Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Învățarea continuă. Tendințe actuale și viitoare în educație și societate (TAVES)

Tudor Stanciu, Cristina Maria Tofan (coordonatori)

în stoc

Data apariției: 19.12.2023

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-796-4

Nr. pagini: 342

Format: 14,7 x 20,5 cm.

39.44 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Învățarea continuă. Tendințe actuale și viitoare în educație și societate (TAVES) este un volum de lucrări care încearcă să surprindă evoluția educației, dar și să atragă atenția asupra unor posibile evoluții influențate în principal de impactul tehnologic, spiritual și informațional caracteristice timpului în care trăim. Studiile reunite în volumul de față vizează actualele tendințe educaționale formale, nonformale și informale atât din punct de vedere teoretic, cât și practic.

Cuvânt înainte;
Partea I. Statutul abilităţilor practice și psihoeducaţionale în profilul de personalitate al studenţilor și elevilor:
Viitorul educaţiei inginerești, Tudor Stanciu;
Dezvoltarea abilităţilor practice și psiho emoţionale pentru calificarea profesională de asistent medical, Cristina Maria Tofan, Georgiana Lăzărescu;
Dezvoltarea abilităţilor de viaţă în mediul școlar, Dragoș Dumitru Crăescu;
Programe educaţionale în spaţiile culturale muzeale, Ioana Leontioaia;
Ce ne învaţă teoriile învăţării, Mircea Cătălin Dîrţu;

Partea a II-a;
Aplicaţii și dezvoltări practice psihoeducaţionale actuale Identitatea socială a copiilor supradotaţi și a copiilor cu CES, Ruxandra Curcă, Cristina Maria Tofan;
Educaţia pentru spiritualitate. Dezvoltare și integrare curriculară, Smaranda Buju;
Prevenirea delincvenţei juvenile prin consiliere și educaţie informală, Andreea Sîn-Luca;

Partea a III-a. Rolul componentei didactice în formarea și exercitarea funcţiei de profesor:
Formarea vocaţională a personalului didactic din învăţământul gimnazial și liceal, Maria Ileana Carcea;
Rolurile profesorului mentor. Responsabilitate profesională și pasiune, Roxana Bobu;
Didactica matematicii – câteva noţiuni specifice, Constantin Petrovici;
Relevanţa diferenţelor de gen în procesul de predare și învăţare, Cristina Maria Tofan, Tudor Stanciu;

Partea a IV-a. Proiectivitatea și acţiunea educaţională. Rolul suporturilor și proiectelor:
Psihologia pozitivă ‒ o nouă viziune conceptuală, Elena Tiron;
Exploatarea resurselor IT în educaţie, Joao Gouveia, Tudor Stanciu;
Programe și proiecte educaţionale, Răzvan Lucian Andronic;
Proiectele „cercetare-acţiune”. Iniţiative care pun în mișcare acţiuni și procese educaţionale, Răzvan Lucian Andronic;

Despre autori

Tudor Stanciu (n. 1969) este în prezent conferenţiar doctor inginer la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.), titularul disciplinelor Didactica Specializărilor Tehnice și Instruire Asistată de Calculator, este directorul Centrului de Consiliere al Universităţii, precum și profesor asociat la Facultatea de Filozofie și Știinţe Social Politice, Univer¬sitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Din iulie 2012 până în august 2013, a fost profesor afiliat Fulbright SIR la College of Education, Lehigh University, SUA, și Northampton Community College din Pennsylvania, SUA, unde a predat cursuri privind Organizarea și Evaluarea Proiectelor Educaţionale Internaţionale și Educaţia pentru Toţi. Experienţele sale profesionale includ și poziţiile de consilier la Ministerul Educaţiei, Tineretului și Sportului, Direcţia Generală Învăţământ Superior (2008 2013), precum și de Director Executiv al Asociaţiei Managerilor Universitari din România (2000-2013), director și membru EUROSTEPS (European Association of Education, Professionalization and Creativity), expert în cadrul Departa¬men¬tu¬lui de Relaţii Internaţionale și Imagine, Universitatea Tehnică din Iași (până în 2003). Între 1998 2000, a lucrat la CAPE („Center for Advancing Partnerships in Education”), Allentown, Pennsylvania, SUA, fiind responsabil de proiectele SUA UE și trainer pentru aplicaţii sincrone pedagogice și tehnice în educaţia la distanţă prin satelit, videoconferinţă, web streaming și TV. În această calitate a dezvoltat mai multe cursuri între SUA, Bulgaria, România, Germania și Franţa. A fost director de proiect în peste 20 de proiecte internaţionale de cercetare și educaţie, este membru știinţific al revistei SABER & EDUCAR, Centro de Investigação Paula Frassinetti, Portugalia, și al comitetului editorial al Buletinului Institutului Politehnic din Iași – seria Știinţe socio-umane indexată C.E.E.O.L, referent știinţific „Advanced Concepts in Mechanical Engineering”, ACME 2014, Iași, România, Engineering Education Section, editor șef-adjunct al Revistei de Educaţie Tehnologică (Ed. Performantica, Iași), prim autor și coautor la 60 articole ISI Web of Knowledge și BDI și autor și coautor al mai multor cărţi, printre care: Methodology of Project Management Development and Organization of International Projects. A practical guide with study cases in education (2021); Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoaşterii (2012), Proiect.edu – Managementul proiectelor educaţionale pe înţelesul tuturor (2010), Metodologia disciplinelor tehnice (2006).
Cristina-Maria Tofan (n. 1988) este doctor în psihologie, asistent universitar în cadrul Departamentului de Sociologie și Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie și Știinţe Social-Politice (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași) și cercetător știinţific la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane", din cadrul Academiei Române, Filiala Iași. Este membru fondator și membru în patru organizaţii nonguvernamentale preocupate cu dezvoltarea știinţifică în psihologie și a competenţelor profesionale specifice domeniului practic al psihologiei, a resurselor umane, a asistenţei medicale și sociale (Asociaţia E team Psychology, Asociaţia Română de Psihologie Pozitivă, Fundaţia Universitară Psyconas și Asociaţia de Psihologie Industrială și Organizaţională). Interesele sale de cercetare includ subiecte referitoare la procesul de identitate socială, motivaţie, personalitate și subiecte care influenţează bunăstarea în medii educaţionale, cum ar fi reglarea emoţională, gândirea disfuncţională și psihologia obiectivelor. A lucrat ca psiholog în domeniul asistenţei psihologice pentru grupuri aflate în risc (grupuri cu risc de suicid, persoane private de libertate, copii și adolescenţi aflaţi în risc de abandon școlar, persoane vârstnice imobilizate la pat și aflate în risc social). A publicat peste 40 de lucrări de specialitate dedicate înţelegerii mecanismelor psihologice implicate în dezvoltarea motivaţiei și afectivităţii, în strânsă legătură cu contextul social în care o persoană se află. Este coautor al volumului Étude de l'etat de santé concernant la population de la Roumanie et de la République de Moldavie rapportée aux caractéristiques nutritionnelles (2019) și coordonator-editor al volumului Fenomenul Fake News. Mecanisme psihologice și sociale (2022).