Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Frânturi din trecut: putere, societate, diplomaţie

Marius Chelcu, Dorin Dobrincu (editori)

în stoc

Data apariției: 13.05.2024

Domeniu: Istorie / Istorie socială

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-853-4

Nr. pagini: 440

Format: 17 x 24 cm.

22.30 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Colecţia Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”
Lucrările Conferinţei Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, ediţiile II-III, 2021-2022

Volumul reuneşte articolele a peste 20 de autori din România, Republica Moldova şi Suedia, sub titlul Frânturi din trecut: putere, societate, diplomaţie. Cele 20 de texte sunt grupate în şase secțiuni tematice care surprind preocupările membrilor Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” şi ale colaboratorilor din ţară şi străinătate pentru fenomenul mai larg al modernizării societăţii româneşti şi a spaţiilor culturale învecinate. Subiectele puse în discuţie încep din secolul al XVI-lea și urcă până în primele decenii de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Gruparea tematică a textelor a fost făcută în interiorul a şase capitole, volumul având în încheiere şi transcrierea unei dezbateri pe tema „România interbelică: între erodarea democraţiei şi ascensiunea extremismului”, la care au participat istorici din România, Republica Moldova şi Marea Britanie.

Introducere

Administrație, finanțe și ocupație militară în Moldova premodernă:
Adrian MAGINA, Contribuții documentare la epoca lui Despot vodă
Mihai Anatolii CIOBANU, Ceremonialul înmormântării lui Constantin Mavrocordat
Cristian PLOSCARU, Administrația militară din Principatele Române și modelul rusesc al „autonomiei limitate” (1769-1774)

Etnicitate, naționalism și emigrație:
Silviu VĂCARU, Emigrația transilvăneană în Moldova (sfârșitul secolului al XVIII-lea – primele decenii ale secolului al XIX-lea)
Philippe Henri BLASEN, 19th Century Romanian Nationalist Perspectives on Ukrainians
Andrei CUȘCO, Între ocupație militară, „politica populației” și loialități incerte: război și etnicitate în Bucovina (1914-1917)
Emanuel BĂLAN, Emigrarea evreilor români în 1943 cu nava „Pescărușul”

Epidemii, testamente și filantropie:
Andrei-Octavian VITCU, Opera filantropică a marelui logofăt și cavaler Anastasie Bașotă (1797-1869)
Marius CHELCU, Negoț, avere și voință testamentară la Iași (jumătatea secolului al XIX-lea)
Lidia TRĂUȘAN-MATU, Activitatea doctorului Iuliu Barasch la Călărași, în contextul epidemiilor de ciumă și holeră de la frontiera dunăreană a Valahiei (1843-1845)
Ana ALBEȘTEANU, Tuberculoza ca dizabilitate în România secolelor al XIX-lea și al XX-lea

Educație și dispute intelectuale:
Florea IONCIOAIA, Copiii insurecției: sociabilități subversive și mobilitate academică greco-română la Paris în deceniul al treilea al secolului XIX
Leonidas RADOS, Din lumea școlii ieșene: un pamflet inedit contra lui August Treboniu Laurian (1857)
Marian I. HARIUC, Aspecte ale (re)integrării profesorilor germani în școlile din România Vechiului Regat la începutul perioadei interbelice

Bisericile și influența modernității:
Vasile-Lucian V. GOLDAN, Biserică și modernitate – problema zidirii lăcașurilor de cult în Mitropolia Moldovei la începutul secolului al XX-lea
Andrei PUIU, Implicațiile imediate ale Conciliului Vatican II asupra Diecezei de Iași (1965-1968)

Imagine publică, oficii diplomatice și resurse economice:
Claudiu-Lucian TOPOR, Agențiile diplomatice ale statelor neutre sub regimul ocupației militare. Reclamații, percheziții și expulzări din România (1916-1918)
Dinu BALAN, Dictatorul și epoca sa: imaginea lui Primo de Rivera în presa românească. Studiu de caz: ziarul „Adevărul” (1923-1930)
Andreea DAHLQUIST, Consulatele suedeze din România în prima jumătate a secolului XX
Bogdan SCHIPOR, Evacuarea oficiilor diplomatice din Polonia în septembrie 1939
Alexandru D. AIOANEI, Petrolul, marea miză a Marii Britanii în România după Al Doilea Război Mondial
Paul NISTOR, Vizitele unor personalități americane în România comunistă. De la curiozități umane și profesionale la naivități ideologice (1963)

Istorici în dialog:
Dorin DOBRINCU, Maria BUCUR, Ovidiu BURUIANĂ, Roland CLARK, Sorin RADU, Svetlana SUVEICĂ, România interbelică: între erodarea democrației și ascensiunea extremismului (dezbatere)

Marius Chelcu (n. 1977, Iași) este cercetător la Institutul „A.D. Xenopol” Iaşi, al Academiei Române, membru al echipei proiectului fundamental Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, al Academiei Române, de editare a documentelor medievale şi premoderne româneşti. Domeniile sale de competenţă sunt paleografia slavonă şi chirilică şi cercetările în domeniul istoriei urbane. Este doctor în istorie, cu o temă de cercetare intitulată: Oraşul moldovenesc, de la mijlocul secolului al XVI-lea până la jumătatea secolului al XVIII-lea. Lucrarea a fost publicată la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în anul 2015. Cercetarea a vizat surprinderea diferitelor aspecte ale vieţii urbane din oraşul moldovenesc în contextul oferit de cadrul politic şi economic mai larg în care a evoluat Moldova, o atenţie aparte fiind acordată şi structurii populaţiei urbane din perspectivă religioasă, socială şi etnică. Este autor şi coautor al unor volume şi a numeroase studii publicate în revistele de specialitate şi de popularizare.
Dorin Dobrincu (n. 1972, Darabani) este cercetător la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași. Domeniile sale de interes: istoria politică și socială a României contemporane, îndeosebi istoria comunismului, istoria regională, istoria comunităților protestante românești, editarea documentelor contemporane. Dintre publicațiile reprezentative fac parte: Țărănimea și puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), Iași, Editura Polirom, 2005 (ed. împreună cu Constantin Iordachi), ediția în limba engleză: Transforming Peasants, Property and Power. The collectivization of agriculture in Romania, 1949-1962, Budapest/New York, Central European University Press, 2009; Raport Final. Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, ediție revăzută, București, Editura Humanitas, 2007, prima ediție în 2006 (ed. împreună cu Vladimir Tismăneanu și Cristian Vasile); Istoria comunismului din România. Documente. Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965), București, Editura Humanitas, 2009; Istoria comunismului din România, vol. II, Documente Nicolae Ceaușescu (1965-1971) , Iași, Editura Polirom, 2012, vol. III, Documente Nicolae Ceaușescu (1972-1975), Iași, Editura Polirom, 2016 (ultimele trei tomuri editate împreună cu Mihnea Berindei și Armand Goșu).