coordonat în demersul ştiinţific de obţinere a titlului de doctor în drept.

NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI CUVÂNT ÎNAINTE BIOGRAFIA PROF.UNIV.DR. JAKOTĂ MIHAIL-VASILE ŞI ACTIVITATEA SA DIDACTICO-ŞTIINŢIFICĂ LISTĂ LUCRĂRI Manuale, cursuri Articole, studii Recenzii (în colaborare) Teze de doctorat (conducător ştiinţific – prof. univ. dr. MIHAIL-VASILE JAKOTĂ TEZA DE DOCTORAT ÎN ŞTIINŢELE JURIDICE prezentată de M. Jacotă – CONTRIBUŢIUNI LA STUDIUL LEGII CELOR XII TABLE EVOCĂRI Amintiri despre profesorul Mihail-Vasile Jakotă, Prof. dr. Grigore Gr. Theodoru Mihail-Vasile Jakotă un ilustru magistru de Drept roman, Prof. univ. dr. Traian Diaconescu V-am ales MODEL, studentă fiind, Prof. dr. Genoveva Vrabie Mihail-Vasile Jakotă – specialist de renume în drept roman şi drept internaţional privat, Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu Privilegiul întâlnirii cu Profesorul MIHAIL-VASILE JAKOTĂ, Prof. dr. Elena Iftime În amintirea ilustrului meu Profesor universitar doctor Mihail-Vasile JAKOTĂ, Prof. dr. Vasile Păvăleanu In memoriam – un reper în interpretarea dreptului internaţional Prof. univ. dr. Mihail-Vasile Jakotă, Cons. Jr. Lăcrămioara Vernică Mihail-Vasile Jakotă: ctitor de şcoală şi de caractere, Dr. Ioan Chelaru Scrisoare de la îngerul păzitor, Dr. Constantin Arcu In memoriam, Camelia Iordana Antigona Imaginea unui făuritor de şcoală, Conf. dr. Gheorghe Gheorghiu Un pontif în epoca noastră: Mihail-Vasile Jakotă115, Lect. dr. Cosmin Dariescu Profesorul, Lector dr. Camelia Sărbuşcă STUDII Constituţionalismul european – fenomen complex şi integrator, Prof. dr. Genoveva VRABIE Insolvenţa unităţilor administrativ teritoriale, Prof. dr. Brânduşa ŞTEFĂNESCU Dreptul omului la un mediu sănătos, prosper şi echilibrat ecologic, Prof. dr. Elena IFTIME Rezoluţiunea contractului de rentă viageră, Prof. univ. dr. Mona Maria PIVNICERU Iustinian Lex pro debitoribus in Italia et Sicilia, Prof. dr. Traian DIACONESCU Din nou despre jus naturae et gentium în calitate de fundamente ale dreptului internaţional, Suis discipulis, Valerius M. CIUCĂ et Aurora CIUCA Necesitatea unui drept penal european, Prof. dr. Vasile PĂVĂLEANU Câteva consideraţii în legătură cu natura juridică şi efectele actelor procesuale de dispoziţie, Prof. dr. Gheorghe DURAC Condiţia juridică a străinilor în România. Unele aspecte privind drepturile şi obligaţiile străinilor cuprinse în Legea de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Corelarea acestora cu dreptul comunitar european, Dr. Ioan CHELARU Domeniul Legii aplicabile fondului contractului în conformitate cu Convenţia de la Roma din 1980, Lect. dr. Codrin MACOVEI Natura juridică a contestaţiei la executare, Lect. dr. Dan Constantin TUDURACHE Delegarea atribuţiilor adunării generale extraordinare a societăţii pe acţiuni, Lect. dr. Nicoleta-Rodica DOMINTE Noţiunea de căsătorie în dreptul internaţional privat, Camelia Iordana ANTIGONA Legea aplicabilă relaţiilor dintre un soţ cetăţean român şi celălalt soţ cetăţean spaniol conform dreptului internaţional privat spaniol, Lect. dr. Cosmin DARIESCU Evoluţia formei contractuale verbis în dreptul roman, Asist. dr. Dan Constantin MÂŢĂ Elemente de artă şi stil în opera epistolară ciceroniană, Lect. dr. Camelia SĂRBUŞCĂ Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, Conf. dr. Gheorghe GHEORGHIU Noţiunea de hotărâre arbitrală străină, Cons. Jr. Lăcrămioara VERNICĂ Conflicte de legi în materia protecţiei minorului, Constantin ARCU STUDII

Tudorel Toader (n. 1960, Focşani) este profesor universitar doctor, decan al Facultăţii de Drept de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Judecător la Curtea Constituţională a României, din octombrie 2006. Cărţi publicate: Constituţia României reflectată în jurisprudenţa constituţională, 2011, Drept penal român. Partea specială, ed. a 6-a, 2012, Infracţiunile prevăzute în Legile speciale, ed. 4 –a, 2011, Codul penal şi Codul de procedură penală, Hotărâri CEDO, Decizii ale Curţii Constituţionale,Recursuri în interesul legii, ed. a 3-a 2012, Dicţionarul personalităţilor juridice româneşti, (în colab.), 2008 etc.