Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Psihologie organizațională – factori cu impact asupra performanței profesionale

Daniela Victoria Zaharia, Ticu Constantin

în stoc

Data apariției: 17.11.2023

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Psihologie

Colecție: Psihologie Socială şi Aplicată

ISBN: 978-606-714-800-8

Nr. pagini: 260

Format: 17 x 24 cm.

22.30 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cartea se centrează pe analiza unor factori și procese organizaționale fundamentale pentru domeniul psihologiei organizaționale dintr-o perspectivă diferită față de ceea ce s-a publicat anterior în România. Diferența constă în accentul pus pe legăturile dintre aceste procese și diferiți indicatori ai performanței organizaționale, legături evidențiate de ultimele cercetări din domeniu (din care multe sunt meta-analize). A lua în considerare diverși indicatori ai performanțelor unei organizații și a înțelege ce impact au diverse aspecte și fenomene psihosociale asupra performanței sunt competențe esențiale atât pentru specialiștii din domeniul psihologiei organizaționale sau din cel al gestionării resurselor umane, cât și pentru managerii de la diverse niveluri ierarhice.

Cuvânt-înainte; 1. INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA ORGANIZAŢIONALĂ: 1.1. Obiectul de studiu al psihologiei organizaţionale: 1.1.1. Specificul psihologiei organizaţionale ca disciplină aplicată; 1.1.2. Organizaţia – delimitări conceptuale; 1.2. Perspective teoretice asupra organizaţiilor: 1.2.1. Abordări de tip raţional în studiul organizaţiilor; 1.2.2. Abordări de tip social în studiul organizaţiilor; 1.2.3. Abordări contextuale; 1.2.4. Abordări contemporane; 1.3. Tendinţe actuale de adaptare a organizaţiilor la schimbările din mediu: 1.3.1. Schimbări de valori, strategii şi practici de gestionare a resurselor umane; 1.3.2. Schimbări de ordin structural; 1.3.3. Schimbări de ordin tehnologic; 2. PERSPECTIVE TEORETICE ASUPRA PERFORMANŢEI PROFESIONALE: 2.1. Performanţa organizaţională; 2.2. Perspective clasice asupra performanţei individuale în muncă; 2.3. Dincolo de performanţa în sarcină: 2.3.1. Comportamentele civice organizaţionale (CCO) ; 2.3.2. Performanţă în sarcină şi performanţă contextuală; 2.4. Faţa întunecată a performanţei: comportamentele contra-productive 2.5. Ţinând pasul cu schimbările. Performanţă adaptativă; 2.6. Încercări de sintetizare teoretică; 2.7. În loc de concluzie; 3. DIFERENŢE INTERPERSONALE ÎN CONTEXT ORGANIZAŢIONAL: 3.1. Abilităţi şi performanţă profesională: 3.1.1. Abilităţi cognitive şi performanţa profesională; 3.1.2. Abilităţi emoţionale şi performanţa profesională; 3.2. Trăsăturile de personalitate şi performanţa în muncă: 3.3. Profile motivaţionale şi performanţa în muncă; 3.4. Valori personale şi performanţă în context profesional; 3.5. Atitudini ale angajaţilor şi performanţa lor în muncă: 3.5.1. Satisfacţia în muncă şi performanţa în context profesional; 3.5.2. Angajamentul organizaţional şi performanţa în context organizaţional; 3.6. Stil de muncă şi performanţă profesională: 4. STRES OCUPAŢIONAL: 4.1. Stres ocupaţional: definire şi modele teoretice: 4.1.1. Perspective teoretice timpurii asupra stresului; 4.1.2. Perspective teoretice contemporane; 4.2. Principalele categorii de variabile relevante: 4.2.1. Factorii stresori din context profesional; 4.2.3. Manifestări pe termen scurt ale stresului; 4.2.4. Consecinţe pe termen mediu şi lung; 4.2.4. Factori moderatori în dinamica stresului profesional; 4.3. Stres şi performanţă: 4.3.1. Modele teoretice; 4.3.2. Categorii de factori stresori şi performanţa în context profesional 4.4. Analiza factorilor de risc psihosocial în organizaţii: 4.5. Managementul organizaţional al stresului ocupaţional; 5. GRUPURILE DE LUCRU ŞI EFICACITATEA LOR ÎN CONTEXT ORGANIZAŢIONAL: 5.1. Specificul grupurilor de lucru; 5.2. Etapele evoluţiei unui grup; 5.3. Un model al eficacităţii echipelor de lucru; 5.4. Factori care influenţează procesele de grup şi performanţa echipelor de lucru: 5.4.1. Factori care ţin de specificul mediului organizaţional şi de specificul sarcinilor 5.4.2. Factori legaţi de compoziţia echipelor; 5.5. Procese şi stări emergente în grup: 5.5.1. Procese şi structuri cognitive; 5.5.2. Procese interpersonale, afectiv-motivationale şi stări emergente 6. LEADERSHIP ÎN CONTEXT ORGANIZAŢIONAL: 6.1. Leadership şi management; 6.2. Leadership şi putere: 6.2.1. Surse ale puterii; 6.2.2. Strategii de exercitare a puterii; 6.3. Teorii ale leadershipului: 6.3.1. Etapa abordărilor centrate pe trăsături; 6.3.2. Abordări axate pe comportamente; 6.3.3. Abordări situaţionale în studiul leadershipului; 6.3.4. Modele ale leadershipului transformaţional - carismatic - eroic 6.3.5. Modele post - eroice ale leadershipului; 6.4. Leadership şi performanţă; 7. COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ: 7.1. Perspective teoretice asupra comunicării; 7.2. Reţele şi direcţii de comunicare în organizaţii: 7.2.1. Reţele de comunicare; 7.2.2. Direcţii ale comunicării în organizaţii; 7.3. Mijloace de comunicare în organizaţii: 7.4. Particularităţi ale comunicării verbale în organizaţii; 7.5. Particularităţi ale comunicării nonverbale în organizaţii; 7.6. Comunicare organizaţională şi performanţă; 7.7. Eficientizarea comunicării în organizaţii; 8. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ: 8.1. Descrierea şi definirea culturii organizaţionale; 8.1.1. Atitudini, mentalitate, cultură organizaţională; 8.1.2. Definiţii ale culturii organizaţionale; 8.2. Formarea şi perpetuarea culturii organizaţionale; 8.2.1. Crearea şi perpetuarea culturii organizaţionale; 8.2.2. Forme de manifestare a culturii organizaţionale; 8.3. Modele şi dimensiuni ale culturii organizaţionale; 8.3.1. Modele conceptual-descriptive ale culturii organizaţionale 8.3.2. Modele multidimensionale ale culturii organizaţionale; 8.4. Evaluarea şi schimbarea culturii organizaţionale; 9. ANALIZA CLIMATULUI ORGANIZAŢIONAL: 9.1. Climatul organizational – Definiţii şi modele teoretice; 9.1.1. Apariţia şi evoluţia conceptului de climat organizaţional; 9.1.2. 9.1.2. Definiţii ale climatului organizaţional; 9.1.3. Dimensiuni ale climatului organizaţional; 9.2. Climatul organizational şi alte concepte înrudite; 9.2.1. Climat organizaţional şi cultură organizaţională; 9.2.2. Climat, satisfacţie profesională şi atitudine faţă de muncă; 9.3. Strategii de evaluare a climatului socio-profesional; 9.3.1. Utilizarea instrumentelor calitative simple de analiză (PCS, SWOT) 9.3.2. Utilizarea chestionarelor dedicate „de opinie” (nestandardizate) 9.3.3. Chestionare standardizate de evaluare a climatului organizaţional 9.4. Sistem ECO ca procedură de diagnoză organizaţională; 9.5. Concluzii legate de analiza climatului organizaţional; 10. SCHIMBARE ŞI DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ: 10.1. Definirea şi contextul actual al schimbărilor organizaţionale; 10.2. Tipologii ale schimbărilor organizaţionale; 10.3. Perspective teoretice asupra schimbării şi dezvoltării organizaţionale 10.4. Trei modele teoretice; 10.4.1. Schimbarea din perspectiva lui Kurt Lewin; 10.4.2. Modelul schimbării în 8 paşi formulat de John; 10.4.3. Perspectiva construirii de sens în contextul schimbării organizaţionale 10.5. Factori care influenţează eficienţa schimbărilor organizaţionale 10.6. Schimbări organizaţionale şi performanţă; 11. POSIBILE EVOLUŢII ALE PSIHOLOGIEI ORGANIZAŢIONALE

Daniela Victoria Zaharia este lector universitar doctor în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, titular al cursurilor de Psihologie organizațională, la nivel de licență, și Formarea și dezvoltarea personalului, Gestionarea carierei în contextul interacțiunii muncă-familie, la nivel de studii masterale). Cercetător cu interese în sfera psihologiei organizaționale (managementul emoțiilor în context profesional, conflict muncă–familie, leadership şi performanță) şi a psihologiei economice, autorul unei cărți publicate în 2011 şi a mai multor lucrări științifice (trei articole în jurnale cotate ISI, trei articole ISI proceedings, peste 12 articole publicate în jurnale BDI, peste 20 de capitole în volume colective – din care trei capitole în volume publicate în străinătate, șapte în volume publicate la Editura Polirom și trei în volume publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași). Director al unui proiect de cercetare și membru în alte șase granturi de cercetare şi membru în patru proiecte de dezvoltare a resurselor umane.
Ticu Constantin este profesor universitar doctor în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, predă cursurile de Psihologia Muncii și Psihologia Publicității, la nivel de licență, cursurile de Evaluarea Psihologică a Personalului, Analiza climatului și culturii organizaționale și Leadership și managementul schimbării la nivel de master. Conducător de doctorat din anul 2009 și director al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din 2012. Cercetător cu interes particular pentru analiza persistenței motivaționale, a reușitei/ eșecului în proiecte personale pe termen lung și în analiza predictorilor psihologici și organizaționali ai performanței profesionale. Autor, realizator a peste 85 de articole publicate în reviste de specialitate, a 10 cărţi științifice (din care 5 cu unic autor) și a peste 70 de comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale. Director de proiect (3 proiecte internaţionale şi 5 proiecte naţionale), membru în 29 de proiecte de cercetare. Creatorul a numeroase instrumente standardizate de evaluare psihologică, instrumente incluse pe platforma on-line de evaluare psihologică numită PsihoProfile (www.psihoprofile.ro) sau a unor proceduri de diagnoză organizațională – Sistem ECO (www.sistemeco.ro), utilizate de companiile sau instituțiile românești. Expert consultant în evaluarea personalului, diagnoza organizațională și managementul schimbării.