Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Scepticism silografic și ethos critic. Timon din Phlius – o monografie

Bogdan Guguianu

stoc epuizat

Data apariției: 24.10.2022

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Filosofie

Colecție: Sophia

ISBN: 978-606-714-722-3

Nr. pagini: 354

Format: 13 x 20 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Studiul constituie o monografie dedicată filosofului sceptic Timon din Phlius. În cadrul acestei monografii, există două repere esențiale: viața acestui autor și opera sa. Au fost elaborate, în teoretizarea subiectului, trei capitole majore: primul vizează exclusiv viața și activitatea lui Timon în arealul cultural panelenic, constituind practic biografia filosofului; cel de-al doilea expune cât mai comprehensibil problematica doctrină a scepticismului, evocând detaliat întregul context ideologic în care acest autor și-a desfășurat activitatea; în sfârșit, cel de-al treilea capitol are în vedere cea mai importantă miză, anume aceea de a corobora materialul exegetic obținut pe baza celor două capitole anterioare și de a face analiza silografiei prin expunerea modului în care s-a materializat practicarea scepticismului de către Timon din Phlius. Urmând, așadar, axa autor-doctrină-operă, personalizând-o prin intermediul unei triade mai concise, cum este cea de subiect-context-text, am încercat să elaborăm acest demers de cercetare într-o manieră cât mai comprehensibilă pentru oricine este interesat de subiect.

«Atunci când ceea ce debutează drept o teză de doctorat sfârșește prin a se transforma în a treia monografie completă din întreaga literatură de specialitate la nivel internațional, nu cred că se mai pot emite dubii asupra calităților cercetătorului (fie el oricât de tânăr). Chiar dacă, poate, efectele filosofice ale acestei cărți se vor lăsa întrucâtva așteptate (există un ritm propriu ‒ lent, din păcate ‒ al circulației ideilor filosofice în spațiul românesc), instrumentul filosofic și filologic care permite o mai bună cunoaștere a culturii antice grecești este acum pus la dispoziția tuturor celor care sunt pasionați de filozofie, în general, și de scepticism, în particular.» (Cristian-Petruț Moisuc)

Prezenta lucrare este realizată și tipărită cu sprijinul unui grant de cercetare oferit de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, CNCS/CCCDI – UEFISCDI, numărul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2019-0610, în cadrul PNCDI

Prefață (Cristian Moisuc); Argument; 1. Biografia lui Timon din Phlius (c. 325-c. 235 î. Hr.): 1.1. Educație și formare; 1.2. Călătorii, ἀκμή și activitate culturală; 1.3. Sfârșit de carieră și moștenire anecdotică; 2. Ethos-ul doctrinei neutralității: 2.1. Mărci identitare ale scepticismului filosofic: 2.1.1. Antinomia sau ἰσοσθένεια τῶν λόγων: 2.1.2. Ἐποχή sceptică; 2.1.3. Ἀταραξία sau pacea sufletească; 2.2. Carențe ale dihotomizării canonice în scepticismul filosofic; 2.2.1. Moderația scepticismului „radical”; 2.2.2. Radicalismul scepticismului „moderat”; 2.2.3. Contradicții de principiu în structura doctrinară a scepticismului „radical”; 2.2.4. Contradicții de principiu în structura doctrinară a scepticismului „moderat”; 2.3. Evoluție și delimitare diacronică a scepticismului filosofic al Antichității: 2.3.1. Scepticismul anticipativ; 2.3.2. Pyrrhonismul sau scepticismul idilic; 2.3.3. Scepticismul silografic; 2.3.4. Scepticismul agnostic sau nihilismul dogmatic; 2.3.5. Scepticismul probabilistic; 2.3.6. Scepticismul neofit; 2.3.7. Scepticismul relativist 2.3.8. Scepticismul narativ; 2.3.9. Scepticismul anti-dogmatic; 3. Particularizarea silografică a scepticismului filosofic: 3.1. Silografia ca specie literară; 3.2. Scenarii narative în poemele Silloi: 3.2.1. Λογομαχία sau bătălia cu argumente; 3.2.2. Νέκυια sau itinerariul Silografului în lumea lui Hades; 3.2.3. Filosofi sau idei filosofice la mezat; 3.2.4. Pescuitul și filosofii; 3.3. Hapax legomena în creația timoniană: 3.3.1. Procedee de formare, analiză comparativă și traducere literară; 3.3.2. Interpretare, analiză morfematică și traducere ad litteram (reperele 1 - 49) Concluzii; Anexă traduceri; Bibliografie

Bogdan Guguianu este cercetător științific doctor în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A susținut seminarii de Etică, Gândire critică și Managementul proiectelor culturale, la Facultatea de Științe Social-Politice, precum și seminarii de Literatură greacă și Literatură latină, la Facultatea de Litere (UAIC, Iași). A fost implicat în diverse proiecte de cercetare de tip TE și PCE, finanțate de UEFISCDI, și a publicat numeroase articole în reviste de specialitate, domeniul principal de interes fiind filosofia antică greacă.