Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Internetul şi comportamentul deviant al minorului

Irina Elena Stan

în stoc

Data apariției: 08.03.2023

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Asistenţă socială

Colecție: Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale

ISBN: 978-606-714-734-6

Nr. pagini: 198

Format: 17 x 24 cm.

22.80 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cercetarea surprinde câteva noutăţi din domeniul criminalității informatice în strânsă legătură cu comportamentul deviant manifestat de minori. În prima parte a lucrării, sunt prezentate pe larg elementele de teorie care ar explica adoptarea unui comportament deviant de către minori. Cea mai frumoasă, complexă și surprinzătoare parte a lucrării este reprezentată de rezultatele obținute în teren care întăresc ipotezele de la care a pornit întregul demers științific. Sunt discutate pe larg jocuri precum Balena Albastră, fenomenul de Cyberbullying, dar și influența pe care o au jocurile online care promovează violența asupra comportamentului minorilor.

Prefață (Doina Balahur); Introducere; Capitolul I. Criminalitatea și noile forme de manifestare în rândul minorilor: I.1. Criminalitatea – o perspectivă sociologică; I.2. Criminalitatea informatică: I.1.1. Evoluția fenomenului; I.1.2. Noile forme de manifestare adoptate de minori: I.1.2.1. Cyberbullying-ul; I.1.2.2. Happy slappying; I.1.2.3. Balena Albastră; I.3. Măsuri legislative reglementate la nivel național pentru protecția minorilor care au săvârșit fapte penale: I.3.1. Rolul măsurilor legislative reglementate de România; I.3.2. Impactul măsurilor legislative asupra minorilor aflați în libertate sau privați de libertate; Concluzii; Bibliografie consultată; Capitolul II. Delincvența juvenilă reanalizată în contextul criminalității informatice: II.1. Analiza conceptuală și evoluția fenomenului; II.2. Riscurile online între abordările teoretice și aspectele metodologice; II.3. Atitudini și comportament; II.4. Principalii factori care influențează dezvoltarea comportamentului infracțional în mediul online. Principalii factori criminogeni în delincvența juvenilă din mediul online: II.4.1. Mediul familial; II.4.2. Influența anturajului/cartierului; II.4.3. Accesibilitatea internetului; II.4.4. Comunicațiile anonime; II.4.5. Disponibilitatea informațiilor; II.5. Teorii sociologice explicative ale comportamentelor deviante în mediul online: II.5.1. Teoria învățării sociale; II.5.2. Teoria anomiei sociale; II.5.3. Teoria asociațiilor diferențiale; II.5.4. Teoria oportunității diferențiale; II.5.5. Teoria subculturilor delincvente; Concluzii; Bibliografie consultată; Capitolul III. Metodologia cercetării și considerații etice în evaluarea realității care conduce la adoptarea comportamentului infracțional: III.1. Cadrul metodologic al cercetării: III.1.1. Scopul și obiectivele cercetării; III.1.2. Demers metodologic; III.1.3. Universul cercetării; III.2. Metode, tehnici și instrumente utilizate în culegerea informațiilor: III.2.1. Interviul semi-structurat: III.2.1.1. Aspecte generale şi motivarea alegerii metodei; III.2.1.2. Construirea ghidului de interviu; III.2.1.3. Caracteristicile participanţilor la interviu; III.2.1.4. Implementarea ghidului de interviu; III.2.2. Observația participativă: III.2.2.1. Aspecte generale şi motivarea alegerii metodei; III.2.2.2. Construirea şi implementarea ghidului de observaţie; III.2.3. Chestionarul: III.2.3.1. Aspecte generale şi motivarea alegerii metodei; III.2.3.2. Construirea chestionarului; III.2.3.3. Caracteristicile repondenţilor chestionarului; III.2.3.4. Implementarea chestionarului; III.2.4. Studiul de caz: III.2.4.1. Aspecte generale şi motivarea alegerii metodei; III.3. Considerații etice ale cercetării sociologice: III.3.1. Etica în cercetare în cadrul instituțiilor care aplică o măsură privativă sau neprivativă de libertate minorilor care au săvârșit fapte penale; III.3.2. Teme abordate pentru analiza și interpretarea datelor; Concluzii; Bibliografie consultată; Capitolul IV. Rezultatele cercetării: IV.1. Analiza datelor. Generalități; IV.2. Legătura dintre apariția noilor forme de manifestare ale criminalității în mediul online și creșterea infracționalității în rândul minorilor: IV.2.1. Structura analizei; IV.2.2. Apariția și dezvoltarea unor noi forme de criminalitate în mediul online; IV.2.3. Evoluția accesibilității la internet și urmările înregistrate; IV.2.4. Raporturile familiale înainte și după manifestarea comportamentului deviant al minorului; IV.2.5. Impactul implicării mediului de suport în procesul de conștientizare prin care trece copilul; IV.3. Factorii care determină implicarea în activități infracționale a minorilor consumatori de internet: IV.3.1. Structura analizei; IV.3.2. STUDII DE CAZ RELEVANTE: STUDIUL DE CAZ NR. 1 – T.S. (17 ANI) ; STUDIUL DE CAZ NR. 2 – A.M. (16 ani) ; STUDIUL DE CAZ NR. 3 – P.A. (17 ani) ; STUDIUL DE CAZ NR. 4 – A. M. (17 ANI); STUDIUL DE CAZ NR. 5 – O.P. (16 ani); IV.4. Gradul de conștientizare al minorilor cu privire la consecințele implicării în acțiuni cu caracter infracțional determinate de consumul de internet: IV.4.1. Structura analizei; IV.4.2. Identificarea mediului de proveniență și impactul acestuia asupra; comportamentului copilului; IV.4.3. Stabilirea nivelului gravității faptelor comise de minori și implicațiile internetului; IV.4.4. Conștientizarea gravității faptelor comise de către minori și asumarea; responsabilității IV.5. Analiza chestionarelor: IV.5.1. Structura analizei; IV.5.2. Elemente de statistică descriptivă; IV.6. Concluzii; Concluziile lucrării; Limitele cercetării; Direcții viitoare de cercetare – soluții și strategii; Bibliografie generală; Abstract

Irina Elena Stan (n. 1991, Bârlad) este doctor în sociologie, cu o teză despre evaluarea impactului noilor provocări ale criminalității informatice asupra comportamentului infracțional al minorilor, susținută în anul 2022 la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub coordonarea prof. univ. dr. Doina Balahur.