Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Aplicații tehnologice ale fizicii plasmei. Elemente introductive. Lucrări de laborator

Alina Silvia Chiper

în stoc

Data apariției: 04.12.2023

Domeniu: Ştiinţe exacte / Fizică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-810-7

Nr. pagini: 142

Format: 17 x 24 cm.

35.99 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Această carte este concepută pentru a constitui un suport unitar în desfășurarea activității de laborator la disciplina Aplicații tehnologice ale fizicii plasmei, venind în sprijinul studenților ce parcurg această disciplină timp de un semestru, pe durata studiilor de licență. Cartea este structurată în 5 capitole. Fiecare capitol cuprinde două părți: o parte introductivă, ce prezintă rezumatul noțiunilor teoretice din cadrul cursului, în strânsă relație cu elementele asociate subiectelor prezentate în partea aplicativă, și o parte  mai vastă  de aplicații, care cuprinde 1-3 lucrări practice per capitol. În total, cartea conține 10 lucrări practice. La rândul ei, fiecare lucrare practică este structurată în două părți: o primă parte ce prezintă elementele de teorie (precum: legi, definiții, descrierea metodelor de producere și de investigare a plasmei, dar și a unor metode de analiză a materialelor procesate în plasmă) și lucrarea practică propriu-zisă, care prezintă dispozitivul experimental utilizat și modul de lucru, precum și sugestii privind discutarea rezultatelor experimentale.
Cartea se adresează studenților anului al III-lea, specializarea Fizică tehnologică de la Facultatea de Fizică, fiind un instrument foarte util în cadrul disciplinei obligatorii Aplicații tehnologice ale fizicii plasmei. Totodată, cartea se adresează studenților de la programele de studii de master și doctorat, care aleg să aprofundeze domeniul fizicii plasmei, dar care nu au urmat această disciplină pe durata studiilor de licență. Volumul se adresează, de asemenea, tuturor celor care sunt familiarizați cu noțiunile de bază specifice domeniului fizicii plasmei.

PREFAȚĂ; Capitolul 1: STRĂPUNGEREA GAZELOR LA PRESIUNE ATMOSFERICĂ: 1.1. Elemente introductive: 1.1.1. Clasificarea plasmelor la presiune atmosferică; 1.1.2. Străpungerea gazelor la presiune atmosferică; 1.2. Lucrarea I: Verificarea experimentală a legii Paschen pentru descărcarea DBD la presiune subatmosferică: Bibliografie – capitolul 1; Capitolul 2: SURSE DE PLASMĂ LA PRESIUNE ATMOSFERICĂ CU APLICAȚII TEHNOLOGICE: 2.1. Elemente introductive: 2.1.1. Descărcarea corona; 2.1.2. Descărcarea în arc; 2.1.3. Descărcarea cu barieră dielectrică (DBD); 2.2. Lucrarea II: Caracterizarea electrică a unei descărcări cu barieră dielectrică; 2.3. Lucrarea III: Caracterizarea spectrală a unei descărcări cu barieră dielectrică; 2.4. Lucrarea IV: Influența proporției de N2 asupra temperaturii gazului într-o plasmă produsă în he+n2 la presiune atmosferică; Bibliografie – capitolul 2; Capitolul 3: MODIFICAREA PROPRIETĂȚILOR DE SUPRAFAȚĂ ALE MATERIALELOR POLIMERE PROCESATE ÎN PLASMĂ DE TEMPERATURĂ JOASĂ: 3.1. Elemente introductive: 3.1.1. Tratarea suprafețelor în plasmă; 3.1.2. Mecanisme de modificare a suprafețelor polimere în plasmă; 3.1.3. Contribuția speciilor active din plasmă la modificarea proprietăților de suprafață; 3.1.4. Aplicații tehnologice ale tratării polimerilor în plasmă; 3.2. Lucrarea V: Tratarea suprafeţelor polimere în plasmă. Cuantificarea modificărilor de suprafaţă folosind metoda unghiului de contact; 3.3. Lucrarea VI: Determinarea energiei de suprafaţă a materialelor polimere tratate în plasmă; Bibliografie – capitolul 3; Capitolul 4: APLICAȚII ALE PLASMEI ÎN PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR: 4.1. Elemente introductive; 4.2. Lucrarea VII: Eficiența descompunerii poluanților gazoși în descărcări electrice la presiune atmosferică; 4.3. Lucrarea VIII: Determinarea densităţii de ozon produs în plasmă prin metoda spectroscopiei de absorbţie; Bibliografie – capitolul 4; Capitolul 5: DEPUNERI DE STRATURI SUBȚIRI PRIN PULVERIZARE ÎN PLASMĂ: 5.1. Elemente introductive: 5.1.1. Pulverizarea catodică; 5.1.2. Depunerea de straturi subțiri prin pulverizare în plasmă; 5.2. Lucrarea IX: Studiul experimental al descărcării magnetron utilizată în depuneri de straturi subțiri; 5.3. Lucrarea X: Depuneri de straturi subţiri prin pulverizare magnetron. Investigarea proprietăţilor de suprafaţă ale straturilor depuse în plasmă; Bibliografie – capitolul 5; BIBLIOGRAFIE

Alina Silvia Chiper (n. 1975, Brăila) este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind titulara cursului Aplicații tehnologice ale fizicii plasmei. Principalele domenii de cercetare în care activează sunt: fizica plasmelor la presiune atmosferică, diagnoza plasmelor de ne-echilibru, generarea şi optimizarea surselor de plasmă utilizate pentru protejarea mediului înconjurător, tratamente de suprafaţă şi inactivare biologică. De-a lungul timpului, a efectuat numeroase stagii de cercetare în Franța, Danemarca, Austria. A publicat 26 de articole ştiinţifice în jurnale indexate Web of Science, are peste 50 de contribuţii ştiinţifice la conferinţe internaţionale și peste 480 de citări în reviste indexate Web of Science.