Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Romanian Culture ‒ A Crash Course

Ileana Oana Macari, Iulia Andreea Milică (editors)

Data apariției: 16.12.2021

Domeniu: Diverse / Ghiduri

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-680-6

Nr. pagini: 206

Format: 14,7 x 20,5 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul Romanian Culture ‒ A crash course (editat în limba engleză) oferă publicului străin interesat de România repere esențiale ale culturii acestei țări europene, din domenii precum istoria, limba, geografia, organizarea politico-administrativă, sistemul educațional, mass-media, artele și divertismentul, religia și mentalitățile, familia și interacțiunile sociale, dar și obiceiurile culinare sau de petrecere a timpului liber, într-o abordare care, deși situată în sfera academică, reușește să rămînă accesibilă și plăcută.
Așa cum e și firesc, temele secțiunilor evidențiază specificul național românesc, fără a neglija, însă, influențele sau împrumuturile din alte culturi, transformările generate de trecerea de la o epocă la alta sau conflictul dintre tradiție și modernitate atât de acut simțit în zilele noastre, totul pentru a oferi o reprezentare cât mai complexă și completă a societății românești. De fapt, explorarea acestor aspecte are ca scop să contribuie la o mai clară înțelegere a identității poporului român și să ilustreze diversitatea sa culturală. Nu în ultimul rând, volumul de față se dorește a fi un aport la îmbunătățirea experienței cititorilor în cursul interacțiunii lor cu societatea românească.

Romanian Culture ‒ A crash course offers the foreign public interested in Romania essential landmarks of the culture of this Southeast European country, in fields such as history, language, geography, political and administrative organization, education system, media, arts and entertainment, religion and mentalities, family and social interactions, but also culinary or leisure habits, in an approach that, although written in an academic style, manages to remain accessible and enjoyable.
As is natural, the themes of the sections highlight the Romanian national specificity, without neglecting, however, the influences or borrowings from other cultures, the transformations generated by the transition from one era to another or the conflict between tradition and modernity so acutely felt nowadays. all in order to offer the most complex and complete representation of the Romanian society. In fact, the exploration of these aspects aims to contribute to a clearer understanding of the identity of the Romanian people and to illustrate its cultural diversity. Last but not least, this volume is intended to be a contribution to improving the experience of readers during their interaction with Romanian society.


«Volumul intitulat Romanian Culture ‒ A Crash Course cuprinde treisprezece capitole de sinteză asupra civilizației românești. Sunt explorate elemente culturale definitorii precum istoria, limba, geografia, organizarea politico-administrativă, sistemul educațional, mass-media, artele și divertismentul, religia și mentalitățile, familia și interacțiunile sociale, dar și obiceiurile culinare sau de petrecere a timpului liber, într-o abordare accesibilă tuturor categoriilor de public străin interesat de țara noastră. De aceea, fie că este utilizat ca un curs universitar predat studenților și lectorilor străini la început de stagiu în România, fie ca o lectură din sfera studiilor culturale, volumul de față oferă cititorilor o perspectivă complexă asupra aspectelor definitorii ale identității românești, contribuind astfel la îmbunătățirea experienței lor în interacțiunea cu societatea românească.

Romanian Culture ‒ A Crash Course is an introduction to Romanian civilization in the form of a suite of thirteen sections written by academics of the Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi. Cultural elements such as history, language, geography, political and administrative organization, education system, media, arts and entertainment, religion and mentalities, family and social interactions, as well as culinary or leisure habits are explored in an approach accessible to all categories of foreign public interested in this Southeast European country. Therefore, whether it is used as a university course taught to foreign students and lecturers at the beginning of their internship in Romania, or as a reading in the field of cultural studies, the book offers readers a complex perspective on the defining aspects of Romanian identity, thus contributing to improving their experience in interacting with the Romanian society.» (Ileana Oana Macari, Iulia Andreea Milică)

This collective volume was developed within the Project “Internationalization by increasing the visibility of the educational offer and supporting academic mobility”, financed by the National Council for Financing Higher Education (CNFIS) through the Institutional Development Fund (FDI). Project manager, Professor Daniela Cojocaru, PhD, Vice Rector for International Affairs at the Alexandru Ioan Cuza University of Iași.

Introduction, Ileana Oana Macari, Iulia Andreea Milică; 1. Romania and the Romanians, Roxana-Gabriela Curcă; 2. The Romanian Language, Alexandru Arnold Francisc Gafton; 3. Writing and Pronunciation, Roxana Vieru; 4. Geography, Transport and Tourism, Mihai Bulai; 5. Public Administration and Local Authorities, Ada Iuliana Popescu; 6. Politics and Government, Diana Mărgărit; 7. Education, Ioan Milică; 8. The Media, Lucian Bălănuță; 9. Mentalities and Religion, Adrian Crupa; 10. Kinship and Family, Ana-Maria Ștefan; 11. Conversation and Behavior Codes, Ileana Oana Macari; 12. Arts and Leisure Time, Mădălina Mandici; 13. Foods and Drinks, Iulia Andreea Milică.

Ileana Oana Macari face parte din Departamentul de limbi și literaturi străine al Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, din 1996, și are o experiență de peste 25 de ani în domeniul limbii și literaturii engleze și române și didacticii predării limbii engleze. Activitatea sa presupune, pe lângă predarea de cursuri, seminare și cursuri practice la nivel licență, masterat sau doctorat, și îndrumarea lucrărilor de cercetare ale studenților și profesorilor din învățământul preuniversitar, coordonarea și sau participarea în proiecte naționale și internaționale, precum și responsabilități administrative la nivelul Facultății, în calitate de prodecan responsabil cu activitatea didactică și problemele studențești.
Iulia Andreea Milică este cadru didactic în Departamentul de limbi și literaturi străine al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domeniile sale de competență sunt literatura americană și cea britanică, studiile culturale și teoria literară, reflectate în activitatea de predare și îndrumare a studenților, la nivel de licență și masterat, și cercetarea în domeniu, evidențiată prin publicații (articole științifice, monografii, capitole în volume colective, participări la conferințe), prin editarea de volume tematice, participarea în diverse proiecte și organizarea de conferințe internaționale.


Ileana Oana Macari has been part of the Department of Foreign Languages and Literatures of the Faculty of Letters of the Alexandru Ioan Cuza University of Iași since 1996 and has over 25 years of experience in the field of English and Romanian language and literature and in teaching English as a foreigh language. Her activity involves teaching courses, seminars and practical courses at BA, MA and PhD levels, supervising students and pre-university teachers’ research papers, coordinating and or participating in national and international projects, as well as doing administrative tasks at faculty level, as Vice Dean responsible for the teaching and learning activities and student affairs.
Iulia Andreea Milică is a member of the Department of Foreign Languages and Literatures and Head of the English Department of the Faculty of Letters, the Alexandru Ioan Cuza University of Iași. Her research and teaching interests lie in the fields of American and British literature, cultural studies and literary theory. The teaching activity is combined with research activities reflected by publications (scientific articles, monographs, chapters in collective volumes, participation in conferences), coordinating thematic volumes and academic journals, participating in various projects or organization of conferences.