Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Intervenție în violența domestică. Ordinul de protecție provizoriu

Costel Gîtlan

în stoc

Data apariției: 10.10.2023

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Sociologie

Colecție: Observatorul Social

ISBN: 978-606-714-798-8

Nr. pagini: 406

Format: 14,7 x 20,5 cm.

33.71 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prefață de Cristina Gavriluță
Subiectul abordat – intervenția la cazurile de violență domestică prin intermediul ordinului de protecție provizoriu – reprezintă o noutate în literatura de specialitate. Autorul surprinde și descrie practicile și percepțiile persoanelor implicate în intervenția la cazurile de violență domestică, care au o experiență directă, nealterată de intermediari sau de relatările terților.

«În peisajul cercetărilor sociologice contemporane, Costel Gîtlan vine cu o abordare nouă, originală, a fenomenului violenței domestice. Dacă până acum cercetările s-au focusat asupra victimei, agresorului, asupra dimensiunii juridice sau a celei care ține de asistarea socială, de acestă dată ni se aduce în atenție și perspectiva polițiștilor care intervin direct în cazurile de violență domestică. Mai mult, demersul se circumscrie unui context normativ care ține de aplicarea ordinului de protectie provizoriu. Acestă nouă lectură a fenomenului valorizează, în principal, practicile rutiniere ale polițiștilor și opiniile lor, debarasate de subiectivismul și emoția care pot caracteriza episoadele de violență domestică. Cartea este una extrem de valoroasă pentru toți cei preocupați de fenomenul violenței domestice, deschizâd noi direcții de înțelegere și abordare din perspectivă sociologă, juridică sau din perspectiva intervenției.» (prof. univ. dr. Cristina Gavriluță)

O nouă lectură a violenţei domestice (Cristina Gavriluţă); Introducere; Capitolul I. Violenţa domestică ‒ o abordare sociologică: I.1. Violenţa domestică ‒ precizări conceptuale; I.2. Cauze ale violenţei domestice; I.2.1. Cauze endogene; I.2.2. Cauze exogene; I.3. Forme ale violenţei domestice; I.4. Consecinţele violenţei domestice; I.5. Contexte şi contextualizări; Capitolul II. Victima şi agresorul din universul domestic: II.1. Violenţă domestică sau violenţă familială? II.2. Profilul agresorului domestic: II.2.1. Caracteristicile agresorilor domestici; II.2.2. Tipologiile agresorilor domestici; II.3. Profilul victimei: II.3.1. Partenerii conjugali şi violenţa domestică; II.3.2. Copilul, victimă a violenţei domestice; II.3.3. Vârstnicii, victime ale violenţei domestice; II.3.4. Particularităţi privind violenţa domestică în comunităţile de romi; Capitolul III. Controlul social formal şi violenţa domestică: III.1. Responsabilitate şi răspundere socială în cazul violenţei domestice; III.2. Protecţia juridică a victimei violenţei domestice; III.3. Actorii sociali cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei domestice; III.4. Recunoaşterea şi sesizarea violenţei domestice; Capitolul IV. Intervenţia poliţiei la sesizările de violenţă domestică: IV.1. Mecanismul ordinului european de protecţie şi modele de gestionare a cazurilor de violenţă domestică în alte ţări din Europa; IV.2. Ordinul de protecţie, principalul instrument de intervenţie: IV.2.1. Ordinul de protecţie judecătoresc; IV.2.2. Ordinul de protecţie provizoriu; IV.3. Intervenţia şi gestionarea de către poliţie a sesizărilor de violenţă domestică; IV.4. Intervenţia serviciilor publice de asistenţă socială; IV.5. Intervenţia psihologului; IV.6. Intervenţia multidisciplinară IV.7. Etică şi integritate în acţiunile de intervenţie ale poliţiei în cazurile de violenţă domestică; Capitolul V. Studiu privind practicile, atitudinile şi percepţiile poliţiştilor asupra intervenţiei la cazurile de violenţă domestică: V.1. Scopul şi obiectivele cercetării; V.2. Universul cercetării; V.3. Ipotezele de lucru ale cercetării; V.4. Metode, tehnici şi instrumente folosite în cercetare; V.4.1. Documentarea; V.4.2. Chestionarul; V.4.3. Interviul semidirectiv; V.5. Limite ale cercetării; Capitolul VI. Analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării şi verificarea ipotezelor de lucru: VI.1. Prezentarea şi analiza rezultatelor obţinute prin documentare; VI.2. Analiza rezultatelor obţinute prin aplicarea chestionarului. Verificarea ipotezelor de cercetare; VI.3. Prezentarea şi analiza rezultatelor obţinute prin interviuri; VI.4. Concluzii privind aplicarea tehnicilor de cercetare utilizate, raportate la obiectivele propuse; Concluzii; ANEXE; Bibliografie

Costel Gîtlan (n. 1971, Tătăruşi, Iaşi) este chestor de poliție. Licențiat în științe juridice, a susținut doctoratul în sociologie în 2022, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Are o vastă experiență în diferite domenii de activitate privind prevenirea și combaterea criminalității, iar cunoștințele teoretice și practice dobândite îi permit să înțeleagă cauzalitatea fenomenului violenței domestice, tipologiile persoanelor implicate în astfel de situații, rolul actorilor sociali și strategiile de intervenție. Prin cercetările realizate, și-a adus contribuția la o mai bună înțelegere a modului de manifestare a violenței domestice, a mecanismelor de prevenire și control, identificând practicile, atitudinile și percepțiile specialiștilor implicați în intervenție, în special prin procedura ordinului de protecție provizoriu, propunând soluții pentru eficientizarea reacției instituționale, în funcție de condițiile și contextele sociale.