Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Etică și integritate la UAIC. Repere pentru activitatea didactică și de cercetare

Daniel Atasiei (coord.), Roxana Ghiațău, Vasile Septimiu Panainte, Andra Iftimiei, Mirela Carmen Dobrilă, Daniela Aghiorghiesei, Alina Trocin, Cristina Luiza Gavrilescu

stoc epuizat

Data apariției: 11.12.2023

Domeniu: Ştiinţe juridice / Drept

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-747-6

Nr. pagini: 264

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cartea cuprinde două mari capitole, primul dedicat teoretizării conceptelor de etică și integritate academică și felului în care sunt aplicate acestea în diverse instituții academice de prestigiu, iar cel de-al doilea alocat studiilor privind Codul de Etică al UAIC.
Volum realizat în cadrul proiectului Etică și deontologie universitară la UAIC – integritate în activitatea academică prin formarea continuă a personalului didactic (UniEthic).

Partea I. Etică și integritate academică. Politici și intrumente:
1. Cultivarea integrității academice. Componenta educațională și repere ale unor politici adecvate
Roxana Ghiațău
2. Instituționalizarea eticii în universități. Procese, instrumente și exemplificări
Roxana Ghiațău
3. Repere privind etica în activitatea de cercetare
Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Alina Trocin
4. Aspecte etice și instrumente de lucru în managementul universităților de prestigiu ale lumii
Alina Trocin
5. Repere naționale și europene privind normele de etică în mediul universitar
Mirela Carmen Dobrilă
6. Instituția avertizorului de integritate. Utilitatea acestuia în mediul academic
Luiza Cristina Gavrilescu

Partea a II-a. Etică și integritate academică la UAIC. Unele considerații privind Codul de etică:
1. Codul de etică al UAIC: natura juridică
Cristina Luiza Gavrilescu
2. Codul de etică al UAIC . Principiile (art. 6-7)
Cristina Luiza Gavrilescu
3. Codul de etica al UAIC. Drepturile și obligațiile membrilor comunității universitare (art. 8 - 13)
Andra Iftimiei
4. Codul de etică al UAIC: Abateri de la normele de etică (art. 14-18)
Mirela Carmen Dobrilă
5. Codul de etica al UAIC: Buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare în comunitatea universitară a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (art. 19-20)
Andra Iftimie
6. Calificarea răspunderii juridice nepatrimoniale a salariaților din învățământul universitar în cazul încălcării normelor de etică și deontologie profesională
Septimiu Panainte

Daniel Atasiei (n. 1976, Iași) este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde predă cursurile de Drept Procesual Penal, Criminalistică și Drept execuțional penal. La programele de master din cadrul aceleiași facultăți susține cursul de Tehnici de identificare a comportamentului simulat. Este lector la Institutul Național de Pregatire Profesionala a Avocatilor, Centrul Teritorial Iasi. Este avocat in Baroul Iași, specializat în Drept penal, cu o experiență profesională de peste 20 de ani. Este președintele Comisiei de Etică a UAIC. În anul 2007 a obținut titlul de doctor în drept, specializarea Drept penal, cu tema Infracțiuni in domeniul informaticii. A publicat ca autor si în coautorat mai multe articole si monografii, printre care amintim: Mica Reforma in Justitie. Legea nr. 202/2010 comentată (coautor), 2010; Cooperarea internațională în materia combaterii criminalității informatice. Perspective ale organelor judiciare din România, 2009; Criminalistica. Suport de curs, 2006; Unele aspecte de ordin criminologic privind infractorul informatic, 2006. De asemenea face parte din colectivul de autori ai lucrării Noul cod de procedură penală. Comentariu pe articole (coordonator prof.univ.dr. Nicolae Volonciu), 3 editii - 2014, 2015 și 2017.
Roxana Ghiațău (n. 1977, Adjud) este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul UAIC. Dintre cărțile publicate amintim: Evaluarea profesorilor: evoluţii şi provocări, Editura Institutul European (2016), Etica profesiei didactice, Editura UAIC (2013), Codul deontologic al profesiei didactice, Editura Sedcom Libris (2011).
Vasile Septimiu Panainte este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept a UAIC, unde conduce în calitate de director Departamentul de Drept Privat. Avocat in Baroul Iași. În perioada 2016-2020 a indeplinit funcția de decan al Facultății de Drept a UAIC. Principalele cărți publicate: Dreptul individual al muncii. Curs universitar, Ed. Hamangiu, 2 ediții, 2017 și 2021; Drept european al muncii: principalele directive, jurisprudenta C.J.U.E., conformitatea dreptului national, Ed. Hamangiu, 2017; Contractul individual de munca. Practica judiciara, Ed. Hamangiu, 2006; Dreptul muncii si securitatii sociale, Ed. Junimea, 2001 (coautor).
Andra Iftimiei (n. 1984, Iași) este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a UAIC. Din cărțile publicate: Drept comparat și sisteme juridice contemporane, Ed. Universul juridic, Ghid practic pentru elaborarea și sustinerea lucrării de licență, a lucrării de disertație sau a tezei de doctorat, Ed. Universul juridic, Constituționalizarea în dreptul penal român și francez, Ed. Universul juridic.
Mirela Carmen Dobrilă este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a UAIC. Din cărțile publicate: Noul Cod civil. Comentariu pe articole, coautor, Editura C.H. Beck, Infracțiunea de înșelăciune în vechiul și Noul Cod penal, unic autor, Editura Hamangiu, Dreptul european al afacerilor. Principii, politici, piață unică, libertăți, drept european al contractelor, unic autor, Editura Universul Juridic, Contractele translative de proprietate. Manual pentru curs şi seminar, coautor, Editura Universul Juridic, Școala dreptului organic, Vol. al III‐lea, colectiv de coordonatori, Editura Solomon, Codul civil pe înțelesul copiilor, colectiv de autori, Asociația pentru Dialog în Justiție / Legal City – Orașul Juridic.
Daniela Aghiorghiesei este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Predă discipline de studiu din domeniul Management. De-a lungul timpului, a publicat cărți pe teme de management și antrepreprenoriat în afaceri, precum și numeroase articole academice indexate în baze de date internaționale. Deţine o bogată experienţă în formare în domeniul antreprenoriatului. Dintre cărțile publicate la Editura UAIC în ccolective de coordonatori sau autori menționăm Antreprenoriat în medicină, Ghid de bune practici pentru implementarea în cadrul UAIC a mecanismelor moderne de evaluare a calității proceselor de predare și evaluare didactică din perspectiva principiilor sustenabilității, Managementul organizaţiei. Concepte şi practici, Calitate în educație prin responsabilitate socială și etică profesională în activitatea de predare și evaluare, Antreprenoriat. Înfiinţarea, finanţarea şi managementul noilor afaceri, Coerenţa instituţională în dinamica economiei româneşti.
Alina Trocin este doctor în Management și administrator financiar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în cadrul Biroului de Managementul Calității.
Cristina Luiza Gavrilescu (n. 1975, Iași) este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a UAIC. Dintre cărțile publicate menționăm: Drept civil. Partea generala, Ed. Universul Juridic, Drept civil. Persoanele. Probele. Prescriptia, Ed. Universul Juridic, Falimentul in relatiile comerciale internationale, Ed. Hamangiu.