Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Cărți în pregătire /

Dreptul contractelor. Curs universitar

Sandra Grădinaru

stoc epuizat

Data apariției: 01.10.2018

Domeniu: Ştiinţe juridice / Contracte

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-476-5

Nr. pagini: 302

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea de faţă reprezintă o abordare sintetică a dreptului contractelor, prezentând variantele tipice ale celor mai importante contracte civile: contractul de vânzare, contractul de schimb, contractul de locaţiune, contractul de antrepriză, contractul de mandat, contractul de donaţie, contractul de depozit, contractul de asigurare, contractul de cont curent, contractul de împrumut, contractul de leasing, contractul de rentă viageră, contractul de întreţinere, contractul de tranzacţie. Cursul este completat de materiale de lucru destinate studenţilor, modele de contracte, speţe şi grile.
Concepută sub forma unor note de curs, lucrarea se adresează în primul rând studenţilor, dar poate fi utilă şi practicienilor din domeniul dreptului: avocaţi, judecători, procurori, notari, executori judecătoreşti etc.

CAPITOLUL I. ASPECTE REFERITOARE LA CONTRACTE ÎN GENERAL: 1.1. Noţiunea de contract; 1.2. Clasificarea contractelor; 1.3. Încheierea contractului 17 1.3.1. Formarea contractului; 1.3.2. Valabilitatea consimţământului; 1.3.3. Viciile consimţământului; 1.4. Nulitatea contractului; 1.4.1. Clasificarea nulităţilor contractului; 1.4.2. Cauzele de nulitate; 1.4.3. Regimul juridic al nulităţii; 1.4.4. Efectele nulităţii; 1.5. Interpretarea contractului; 1.6. Clauze abuzive; 1.7. Efectele contractului; 1.7.1. Efectele între părţi; 1.7.2. Efectele faţă de terţi; 1.8. Reprezentarea; 1.9. Cesiunea contractului; 1.10. Încetarea contractului; 1.11. Răspunderea contractuală; 1.11.1. Noţiune şi reglementare; 1.11.2. Condiţiile răspunderii contractuale; 1.11.3. Daunele interese; 1.11.4. Convenţii de modificare a răspunderii contractuale; CAPITOLUL II. CONTRACTUL DE VÂNZARE: 2.1. Noţiune; 2.2. Caracterele juridice ale vânzării; 2.3. Condiţii de validitate specifice; 2.3.1. Incapacităţi speciale de a cumpăra; 2.3.2. Incapacităţi de a vinde; 2.3.3. Obiectul vânzării; 2.3.4. Cauza contractului de vânzare; 2.4. Efectele contractului de vânzare; 2.4.1. Limitele garanţiei; 2.4.2. Înlăturarea obligaţiei de garanţie contra evicţiunii; 2.5. Varietăţi ale contractului de vânzare; 2.6. Încetarea contractului de vânzare; CAPITOLUL III. CONTRACTUL DE SCHIMB: 3.1. Noţiune şi reguli aplicabile contractului de schimb; 3.2. Caracterele juridice ale contractului de schimb; 3.3. Condiţii de validitate pentru încheierea contractului de schimb; 3.4. Efectele contractului de schimb; 3.5. Deosebiri dintre contractul de schimb şi vânzare; CAPITOLUL IV. CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE: 4.1. Noţiune; 4.2. Caractere juridice; 4.3. Formarea contractului de locaţiune; 4.3.1. Consimţământul părţilor; 4.3.2. Capacitatea; 4.3.3. Obiectul contractului; 4.3.4. Durata locaţiunii; 4.3.5. Forma contractului; 4.4. Efectele contractului; 4.4.1. Obligaţiile locatorului; 4.4.2. Obligaţiile locatarului; 4.5. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune; 4.6. Încetarea locaţiunii; CAPITOLUL V. CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ: 5.1. Noţiune; 5.2. Caractere juridice; 5.3. Condiţii de validitate; 5.4. Efectele contractului; 5.4.1. Obligaţiile antreprenorului; 5.4.2. Obligaţiile beneficiarului; 5.5. Încetarea contractului; 5.6. Subantrepriza şi acţiunea directă a lucrătorilor; CAPITOLUL VI. CONTRACTUL DE SOCIETATE: 6.1. Noţiune; 6.2. Caracterele juridice ale contractului de societate; 6.3. Condiţii de validitate; 6.4. Societatea simpla; 6.4.1. Încheierea contractului; 6.4.2. Capitalul social; 6.4.3. Părţile de interes; 6.4.4. Patrimoniul social; 6.4.5. Hotărârile privind societatea; 6.4.6. Administrarea societăţii; 6.4.7. Pierderea calităţii de asociat; 6.4.8. Încetarea societăţii; CAPITOLUL VII. CONTRACTUL DE MANDAT: 7.1. Noţiune; Mandatul cu reprezentare; 7.2. Caractere juridice; 7.3. Condiţii de validitate ale contractului; 7.3.1. Capacitatea părţilor; 7.3.2. Consimţământul părţilor; 7.3.3. Obiectul contractului; 7.3.4. Forma şi întinderea mandatului; 7.4. Efectele contractului; 7.4.1. Efecte între părţi; 7.4.2. Efectele faţă de terţi; 7.5. Încetarea mandatului; Mandatul fără reprezentare; 7.6. Varietăţi ale contractului de mandat; CAPITOLUL VIII. CONTRACTUL DE DONAŢIE: 8.1. Noţiune; 8.2. Caractere juridice; 8.3. Condiţii de fond; 8.3.1. Capacitatea părţilor; 8.3.2. Consimţământul; 8.3.3. Obiectul contractului; 8.3.4. Cauza contractului; 8.4. Principiul irevocabilităţii donaţiei; 8.4.1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiilor; 8.4.2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiei; 8.4.3. Revocabilitatea donaţiilor între soţi; 8.5. Principiul solemnităţii donaţiei; 8.6. Tipuri de donaţii; 8.7. Efectele contractului de donaţie; 8.7.1. Între părţi; 8.7.2. În raport cu terţii; 8.8. Cauzele legale de revocare a donaţiei; CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE DEPOZIT: 9.1. Noţiune; 9.2. Caractere juridice; 9.3. Depozitul obişnuit; 9.3.1. Condiţii de fond; 9.3.2. Efectele contractului; 9.4. Depozitul necesar; 9.5. Depozitul hotelier; CAPITOLUL X. CONTRACTUL DE ASIGURARE: 10.1. Noţiune; 10.2. Caractere juridice; 10.3. Părţile; 10.4. Clasificarea asigurărilor; 10.4.1. Asigurarea de bunuri; 10.4.2. Asigurarea de răspundere civilă; 10.4.3. Asigurarea de persoane; 10.5. Efectele contractului de asigurare; 10.5.1. Până la producerea evenimentului asigurat; 10.5.2. După producerea riscului asigurat; CAPITOLUL XI. CONTRACTUL DE CONT CURENT: 11.1. Noţiune şi utilitate; 11.2. Caractere juridice; 11.3. Formarea contractului; 11.4. Efectele contractului; 11.5. Încetarea contului de cont curent; CAPITOLUL XII. CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT; 12.1. Împrumutul de folosinţă; 12.1.1. Noţiune; 12.1.2. Caractere juridice; 12.1.3. Condiţii de validitate ale contractului; 12.1.4. Efectele contractului de comodat; 12.1.5. Încetarea contractului; 12.2. Împrumutul de consumaţie; 12.2.1. Noţiune; 12.2.2. Caractere juridice; 12.2.3. Formarea împrumutului de consumaţie; 12.2.4. Efectele contractului; 12.2.5. Încetarea contractului; CAPITOLUL XIII. CONTRACTUL DE LEASING: 13.1. Noţiune şi reglementare; 13.2. Natura juridică; 13.3. Reguli în vederea încheierii operaţiunii de leasing; 13.4. Părţile contractului; 13.5. Efectele contractului de leasing; 13.6. Formele şi elementele contractului de leasing; 13.7. Răspunderea părţilor în contractul de leasing; 13.8. Încetarea contractului de leasing; CAPITOLUL XIV. CONTRACTUL DE TRANSPORT: 14.1. Noţiune şi reguli aplicabile contractului de transport; 14.2. Caractere juridice ale contractului de transport; 14.3. Contractul de transport de bunuri; 14.3.1. Documentul de transport; 14.3.2. Efecte specifice contractului de transport de bunuri; 14.3.3. Răspunderea transportatorului de bunuri; 14.4. Contractul de transport de persoane şi bagaje; 14.4.1. Efectele specifice contractului de transport de persoane şi bagaje; 14.4.2. Răspunderea transportatorului de persoane şi bagaje; CAPITOLUL XV. CONTRACTUL DE RENTĂ VIAGERĂ: 15.1. Noţiune; 15.2. Caractere juridice; 15.3. Condiţii de validitate ale contractului; 15.4. Efectele contractului de rentă viageră; 15.4.1. Obligaţiile credirentierului; 15.4.2. Obligaţiile debirentierului; 15.5. Forme speciale de rentă viageră; 15.6. Încetarea rentei viagere; CAPITOLUL XVI. CONTRACTUL DE ÎNTREŢINERE: 16.1. Noţiune; 16.2. Caractere juridice; 16.3. Condiţii de validitate; 16.4. Efectele contractului de întreţinere; 16.5. Încetarea contractului de întreţinere; CAPITOLUL XVII. CONTRACTUL DE TRANZACŢIE: 17.1. Noţiune; 17.2. Caractere juridice; 17.3. Condiţii de validitate; 17.4. Efectele contractului; ANEXA 1. SPEŢE: Contractul de vânzare; Contract de închiriere; Contract de antrepriză; Contract de mandat; Contract de donaţie; Contract de depozit; Contract de asigurare; Contract de împrumut; Contract de rentă viageră; Contract de întreţinere; Contract de tranzacţie; ANEXA 2. MODELE DE CONTRACTE: Contract de vânzare; Contract de vânzare bunuri (comercializare produse) ; Contract de închiriere spaţiu comercial; Locaţiune (închiriere); Contract de leasing; Contract de transport auto de călători şi bagaje; Contract de transport auto de mărfuri; Contract de antrepriză; Contract de societate; Mandat cu şi fără reprezentare mandat comercial; Reprezentare; Contract de donaţie; Contract de depozit; Contract de asigurare; Contract de cont curent; Împrumut şi garanţie; Împrumut cu garanţie (fidejusiune); Contract de rentă viageră; Contract de întreţinere; Contract de tranzacţie; Tranzacţie pentru terminarea unui proces; ANEXA 3. GRILE: Răspunsuri grile; ANEXA 4. REGULAMENTUL ROMA I; Bibliografie.

Sandra Grădinaru (n. 1980, Iași) este avocat, doctor în Drept procesual penal cu distincția „Magna Cum Laudae”, 2014, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, lector universitar în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, expert al Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul Noului Cod penal și al Noului Cod de procedură penală. Profesor invitat la Universitatea din Modena, Italia, catedra de Drept a Școlii doctorale. Absolventă a Institutului Diplomatic Român din cadrul Ministerului de Afaceri Externe. A publicat Supravegherea tehnică în Noul Cod de procedură penală, Editura C.H. Beck, 2014. Autoare a peste 55 de lucrări științifice, publicate în reviste internaționale prestigioase și susținute în cadrul unor congrese internaționale.