Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Elevii talentați. Proiectarea diferențiată a curriculumului în domeniul psihopedagogiei excelenței

Tina Vrabie

în stoc

Data apariției: 27.06.2024

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: Ştiinţele Educaţiei

ISBN: 978-606-714-858-9

Nr. pagini: 226

Format: 14,7 x 20,5 cm.

27.62 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Plecând de la premisa că elevii talentați / cu abilități înalte sunt cei care ne „condimentează” activitatea profesională, care ne provoacă constant și care ne determină să reconsiderăm în permanență strategiile educaționale adoptate la clasă, pledăm prin intermediul lucrării de față pentru necesitatea unei strategii coerente în ceea ce privește formarea profesională a cadrelor didactice în domeniul psihopedagogiei excelenței. Acest fapt le permite acestora formarea abilităților necesare pentru a proiecta diferențiat curriculumul pentru elevii talentați cu care lucrează, în așa fel încât să-i sprijine pe aceștia într-o manieră corespunzătoare în procesul de valorificare la maximum a potențialului pe care îl posedă. Ce presupune curriculumul diferențiat și personalizat? Care este rolul proiectării curriculare diferențiate și personalizate? Prin ce modalități putem realiza, la clasă, proiectarea curriculară diferențiată? Sunt câteva dintre întrebările la care răspundem prin intermediul lucrării de față.

Prefață (Carmen Crețu)
Introducere

CAPITOLUL I. Evoluția terminologică a conceptelor specifice domeniului psihopedagogiei excelenței
1. Conceptul de talent în accepțiune contemporană
2. Modelele teoretice ale talentului
2.1. Modelu l lui Terman
2.2. Teoria triarhică a inteligenței – Robert Sternberg
2.3. Teoria inteligențelor multiple – Howard Gardner
2.4. Modelul tri-inelar al dotării superioare – Joseph Renzulli
2.5. Modelul multifactorial al talentului – Franz Mönks
2.6. Modelul WICS – Robert Sternberg
2.7. Modelul diferențial al talentului – Françoys Gagné
2.8. Modelul Succesului Global (MSG) – Carmen Mihaela Crețu
2.9. Modelul actiotop – Albert Ziegler
2.10. Megamodelul dezvoltării talentului – Subotnik
3. Profesorul elevilor talentați – domenii de expertiză și intervenție

CAPITOLUL II. Componentele proiectării diferențiate a curriculumului în domeniul psihopedagogiei excelenței
1. Proiectarea curriculară diferențiată – modalitate dezirabilă de organizare a experiențelor de învățare în context școlar
2. Specificitatea proiectării diferențiate a curriculumului în domeniul psihopedagogiei excelenței
3. Formele de organizare administrativă a curriculumului diferențiat în domeniul psihopedagogiei excelenței
3.1. Gruparea elevilor
3.2. Accelerarea studiilor
3.3. Îmbogățirea curriculumului

CAPITOLUL III. Importanța formării profesionale a personalului didactic în domeniul psihopedagogiei excelenței
1. Rolul profesorului în proiectarea diferențiată eficientă a curriculumului pentru elevii talentați
2. Formarea profesională a personalului didactic în domeniul psihopedagogiei excelenței
3. Realizarea formării și consilierii profesorilor elevilor talentați în domeniul proiectării diferențiate a curriculumului – exemple de bună practică
4. Demersuri investigative privind variabilele ce influențează abilitatea profesorilor de a proiecta curriculum diferențiat în domeniul psihopedagogiei excelenței
4.1. Efectul mediator al eficacității auto-percepute a profesorilor în lucrul cu elevii talentați asupra relației dintre experiența lor profesională și performanța obținută cu aceștia
4.2. Relația dintre eficacitatea auto-percepută a profesorilor în lucrul cu elevii talentați și mediu, formarea în domeniul psihopedagogiei excelenței, gradul didactic, performanțele obținute în lucrul cu elevii talentați
4.3. Efectul mediator al eficacității auto-percepute a profesorilor în lucrul cu elevii talentați asupra relației dintre mediu, conținut, proces, dificultăți și strategii educaționale diferențiate pentru elevii talentați
Concluzii
Referințe bibliografice

Anexe
Anexa 1. Articole privind educația elevilor talentați din cadrul Legii Educației din România
Anexa 2. Documente legislative privind înfiiințarea Centrelor de Excelență la nivelul României
Anexa 3. Scala privind eficacitatea auto-percepută a profesorilor în lucrul cu elevii talentați (The Teachers’ Sense of Efficacy Scale in their work with Talented Students, TSES – TS)
Anexa 4. Scala privind abilitatea auto-percepută a profesorilor de a proiecta curriculum diferențiat pentru elevii talentați (varianta inițială, cu 56 de itemi)
Anexa 5. Scala privind abilitatea auto-percepută a profesorilor de a proiecta curriculum diferențiat pentru elevii talentați (varianta finală, după analiza exploratorie, cu 32 de itemi)
Anexa 6. Scala privind abilitatea auto-percepută a profesorilor de a proiecta curriculum diferențiat pentru elevii talentați (varianta finală, după analiza confirmatorie, cu 20 de itemi)

Tina Vrabie (n. 1990) este asistent universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în cadrul Departamentului de Științe ale Educației. Doctor în Științe ale Educației, susține seminarii de Psihopedagogia creativității și a talentelor, Teoria și metodologia curriculumului, Managementul instituțiilor școlare și Politici educaționale și sociale. A publicat lucrări științifice în domeniile sale de interes – psihopedagogia excelenței, managementul talentelor și proiectarea curriculară diferențiată. În calitate de membru al ROTALENT (Asociația Română de Asistență Psihopedagogică și Socială a Talentelor), ARCE (Asociația Română de Cercetare în Educație) și EHC (European Honors Council) a participat la numeroase proiecte și evenimente de promovare a talentelor (înființarea Clubului IQ (Iași), proiectul CoTalent, STE(A)M+ etc.). Listă lucrări: a) Articole publicate în jurnale ISI 1. Samoila, M. E., & Vrabie, T. (2023). First-year seminars through the lens of Vincent Tinto's theories of student departure. A systematic review. Frontiers in Education (Vol. 8, p. 1205667). Frontiers. DOI: 10.3389/feduc.2023.1205667 2. Maftei, A., Opariuc, C. D., & Vrabie, T. (2023). Moral Disengagement and Academic Engagement: The Moderating Roles of Educational Anti-Mattering and Psychological Distress. Ethics & Behavior. https://doi.org/10.1080/10508422.2023.2225203 3. Bostan, C. M., Constantin, T., Vrabie, T., Stanciu, T. & Andronic, R.-L. (2021). Supporting Motivational Persistence in the Personality System in Early Academic Stages through Educational Strategies. Revista Românească pentru Educație Multidimensională, 13 (2), 223-242. DOI: 10.18662/rrem/13.2/419. b) Articole publicate în jurnale indexate în BDI recunoscute de CNCSIS 1. Vrabie, T., & Creţu, C. M. (2021). Impact of the mentoring relationship on the development of talented students – a narrative review. Journal of Educational Sciences, XXII, 1 (43), 44 – 62. DOI: 10.35923/JES.2021.1.04. 2. Vrabie, T., & Creţu, C. M. (2018). Teacher for talented students, a promoter of education for values. Educatia 21, (16), 6 – 11. DOI: 10.24193/ed21.2018.16.01. c) Articole publicate în reviste din țară cu ISSN, neindexate BDI 1. Vrabie, T., Turiceanu, T. M. & Oistric, V. (2017). Tehnici și jocuri de dezvoltare a creativității la vârstele mici. Demersuri creative – revistă de specialitate pentru cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, Nr. 14, 14-17, ISSN 2501-0921, ISSN-L 2501-092. d) Cărţi publicate/coordonate în calitate de coautor sau studii/capitole în volume colective 1. Creţu, C. M. & Vrabie, T. (2021). Specificitatea proiectării diferenţiate a curriculumului în domeniul psihopedagogiei pentru promovarea excelenţei. În F. Frumos & A. Labăr (coord.), Formarea pentru cariera didactică. Demersuri teoretice și empirice (pp. 271 – 292), Iași: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 2. Vrabie, T. (2022). Educația pentru comunicare și mass-media a elevilor talentați. Aplicații pentru dezvoltarea gândirii critice la vârstele mici. În C. M. Bostan & A. Maftei (coord.), Fenomenul fake news. Mecanisme psihologice și sociale (pp. 135-146). Iași: Editura Institutul European. 3. Vrabie, T. (2022). Elevii ”dublu excepționali” sau ”dublu speciali”. Implicații educaționale ale integrării lor în școala de masă. În A. Maftei, O. Dănilă & A. Gherguț (coord.), Dizabilitatea: o abordare transdisciplinară (in press). 4. Vrabie, T. (2022). Valorificarea modelelor teoretice ale talentului și creativității în formarea elevilor cu potențial aptitudinal înalt. În. M. Rusu (coord.) Geniu, talent, creativitate – o abordare psiho-pedagogică și socio-culturală, Vol. II - Conferința Științifică Internațională – ”Geniu, talent, creativitate – o abordare psiho-pedagogică și socio-culturală”, Ediția a XIII-a, Iași, 2022 (pp. 34-43), Iași: Editura PERFORMANTICA. 5. Vrabie, T. & Crețu C. M. (2017). Influența diferențelor culturale asupra identificării și a programelor educaționale pentru elevii talentați. În M. Rusu, T. Păduraru & M. Doncean (coord.), Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere. VOL XXXI (pp. 9-15), Iași: Editura PERFORMANTICA. 6. Vrabie, T. (2016). Valorificarea textelor literare în realizarea educaţiei morale la vârsta şcolară mică. În O. Moşin, I. Șcheau & D. Opriş (editori), Educaţia din perspectiva valorilor. TOM IX: SUMMA THEOLOGIAE (pp. 262-265), Bucureşti: Editura EIKON. 7. Vrabie, T., Chelariu A. & Neculau A. (2016). Strategii de stimulare a creativității elevilor prin tehnici și instrumente de educație nonformală. În M. Rusu (coord.), Creativitatea – perspective psiho-pedagogice, Vol. II - Conferința Științifică Internațională – ”Creativitate și personalitate - Manifestări creative în societate și educație”, Ediția a VII-a, Iași, 2016 (pp. 129-136), Iași: Ars Longa. e) Participare cu lucrare la conferinţe internaţionale 1. Vrabie T. (2022). Students' Perspective on Honors Teacher Profile: An Exploratory Study. The 8th edition of ENSEC Conference – Social Emotional Learning and Positive Development, Suceava, 30 iunie - 3 iulie 2022. 2. Vrabie T. (2022). The value of theoretical models of talent and creativity in working with high-ability students. The XIIIth Edition of International Scientific Conference ”GENIUS, TALENT, CREATIVITY a psycho-pedagogical and socio-cultural approach”, Online, 20 mai 2022. 3. Crețu C. M., Labăr A. V. & Vrabie T. (2021). The Teachers’ Self-perceived Ability to Design Differentiated Curriculum for Talented Students: Scale Construction and Validation. International Conference on Applied Psychology and Educational Sciences (ICAPES), 9th Edition, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi & University of A Coruna (Spain), Online, 21 – 24 octombrie 2021. 4. Erlings S. & Vrabie T. (2021). Equipping teachers to support talent development: the CoTalent tools. Conferința Internațională ”World of Talent 2021. International Conference on Talent Development and Honors Education. 16 – 18 June 2021. Online. 5. Crețu C.M., Rogoz N., Seghedin E., Popa N. & Vrabie T. (2021). Teachers’ Opinions on Initiating and Implementing Talent Development Programs in HEIs. Conferința Internațională ”World of Talent 2021. International Conference on Talent Development and Honors Education. 16 – 18 June 2021. Online. 6. Vrabie T. & Crețu C. M. (2018). Teacher for talented students, a promoter of education for values. The Fifth International Conference on Adult Education - Education for Values - continuity and context (Iași – România, Chișinău – Republica Moldova), 25-28 aprilie 2018. 7. Crețu C. M. & Vrabie T. (2017). Influența diferențelor culturale asupra identificarii și programelor educaționale pentru elevii talentați. Conferinţa internaţională Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere, Ediția a XIII-a, Iași, 10 noiembrie 2017. 8. Neculau, A., Chelariu A. & Vrabie T. (2016). Mentorul - de la novice la expert, de la practică la succes. Conferința Internațională E-TEAM PSYCHOLOGY - ,,Împărtășirea ideilor și experienței studențești cu privire la viitorul cercetării”, Iași, 8-11 decembrie 2016. 9. Vrabie, T. (2016). Valorificarea textelor literare în realizarea educaţiei morale la vârsta şcolară mică. Conferinţa Internaţională EDUCAŢIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR, Ediţia a VIII-a, Chișinău, 13-15 octombrie 2016. 10. Vrabie, T., Chelariu, A. & Neculau A. (2016). Strategii de stimulare a creativității elevilor prin tehnici și instrumente de educație nonformală. Conferința Științifică Internațională – ”Creativitate și personalitate - Manifestări creative în societate și educație”, Ediția a VII-a, Iași, 20 mai 2016.