Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Analiza interdisciplinară a olăriei bronzului mijlociu din bazinul Bistriței

Ana Drob

în stoc

Data apariției: 20.03.2024

Domeniu: Istorie / Civilizaţie

Colecție: Bibliotheca Archaeologica Moldaviae

ISBN: 978-606-714-833-6

Nr. pagini: 416

Format: 21 x 29,7 cm.

203.15 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cuvânt-înainte de Neculai Bolohan
Studiul interdisciplinar al ceramicii preistorice constituie o abordare cu profunde implicații în domeniul arheologiei din mediul științific internațional. Pentru spațiul românesc, o astfel de lucrare de anvergură nu face subiectul unei cărți, ci a câtorva articole punctuale. Lucrarea de față constituie o abordare științifică care îmbină rezultatele a două direcții de cercetare, una arheologică și una fizico-chimică, pentru a identifica și cunoaște comportamentul comunităților din bronzul mijlociu, prin evidențierea rolului activ pe care l-a avut olăria în cadrul acestor grupuri umane. Mai mult, contribuția acestei lucrări este reprezentată de crearea unei „punți de legătură” între două tipuri de discursuri, aparent paralele, prin împlretirea datelor obținute din cele două direcții de cercetare, fiind evidențiată necesitatea unei schimbări în abordarea studiilor ceramice, și astfel depășirea unei etape în care olăria este văzută doar ca un element static de datare și identificare culturală.

Cuvânt înainte (Neculai Bolohan); Note introductive; I. Definirea spațiului de lucru: I.1 Sectorul montan; I.2 Sectorul subcarpatic; I.3 Sectorul de podiș; I.4 Elemente de paleomediu; II. Periodizarea, cronologia și manifestările culturale ale bronzului mijlociu din spațiul est-carpatic: II.1 Manifestări culturale la est de Carpați; II.2 Epoca bronzului la est de Carpați. Date de cronologie absolută; III. Istoricul cercetărilor arheometrice: III.1 Istoricul cercetărilor arheometrice în spațiul internațional; III.2 Istoricul cercetărilor arheometrice în România; IV. Analiza multiplă a olăriei preistorice. Aspecte metodologice și teoretice: IV.1 Realizarea olăriei: IV.1.1 Materia primă; IV.1.2 Prepararea pastei; IV.1.3 Modelarea vaselor; IV.1.4 Finisarea suprafețelor; IV.1.5 Uscarea; IV.1.6 Combustibili; IV.1.7 Arderea; IV.1.8 Tratamente post-ardere; IV.2 Aspecte metodologice ale analizei ceramice: IV.2.1 Analiza macroscopică: IV.2.1.1 Analiza suprafețelor; IV.2.1.2 Urme de utilizare și uzură; IV.2.1.3 Reutilizare ceramică; IV.2.1.4 Criterii de analiză macroscopică a pastei ceramice; IV.2.2 Analiza microscopică; IV.2.3 Analiza chimică; IV.3 Elemente teoretice implicate în interpretarea rezultatelor; IV.4 Metodologia cercetării arheometrice aplicată studiilor de caz; V. Tipologia olăriei: V.1 Tipologia volumetrică; V.2 Tipologia funcțională: V.2.1 Tipologia funcțională a olăriei Costișa; V.2.4 Tipologia funcțională a olăriei Monteoru; V.3 Decorul olăriei: V.3.1 Elemente decorative Costișa; V.3.2 Elemente decorative Monteoru; VI. Analiza interdisciplinară a olăriei bronzului mijlociu din bazinul Bistriței. Studii de caz: VI. 1 Așezarea de la Costișa-Cetățuia: VI. 1.1 Analiza macroscopică: VI.1.1.1 Caracterizarea fragmentelor Costișa; VI. 1.1.2 Caracterizarea fragmentelor Monteoru; VI.1.1.3 Rezultatele analizei macroscopice; VI.1.2 Analize interdisciplinare: VI.1.2.1 Analiza microscopică: VI.1.2.1.1 Probele Costișa; VI.1.2.1.2 Probele Monteoru; VI.1.2.1.3 Rezultatele microscopiei optice; VI.1.2.2 Analize SEM-EDX: VI.1.2.2.1 Probele Costișa; VI.1.2.2.2 Probele Monteoru; VI.1.2.3 Analiza µ-FTIR: VI.1.2.3.1 Probele Costișa; VI.1.2.3.2 Probele Monteoru; VI.1.2.4 Rezultatele analizelor interdisciplinare: VI.1.3 Prezența pigmenților în așezarea de la Costișa-Cetățuia: VI.1.3.1 Analiza microscopică; VI.1.3.2 Analiza SEM-EDX; VI.1.3.3 Analiza μ-FTIR; VI.1.3.4 Rezultatele analizelor efectuate pe pigmenți; VI.2 Așezarea de la Piatra-Neamț-Bâtca Doamnei: VI.2.1 Analiza macroscopică: VI.2.1.1 Caracterizarea fragmentelor Costișa; VI.2.1.2 Caracterizarea fragmentelor Monteoru; VI.2.1.3 Rezultate macroscopice; VI.2.2 Analize interdisciplinare: VI.2.2.1 Analiza microscopică: VI.2.2.1.1 Probele Costișa; VI.2.2.1.2 Probele Monteoru; VI.2.2.1.3 Rezultatele microscopiei optice; VI.2.2.2 Analize SEM-EDX: VI.2.2.2.1 Probele Costișa; VI.2.2.2.2 Probele Monteoru; VI.2.2.3 Analiza μ-FTIR: VI.2.2.3.1 Probele Costișa; VI.2.2.3.2 Probele Monteoru; VI.2.2.4 Rezultatele analizelor interdisciplinare: VI.2.3 B.D. 23 și prezența pigmenților: VI.2.3.1 Rezultatele analizelor pentru pigment; VI.3 Așezarea de la Piatra-Neamț-Lutărie: VI.3.1 Analiza macroscopică: VI.3.1.1 Rezultatele analizei macroscopice; VI.3.2 Analizele interdisciplinare: VI.3.2.1 Analiza microscopică: VI.3.2.1.1 Rezultatele microscopiei optice; VI.3.2.2 Analizele SEM-EDX; VI.3.2.3 Analiza µ-FTIR; VI.3.2.4 LM11 și prezența reziduurilor organice; VI.3.2.5 Rezultatele analizelor interdisciplinare; VI.4 Așezarea de la Piatra-Șoimului – Horodiștea/Capul Dealului: VI.4.1 Analiza macroscopică: VI.4.1.1 Rezultate macroscopice; VI.5 Așezarea de la Siliștea-Vatra Satului: VI.5.1 Analiza macroscopică: VI.5.1.1 Rezultatele analizei macroscopice; VI.5.2 Analiza interdisciplinară: VI.5.2.1 Analiza microscopică: VI.5.2.1.1 Rezultatele analizei microscopice; VI.5.2.2 Analiza SEM-EDX; VI.5.2.3 Analiza µ-FTIR; VI.5.2.4 Rezultatele analizelor interdisciplinare; VI.6. Așezarea de la Siliștea-Pe Cetățuie: VI.6.1 Analiza macroscopică; VI.6.1.1 Caracterizarea fragmentelor Costișa; VI.6.1.2 Caracterizarea fragmentelor Monteoru; VI.6.1.3 Rezultate macroscopice; VI.6.2 Analize interdisciplinare: VI.6.2.1 Analiza microscopică: VI.6.2.1.1 Probele Costișa; VI.6.2.1.2 Probele Monteoru; VI.6.2.1.3 Analiza mineralogică; VI.6.2.1.4 Rezultatele analizei microscopice și mineralogice; VI.6.2.2 Analiza SEM-EDX: VI.6.2.2.1 Probele Costișa; VI.6.2.2.2 Probele Monteoru; VI.6.2.3 Analiza μ-FTIR: VI.6.2.3.1 Probele Costișa; VI.6.2.3.2 Probele Monteoru; VI.6.2.4 Rezultatele analizelor interdisciplinare; VI.6.3 Studiul experimental pentru identificarea sursei de materie primă: VI.6.3.1 Analiza microscopică și mineralogică; VI.6.3.2 Analiza SEM-EDX; VI.6.3.3 Analiza μ-FTIR; VI.6.3.4 Analize termice; VI.6.3.5 Rezultatele studiului experimental; Concluzii; Abstract; Bibliografie; Abrevieri; Lista ilustrațiilor; List of illustrations; Ilustrație; Anexe

Ana Drob (n. 1994, Târgu Neamț) este cercetător științific al centrului Arheoinvest (Departamentul de Științe Exacte și Științe ale Naturii, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) și are ca principale domenii de interes arheologia preistorică și arheometria. Și-a finalizat studiile doctorale în anul 2021, în cadrul Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, având ca direcție principală de cercetare tehnologiile preistorice de realizare a ceramicii. Ca arheolog, experiența de teren este reprezentată de participarea pe numeroase șantiere arheologice din România, intrând în contact cu o materialitate arheologică diversă, punând accent pe investigarea interdisciplinară (OM, SEM-EDX, µ-FTIR, TGA/DTA) a olăriei din perspectivă tehnologică și funcțională. Activitatea de cercetare s-a concretizat în mai multe lucrări publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate axate cercetările interdisciplinare.