Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Cărți în pregătire /

Questionner la diversité culturelle. Organisations, médias et création à l’ère de la mondialisation

Matina Magkou, Camelia Beciu, Franck Renucci, Gheorghe-Ilie Fârte (coordonatori)

stoc epuizat

Data apariției: 25.10.2023

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Comunicare

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-808-4

Nr. pagini: 184

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prefață de Gheorghe-Ilie Fârte
Introducere de Franck Renucci, Camelia Beciu și Matina Magkou
Volumul de față, editat în limba franceză, reprezintă o selecție riguroasă a subiectelor prezentate în trei din cele șase secțiuni ale Colocviului franco-român în științele informației și comunicării, eveniment științific aflat la ediție jubiliară (25), organizat și găzduit de UAIC în premieră (26-28 mai 2022). Tema colocviului (Mondialisation de la communication: la diversité des cultures en questions) a dat posibilitatea prezentării unor lucrări de valoare în secțiunile: „Enjeux communicationnels liés à la diversité dans les organisations et territoires”, „Nouvelles expressions de la diversité et du métissage dans les arts et la création”, „Médias, diversité et nouvelles formes de journalisme”.

«Penser la diversité à l’heure de la mondialisation des cultures et des marchés est une question toujours d’actualité, au regard des mutations en cours concernant la communication, les échanges matériels et symboliques, mais aussi les modes de vie. Comment se reconfigurent les pratiques créatives et informationnelles et les secteurs d'activité professionnelle happés dans la toile mondiale de l'écosystème numérique? Quelle réappropriation des logiques culturelles globalisantes? Cet ouvrage propose des approches complémentaires sur les représentations et l’agencement de la diversité culturelle au niveau des organisations, médias et activités créatives, tout en interrogeant les nouvelles formes de la diversité. Il est issu du XXVème colloque franco-roumain en sciences de la communication, qui s'est tenu à Iasi en mai 2022 à l'Université Alexandru Ioan Cuza.»

Préface: Colloque jubilaire francophone sur la diversité culturelle à l’ère de la globalisation (Ilie Fârte); Introduction (Franck Renucci, Camelia Beciu et Matina Magkou); Enjeux communicationnels liés à la diversité – organisations et territoires: Réseaux culturels européens: la diversité en œuvre au-delà du continent, Matina Magkou; Le discours sur la diversité : le cas de la Charte de la diversité en Roumanie, Camelia Cușnir; Transitions et transformations : Un dialogue interculturel en intelligence territoriale, Cyril Masselot; Quand les crises engendrent de nouveaux rapports à l’espace et aux autres : le tourisme durable comme modèle économique et territorial?, Claudine Batazzi, Patrizia Laudati, Henri Alexis; Médias, diversité et nouvelles formes de journalisme: L’un et le multiple: diversité de la parole journalistique, unicité du journalisme, Alexandre Joux; Libanités médiatiques. Limites et apories de l’organisation médiatique en contexte de crise cyclique, Billel Aroufoune, Michel Durampart; Le statut du journaliste dans l’imaginaire littéraire des jeunes écrivains roumains. Le cas de la romancière Lavinia Braniște, Cristina Hermeziu; De la rue aux bancs de l’assemblée: vers une déritualisation du politique en corse?, Jeanne Ferrari-Giovanangeli; Nouvelles expressions de la diversité dans les arts, la création et les nouvelles technologies: Arts performatifs, mondialisation et nouvelles technologies. Identité en-ligne, culture participative et relations parasociales sur Instagram, Angelica Helena Marinescu; Les algorithmes IA: Le troisième ou le deuxième interlocuteur (humain)? , Horea Mihai Badau; Une autre fabrique de l’histoire au théâtre. Circulation des œuvres dans un monde intersectionnel, Vincent Lambert; De l’altérité en création: expériences de traduction, Gaëtan Rivière; L`art urbain entre discours et action dans l'espace public [Encadré], Corina Nani; Varia: Implications du kaleidoscope journalistique sur les pratiques et les politiques de sante, Magda Antohe, Monica Tatarciuc, Ionuț Luchian, Cristina Dascălu, Mioara Trandafirescu, Liliana Foia

[RO]
Matina Magkou este cercetător post-doctoral cu contract [Creative Hubs 3.0 et Tiers Lieux Culturels, ANR-15-IDEX-01, UCA-JEDI, 2021-2023] la Université Côte d'Azur. Cercetările sale se concentrează pe politicile culturale, cooperarea culturală și industriile culturale și creative.
Camelia Beciu este profesor la Universitatea din București și cercetător la Institutul de Sociologie al Academiei Române. Lucrează în special în domeniul construcției socio-mediatice a problemelor publice, al comunicării politice și al analizei discursului, al mass-media și al migrației.
Franck Renucci este profesor universitar în științele informării și comunicării. În contextul în care frontierele umanului par a se estompa odată cu expansiunea tehnologiei, Franck Renucci abordează comunicarea umană din perspectiva figurilor continuității și discontinuității creative, inerente corpurilor ca structuri de semnificație, a plasticității cerebrale și creației artistice. Organizațiile culturale în diversitatea lor culturală, cadre propice creației, sunt considerate de autor drept zone de cercetare fecunde pentru indivizi si teritorii sub influenta transformarilor digitale.
Gheorghe-Ilie Fârte este conferențiar universitar la Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iași și director al Departamentului de științe ale comunicării și relații publice din cadrul acestei universități. Cercetările sale științifice vizează diverse problematici din domeniile logicii, teoriei generale a comunicării, comunicării politice și relațiilor publice. Printre subiectele abordate se numără persuasiunea probatorie, rezistența la persuasiune, știrile false și limbajul democrației participative.

[FR]
Matina Magkou est chercheuse post-doc contractuelle [Creative Hubs 3.0 et Tiers Lieux Culturels, ANR-15-IDEX-01, UCA-JEDI, 2021-2023] à l’Université Côte d’Azur. Ses thématiques se centrent sur les politiques culturelles, la coopération culturelle et les industries culturelles et créatives.
Camelia Beciu est professeure à l’Université de Bucarest et chercheuse à l’Institut de Sociologie de l’Académie Roumaine. Elle travaille particulièrement sur la construction socio-médiatique des problèmes publics, communication politique et analyse de discours, médias et migration.
Franck Renucci est Professeur des universités des sciences de l’information et de la communication. Au moment où les frontières de l’humain s’estompent avec la technique, il interroge la communication humaine et les figures de continuité et de discontinuité créatives inhérentes aux expériences du corps parlant, de la plasticité cérébrale et de la création artistique. Les organisations culturelles dans leurs diversité culturelles, cadres propices à la création, sont pour lui des lieux d’études et de rencontres fécondes pour des individus et des territoires transformés par le numérique.
Gheorghe-Ilie Fârte est maître de conférences à l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi et directeur du Département des sciences de la communication et relations publiques de cette université. Ses travaux de recherche portent sur plusieurs problématiques du champ de la logique, de la théorie générale de la communication, de la communication politique et des relations publiques. Parmi les sujets abordés figurent la persuasion probante, la résistance à la persuasion, les fake news et le langage de la démocratie participative.