Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Terapia tulburărilor de pronunţie. Ghid practic pentru logopezi, educatori/învăţători, părinţi, ed. a II-a

Iolanda Tobolcea, Camelia Soponaru

în stoc

Data apariției: 27.06.2024

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Psihologie

Colecție: Ştiinţele Educaţiei

ISBN: 978-606-714-855-8

Nr. pagini: 334

Format: 14,7 x 20,5 cm.

31.26 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Ediția a doua
Cartea prezintă activitatea terapeutică pentru corectarea dislaliei sub forma programelor complexe logo-terapeutice pentru fiecare sunet. Conţinutul materialului este în concordanţă cu particularităţile psihice şi de vârstă ale copiilor, astfel încât pornindu-se de la exersarea sunetelor izolate să se ajungă la pronunţia, articularea corectă a acestora în diferite combinaţii în cadrul cuvintelor. Prezentarea acestor programe depăşeşte nivelul clasic terapeutic, deoarece cuprinde şi modalităţile moderne adaptabile lucrului cu ajutorul soft-urilor, introduse şi utilizate tot mai mult în practica logopedică.

Introducere
Capitolul 1. Tipuri şi manifestări ale tulburărilor de limbaj
1.1. Tulburări de articulaţie/pronunţie
1.2. Tulburări în dezvoltarea limbajului
1.3. Tulburări de vorbire simptomatice
1.4. Limbajul şi tulburările mintale
1.5. Tulburările de limbaj la persoanele cu deficienţe de auz
Capitolul 2. Definiţie, caracterizare şi forme dislalice
2.1. Relaţia între teorie şi practică
2.2. Dislalia sau deficienţa funcţională de vorbire
Capitolul 3. Factorii etiologici ai dislaliei: organici, functionali (motori), psihosociali (ereditari, de mediu)
3.1. Factorii etiologici potenţiali ai deficienţelor de tip articulator
3.2. Factorii fiziologici, structurali şi neuromusculari
3.3. Factorii senzoriali/de percepţie
3.4. Factorii cognitivi
3.5. Factorii ereditari
3.6. Factorii de mediu şi factorii psihosociali
3.7. Factorii personali
Capitolul 4. Terapia dislaliei
4.1. Imporrtanţa intervenţiei terapeutice în dislalie
4.2. Terapia logopedică a copiilor dislalici
Capitolul 5. Exerciţii specifice terapiei logopedice a dislaliei
5.1. Primele consoane ce apar in evolutia ontogenetica a copilului: b, p, t, d, m, n, c, g
5.1.1. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului b
5.1.2. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului p
5.1.3. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului t
5.1.4. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului d
5.1.5. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului m
5.1.6. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului n
5.1.7. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului c
5.1.8. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului g
5.2. A doua grupa de consoane ce apar in evolutia ontogenetica a copilului: f, v, l, h
5.2.1. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului f
5.2.2. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului v
5.2.3. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului l
5.2.4. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului h
5.3. A treia grupa de consoane ce apar in evolutia ontogenetica a copilului: s, ş, ţ, j, ce, ci, ge, gi, r
5.3.1. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului s
5.3.2. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului ş
5.3.3. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului ţ
5.3.4. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului j
5.3.6. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului ci
5.3.7. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului ge
5.3.8. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului gi
5.3.9. Exerciţii pentru terapia logopedică a sunetului r
Capitolul 6. În loc de concluzii
Bibliografie

Iolanda Tobolcea (n. 1953, Focşani) este profesor universitar dr. Emerit la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, doctor în Psihologie (Utilizarea unor tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei copilului de vârstă şcolară – cl. I-VIII). A realizat studii şi cercetări privind metodele, procedeele şi tehnicile utilizate pentru recuperarea persoanelor cu diferite dizabilităţi (de limbaj, senzoriale, motorii, intelectuale etc.). Autoare a cărţilor: Orientări psihologice şi logopedice în logonevroză (2000); Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei (2001, reeditată în 2012); Intervenţii logo-terapeutice moderne pentru corectarea formelor dislalice la copilul normal (2002, reeditată în 2012); Îndrumător practic în terapia dislaliei (2002, reeditată în 2012); Dezvoltarea abilităţilor de limbaj şi de comunicare la copilul cu sindrom Down (trizomia 21) (2002); Terapia logopedică. Implementarea mijloacelor informatice (coautor Karner-Huţuleac Adina) (2010). A coordonat, alături de Maria Nicoleta Turliuc, volumele Actualităţi şi perspective în practica logopedică și Violenţa în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică, ambele publicate în 2008. De asemenea, a publicat peste 70 de studii şi lucrări axate pe elaborarea şi dezvoltarea tehnicilor informatice pentru terapia tulburărilor de ritm şi fluenţă a vorbirii, a tulburărilor de scriere şi citire, a tulburărilor de articulare a sunetelor etc. A coordonat şi colaborat în cadrul unor programe de cercetare, cu specialişti în electronică şi informatică de la universităţile tehnice, pentru dezvoltarea unor dispozitive bazate pe principiul întârzierii feedback-ului auditiv în terapia logonevrozei, dezvoltarea unui sistem inteligent de terapie a dislaliei la vârsta preşcolară, utilizarea unor mijloace audiovizuale în terapia educaţională a persoanelor cu dizabilităţi.

Camelia Soponaru (n. 1968) este doctor în psihologie, conferenţiar universitar în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, psiholog clinician și terapeut cognitivist-comportamentalist format la Universitatea „Cl. Bernard”, Lyon (coord. Dr. Jean Cottraux). A efectuat cercetări în domeniul psihologiei sociale clinice, psihologiei clinice, psihologiei medicale şi psihopedagogiei speciale. A publicat în calitate de autor: Une instistution en quatre lectures à travers une activité de groupe: l’Hygiène Mentale (Editura Lumen, 2008), Espace individuel et groupal pour penser la transition en Roumanie. Approche psychosociologique clinique (Editions Universitaires européennes, 2011), coautor al lucrărilor Terapia tulburărilor de pronunţie. Ghid practic pentru logopezi, educatori/ învăţători, părinţi (Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013), Medical psychology and counseling (Editura Junimea, Iaşi, 2016) și Etude de l’état de santé concernant la population de la Roumanie et de la République de la Moldavie rapportée aux caractéristiques nutritionnelles (Maison d’edition „Gr. T. Popa”, UMF, Iași, 2019), coordonator al volumelor I și II, Manual de Psihologie clinică(Editura Polirom, 2022), autor și coautor a peste 90 de articole științifice în jurnale de specialitate şi peste 60 capitole în volume colective.