Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Cărți în pregătire /

Ghid de orientări pedagogice în educația pentru sănătate. Zoonozele

Florentina-Manuela Miron, Gianina-Ana Massari

Data apariției: 27.03.2019

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Pedagogie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-539-7

Nr. pagini: 219

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea se constituie într-un demers de investigare teoretică și practică a strategiilor de instruire, din perspectiva educației pentru sănătate. Scopul acestei lucrări vizează furnizarea unor instrumente teoretico-practice utile specialiştilor în educație timpurie și învățământ primar, prin dezvoltarea componentei practic-aplicative, ca suport pentru desfăşurarea de activităţi educaționale și de cercetare, în vederea adaptării permanente a demersului instructiv la specificul și la exigenţele societăţii contemporane. Datorită schimbărilor multiple la nivel curricular, autorii dezvoltă paradigme ale formării viitoarelor cadre didactice și introduc necesitatea activităţii de proiectare, implementare și evaluare a activităţilor de instruire privind învățare despre boli transmisibile de la animale la om, în cadrul educației pentru sănătate, contribuind, astfel, în mod direct, la îmbunătăţirea strategiilor didactice interactive.

Capitolul I: Abordări actuale privind educaţia pentru sănătate: I.1. Conceptul One Health- ”O singură sănătate”; I.2. Necesitatea educației pentru sănătate; I.3. Obiectivele și conținuturile educației pentru sănătate în învăţământul primar şi debutul gimnaziului; Capitolul II: Aspecte generale privind bolile transmisibile de la animale la om: II.1. Relația om-animal-mediu-boală; II.1.1. Ce sunt Zoonozele?; II.1.2. Animale de importanță medicală; II.1.3. Principalele grupe de animale parazite implicate în patologia umană: II.1.3.1. Protozoarele; II.1.3.2. Helminții sau viermii; II.1.3.3. Artropodele; II.1.4. Prevenirea bolilor provocate de animale; II.2. Omul și bolile: II.2.1. Inamicii sănătății omului; II.2.1.1. Agenți patogeni infecțioși vii; II.2.1.2. Agenți patogeni neinfecțioși; II.2.2. Principalele simptome ale bolilor; II.2.3. Zoonoze de interes actual: II. 2.3.1. Malaria; II.2.3.2. Leptospiroza; II.2.3.3. Trichineloza; II.2.3.4. Tuberculoza; II.2.3.5. Febra Q (Febra de Queensland); II.2.3.6. Salmoneloza; II.2.3.7. Boala Lyme; II.2.3.8. Leishmanioza; II.2.3.9. Listerioza; II.2.3.10. Boala zgârieturii de pisică (Cat scratch); II.2.3.11. Boala West Nile; II.2.3.12. Dirofilarioza; II.2.3.13. Campylobacterioza; II.2.3.14. Enterocolita cu E. Coli; II.2.3.15. Hepatita virală; Capitolul III: Noţiuni despre pprevenirea, diagnosticul şi tratamentul malariei: III.1. Denumirea zoonozei, definiție și istoricul bolii; III.2. Etiologie: agent etiologic, taxonomie, ciclul biologic; III.3. Cauze/sursa infecției; III.4. Receptivitate; III.5. Cale de infecție, modalităţi de transmitere, eradicare, manifestări clinice, diagnostic, tratament, profilaxie; III.6. Distribuția geografică a zonelor endemice cu malaria; Capitolul IV: Noţiuni despre prevenirea, diagnosticul și tratamentul dirofilariozei: IV.1. Denumirea zoonozei, definiție și istoricul bolii; IV.2. Etiologie: agent etiologic, taxonomie, ciclul biologic; IV.3. Cauze/sursa infecției; IV.4. Patogeneză; IV.5. Cale de infecție, modalităţi de transmitere, manifestări clinice, diagnostic, tratament, profilaxie; IV.6. Distribuția geografică; Capitolul V: Recomandări metodice pentru învățarea copiilor în vârstă de 6-12 ani despre zoonoze: V.1. Descrierea unor metode şi tehnici didactice și modalităţi de aplicare: V.1.1. Metodele de simulare; V.1.2. Studiul de caz; V.1.3. Metoda proiectelor; V.1.4. Metoda cubului; V.1.5. Observarea independentă și sistematică; V.1.6. Învăţarea prin descoperire; V.1.7. Demonstraţia didactică; V.1.8. Experimentul; V.1.9. Harta conceptuală; V.1.10. Diagrama cauzelor şi a efectelor; V.1.11. Şiu-Vreau să ştiu – Am învăţat; V.1.12. Turul Galeriei; V.1.13. Portofoliul elevului ; V.2. Abordări didactice în predarea bolilor transmisibile de la animale la om: V.2.1. Universitatea copiilor – Profesorii dezvăluie copiilor secretele Ştiinţelor; V.2.2. Programă de disciplină opţională Sunt atent! Înţeleg! Mă apăr de boli!; Capitolul VI: Studiu internațional privind familiarizarea profesorilor cu noțiuni elementare de epidemiologie și profilaxie a unor boli transmisibile de la animale la om.

Florentina-Manuela Miron (n. 1967, Fetești, Ialomița) este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Științe ale Educației, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Titulară a cursurilor de Cunoașterea mediului și didactica științelor, Educație pentru sănătate și igienă, Anatomie, fiziologie și genetică umană, Educație pentru protecția mediului și ecologie aplicată în învățămîntul primar, Puricultura și igiena copilului și Practică pedagogică în învățământul preșcolar și primar. Și-a susținut teza de doctorat, în 1999, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, principalele sale direcții de cercetare fiind: științele vieții și ale pământului, educația ecologică, educația pentru sănătate și formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar. A publicat peste 50 de articole în reviste de specialitate, naționale și internaționale, și a fost coordonator sau membru în numeroase proiecte de cercetare. Este autoarea volumelor Elemente de bioecologie și didactica predării științelor naturii (2006), Compediu de astacicultură (2006), Biologie animal (2013) și coautor al unor volume: Formation des enseignants: repondre aux defies de l'internationalisation (2017); A Handbook Experential Education – Pedagogical guidelines for teachers and parents (2018).
Gianina-Ana Massari (n. 1976, Iași) este conferențiar universitar doctor în cadrul Departamentului de Științe ale Educației, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.. Titulară a cursurilor: Teoria și metodologia instruirii, Consiliere educațională în învățământul preșcolar, Psihopedagogia copiilor cu abilități înalte, Strategii de dezvoltare a creativității școlarului mic și Practică pedagogică în învățământul preșcolar și primar. A susținut teza de doctorat, în 2005, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, principalele sale direcții de cercetare fiind: educația timpurie, consilierea educațională, excelența aptitudinală și formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar. A publicat peste 70 de articole în reviste de specialitate internaționale și a fost coordonator sau membru a numeroase proiecte de cercetare. A publicat, în calitate de autor, Ghid de practică pedagogică în învățământul primar (2009); Calitatea contextului social și dezvoltarea aptitudinală a adolescenților subrealizați școlar (2006); Introducere în consiliere școlară (2006). A tradus lucrarea Copiii supradotaţi, educaţie, dezvoltare emoţională şi adaptare social (autoare Yolanda Benito Mate, 2003, Ed. Polirom, Iași). Este coautoar al lucrărilor de specialitate: Intervenții psihologice în școală. Manualul consilierului școlar (2019); A Handbook Experential Education – Pedagogical guidelines for teachers and parents (2018); Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță. Ghid pentru examenele de definitivat și grade didactice (2017); Educația timpurie. Probleme și soluții (2016); Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior. Ghiduri de bune practici (2013); Knowledge based society: Teaching profession challenges (2013); Salvați copiii de abandon și neintegrare ‒ ghid de bune practici (2013); Cerințe educaționale speciale pentru toți ‒ Ghid de bune practici (2013); 4D în educație (2013); Teoria și practica instruirii și a evaluării (2011); Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice (2008); Consiliere și orientare școlară (1999).