Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Comunicare verbală, paraverbală și nonverbală în discursul religios actual. Pareneza. Corpus și studii lingvistice

Anamaria Grecu Gheorghiu

în stoc

Data apariției: 22.12.2023

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-801-5

Nr. pagini: 622

Format: 21 x 29,7 cm.

107.14 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul este structurat pe elemente de sinteză teoretică, cu aplicații realizate pe un corpus vast de fapte semio-lingvistice, având la bază 40 de înregistrări (15 în diaspora și 25 în spațiul românesc). Corpusul reprezintă transcrierea, după convenții de transcriere specifice, a unui material audio-video înregistrat personal, atât în spațiul românesc, cât și în diaspora. Întrucât se aliniază tendințelor actuale de analiză multimodală a discursului, corpusul poate fi un instrument de analiză a discursului, fie cu ajutorul softurilor de specialitate, fie prin metode convenționale de analiză. Argumentația teoretică, clasificările propuse, decelarea trăsăturilor discursurilor religioase ocazionale, din perspectivă pragmalingvistică și din punctul de vedere al analizei discursului, precum și interpretarea faptelor non-verbale care completează cercetarea demonstrează că discursul religios rămâne, încă, un câmp deschis de investigare.

«Este o evidență faptul că lucrarea reprezintă rezultatul unei cercetări științifice minuțioase și temeinice, fiind întocmită pe baza unei bibliografii de specialitate vaste și actuale și pe baza unui corpus propriu amplu, ce include transcrieri detaliate ce surprind dimensiunile comunicării: verbală, paraverbală și nonverbală. Lucrarea autoarei se caracterizează prin originalitate, exploatarea corectă a referințelor bibliografice, rigoare științifică, forța argumentării și a nuanței analitice.» (Prof. univ. dr. Luminița Cărăușu)

«Lucrarea se înscrie într-o direcție de cercetare actuală extrem de fertilă, implicând în investigarea comunicării orale concepte și metode ale retoricii și ale pragmaticii, ale semioticii și ale analizei discursului; în același timp, ilustrează preocuparea actuală pentru analiza unui tip de discurs care a fost multă vreme neglijat – cel religios. Între lucrările consacrate în ultimele decenii discursului religios, cea de față se distinge prin aprofundarea discuției conceptelor și a modelelor teoretice, prin bogăția și subtilitatea analizelor și prin voința de a cuprinde într-o abordare globală atât perspectiva din interior, a teologilor și a oamenilor bisericii, cât și pe cea din exterior, a științelor limbajului. Volumul se distinge deopotrivă prin construcția solidă a unui aparat teoretic, pe baza unei bibliografii bogate și variate, prin alcătuirea unui corpus oral după toate regulile filologice și prin analiza atentă și subtilă a acestui corpus. Noțiunile teoretice sunt problematizate și trecute prin filtrul personal al autoarei; contribuțiile personale sunt numeroase în alcătuirea modelelor de analiză și mai ales în rezultatele aplicării lor la texte. E o contribuție originală și coerentă la analiza retorică a discursului religios.» (Prof. univ. dr. Rodica Zafiu)

«Impresia generală pe care o lasă lucrarea este cea a unui cercetător harnic și preocupat de subiectul pe care îl tratează și interesat de inovație. Numărul mare de note și referințe semnalează atenție la respectarea eticii cercetării. Subiectul în sine este nou în sfera cercetărilor lingvistice din România și se raliază abordărilor moderne, bibliografia este actualizată, discursul lingvistic al autoarei este coerent, fluent, uzând de o terminologie modernă.» (Prof. univ. dr. Andra Maria Vasilescu)

«Lucrarea se distinge prin organizarea riguroasă a materialului, succesiunea secțiunilor urmând traseul logic de la general la particular, de la cadrul conceptual spre analiza propriu-zisă și spre extragerea rezultatelor acesteia. O bibliografie bogată, actualizată, clasică și electronică, precum și un corpus format din pareneze diverse rotunjesc lucrarea și asigură corelarea referințelor cu ideile vehiculate pe tot parcursul demersului argumentativ.»
(Prof. univ. dr. Rodica Nagy)

Cuvânt-înainte
CORPUS: 1. Convenții de transcriere a materialului audio-video:
1.A. Convenții de transcriere a materialului audio. Verbalul și paraverbalul
1.B. Convenții de transcriere a materialului video, a gesturilor. Nonverbalul
2. Structura corpusului:
Ordonare după criteriul liturgic (serviciul religios săvârșit)
Ordonare după criteriul geografic
Ordonare după criteriul emoțional
Precizări de ordin tehnic
(I) Pareneză la botez, Biserica „Adormirea Maicii Domnului – Vulpe”, Iaşi (22 iulie 2012)
(II) Pareneză la botez, Biserica „Sfântul Sfințit Mucenic Clement Episcopul Romeiˮ, Trani, Italia (28 octombrie 2012)
(III) Pareneză la cununie, Biserica „Sfântul Ioan Botezătorulˮ, Pașcani, Iași (3 martie 2013)
(IV) Pareneză la cununie, Biserica „Intrarea Maicii Domnului în Bisericăˮ, Botoșani (19 mai 2013)
(V) Pareneză la cununie și botez, Biserica „Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirneiˮ, Foggia, Italia (4 noiembrie 2012)
(VI) Pareneză la săvârșirea Sfântului Maslu, Biserica „Sfântul Sfințit Mucenic Clement Episcopul Romeiˮ, Trani, Italia (25 noiembrie 2012)
(VII) Pareneză la săvârșirea Sfântului Maslu, Biserica „Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirneiˮ, Foggia, Italia (2 decembrie 2012)
(VIII) Pareneză la săvârșirea Sfântului Maslu, Biserica „Sfânta Paraschivaˮ, Bruxelles, Belgia (7 iunie 2013)
(IX) Pareneză la hirotonia unui preot și preambul pentru cursul festiv al absolvirii studenților teologi din Iași, Catedrala Mitropolitană, Iași (7 iulie 2012)
(X) Pareneză la înmormântarea unui laic credincios, satul Laura, comuna Vicovu de Sus, județul Suceava (7 iunie 2012)
(XI) Pareneza la înmormântarea unui cleric, parohia „Sfântul Dumitruˮ comuna Vlădeni, județul Iași (24 ianuarie 2013)
(XII) Pareneză la săvârșirea slujbei de parastas, Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, Anvers, Belgia (1 iunie 2013)
(XIII) Pareneză la Sfințirea Apei (Bobotează), Catedrala Mitropolitană, Iași (6 ianuarie 2013)
(XIV) Pareneză la hramul Mănăstirii Sihăstria, Piatra Neamț, Neamț (7 august 2012)
(XV) Pareneză la hramul Bisericii „Sfântul Nicolaeˮ, Chiesa „San Nicolaˮ, Bari, Italia (6 decembrie 2012)
(XVI) Pareneză la hramul Bisericii „Pogorârea Sfântului Duhˮ, Liège, Belgia (23 iunie 2013)
(XVII) Pareneză la hramul Bisericii „Pogorârea Sfântului Duhˮ, Porumbești, Raionul Cantemir, Republica Moldova (31 mai 2015)
(XVIII) Pareneză la hramul Bisericii „Sfântul Vasile de la Poiana Măruluiˮ și la sfințirea terenului pe care urmează a fi construit centrul social-cultural „Filantropiaˮ, Orhei, Republica Moldova (25 aprilie 2015)
(XIX) Pareneză la târnosirea bisericii celei noi, cu hramurile „Intrarea Domnului în Ierusalimˮ și „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mirˮ, din cartierul Tătărași, Iași (13 octombrie 2012)
(XX) Pareneză la sfințirea Casei Memoriale a Preafericitului Patriarh Teoctist, sat Tocileni, județul Botoșani (4 mai 2014)
(XXI) Pareneză la ultima resfințire a Bisericii „Sfântul Sava cel Sfințit” și hirotesia unui preot slujitor, Iași (13 octombrie 2013)
(XXII) Pareneză la Florii și Ierurgia binecuvântării salciei, Biserica „Pogorârea Sfântului Duhˮ, Liège, Belgia (28 aprilie 2013)
(XXIII) Pareneză la hirotesie, proherisirea întru arhimandrit a protosinghelului Hrisostom Rădăşanu, Catedrala Mitropolitană, Iași (3 iunie 2012)
(XXIV) Pareneză la instalarea unui nou preot în parohie, Biserica „Schimbarea la Fațăˮ, Cucuteni, Lețcani, Iași (04 decembrie 2014)
(XXV) Pareneză la primirea în sânul parohiei a unui preot nou, Biserica „Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirneiˮ, Foggia, Italia (4 noiembrie 2012)
(XXVI) Pareneză la înființatea unei noi parohii, Biserica „Sfântul Mucenic Ioan Valahul și Piat Romanulˮ, Charleroi, Belgia (26 mai 2013)
(XXVII) Pareneză la Denii. Citirea celor 12 Evanghelii, Biserica „Pogorârea Sfântului Duhˮ, Liège, Belgia (2 mai 2013) (XXVIII) Pareneză la vizita pastorală a chiriarhului locului, Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriilˮ, sat Buda, Comuna Coșula, Botoșani (6 martie 2016)
(XXIX) Pareneză la slujba arhierească a preoților din protopopiatul Iași 1, Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, vechea Catedrală Mitropolitană din Iaşi (5 iunie 2012)
(XXX) Pareneză la festivitate, Seminarul Teologic Ortodox, Botoșani, Biserica „Sfânta Cuvioasă Paraschivaˮ și hirotesia preotului Valentin Cârlan întru duhovnic, Botoșani (20 mai 2013)
(XXXI) Pareneză la întrunirea primei promoții de absolvenți ai Facultății de Teologie din Iași, Catedrala Mitropolitană, Iași (27 mai 2013)
(XXXII) Pareneză la deschiderea concertului Operei din Iași, cu ocazia hramului „Cuvioasa Paraschevaˮ, Iași (13 octombrie 2012)
(XXXIII) Pareneză la Te Deum, slujbă de mulțumire pentru încheierea anului școlar și Ziua Internațională a Copilului, cu ocazia hramului bisericii „Sfânta Treimeˮ, din curtea Liceului „Prometeusˮ, Chișinău, Republica Moldova (1 iunie 2015)
(XXXIV) Pareneză la Ziua Absolventului, Iași (3 iunie 2012)
(XXXV) Pareneză la Ziua Absolventului, Iași (21 iunie 2014)
(XXXVI) Pareneză la deschiderea anului școlar, la Seminarul Teologic „Sfântul Gheorgheˮ, Botoșani (15 septembrie 2014)
(XXXVII) Pareneză la sărbătorirea Unirii Principatelor Române, Iași (24 ianuarie 2013)
(XXXVIII) Pareneză la sărbătorirea Unirii Principatelor Române, Iași (24 ianuarie 2014)
(XXXIX) Pareneză la Ziua Națională a României, Iași (1 decembrie 2012)
(XL) Pareneză la calamități naturale („Rugăciunea pentru ploaieˮ), Curtea Mănăstirii Popăuți, Botoșani (7 iunie 2015)

STUDII:
Introducere
I. Scurtă incursiune în teoriile omiletice cu privire la predica ocazională:
I.1. Pareneza. Clasificări și perspective teoretice omiletice
I.2. Pareneza. Etimologie și asocieri terminologice
I.3. Pareneza, gen omiletic distinct, predică ocazională. Definiție, tipologie și clasificări ale parenezei
II. Pareneza. Raportul genului omiletic ocazional cu genurile retoricii clasice. Influența retoricii clasice asupra predicii actuale și elementele de convergență ale genurilor practicate cu genul omiletic „ocazional”
II.1. De la genurile retoricii clasice, la teoria „dominantelorˮ:
II.2. De la teoria „dominantelorˮ, la perspectivele „noii retoriciˮ și retoricii moderne
III. Către un model hexadic de analiză a situației „ocazionaleˮ/„pareneticeˮ de comunicare:
III.1. Pareneza. Particularități pragmatice ale genului
III.2. Phronesis și competență. Slăbiciuni ale modelului situației „ocazionaleˮ de comunicare religioasă/parenetică. Încercare de analiză a datelor impure de performanță
IV. Interacțiune și dialogism în discursul religios ocazional:
IV.1. De la „noua retoricăˮ la perspectiva dialogică asupra argumentării
IV.2. De la teoria bahtiană asupra dialogismului, la polifonia argumentativă
IV.3. De la „dialogismˮ la „dialogalˮ. Premise formale pentru analiza funcțională a discursului religios ocazional
IV.4. Predicatorul: locutor și instanță empirică. Importanța implicării și asumării actelor discursive
IV.5. Manifestări cu rol argumentativ ale dialogismului interdiscursiv. De la noțiunea de „acordˮ la „doxaˮ ca dimensiune intrinsecă a dialogismului interdiscursiv
IV.6. Manifestări ale dialogismului interlocutiv în discursul religios ocazional
V. Dominante prescriptiv-incitative ale discursului religios ocazional actual:
V.1. Preliminarii teoretice pragmatice ale analizei discursului religios ocazional actual, ca discurs prescriptiv V.2. De la discurs… la acțiune
VI. Empatie și emoție, în discursul religios ocazional actual:
VI.1. Preliminarii teoretice de analiză a corpusului
VI.2. Pareneza, discurs al emoției și „discurs argumentativ al emoțieiˮ
VII. Co-funcţionarea gestualitate-limbaj în discursul religios ocazional, în vederea argumentării:
VII.1. Comunicarea nonverbală. Premise teoretice
VII.2. Gesturi care însoțesc discursul
VII.3. Gesturi care pilotează interacțiunea (în procesul de „co-pilotareˮ)
Concluzii
Bibliografie

Anamaria Grecu Gheorghiu (n. 1985, Botoșani) este asistent universitar doctor în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Iași, Facultatea de Litere, Departamentul de Românistică, Jurnalism și ştiinţe ale comunicării și Literatură comparată. Activitatea de cercetare reflectă interes în comunicarea multimodală, analiza discursului, genuri de discurs, analiza conversației, argumentare și retorică, analiza corpusurilor de limbă română vorbită, pragmatică lingvistică, sociolingvistică.