Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Top 15 /

Îngrijirea de lungă durată: practici, măsuri, politici

Daniela Şoitu, Aniela Matei (coordonatoare)

Data apariției: 19.05.2021

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Asistenţă socială

Colecție: Academia Practică

ISBN: 978-606-714-621-9

Nr. pagini: 202

Format: 21 x 29,7 cm.

33.60 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Introducere de Daniela Şoitu.
Rezultatele prezentate în acest volum au fost realizate prin proiectul Metodologie de monitorizare continuă a calității îngrijirii în instituțiile ce furnizează servicii de îngrijire de lungă durată din cadrul Planului Sectorial de cercetare-dezvoltare al MMJS pentru perioada 2018-2020, aria prioritară (II) Familie, asistență, incluziune socială și reducerea sărăciei, Programul Politici de promovare a îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice, contract de finanțare nr. 3677/PSCD/28.09.2018, derulat în perioada septembrie 2018 - decembrie 2019.
Lucrarea abordează următoarele teme: îngrijirea de lungă durată – formă complexă de furnizare de servicii sociale, medicale, socio-medicale şi psiho-sociale, pentru o perioadă ce depăşeşte un număr specificat de zile; cadre conceptuale ale îngrijirii de lungă durată; factori care o influenţează: stare de sănătate, stare de bine, determinanţi ai sănătăţii, risc de sărăcie; analize de nevoi, oportunităţi şi dorinţe ale persoanelor vârstnice; sustenabilitatea sistemului; măsuri, practici şi politici iniţiate şi cu rezultate înregistrate deja în spaţiul european; preocupări şi răspunsuri ale cercetătorilor, ale autorilor de politici şi ale decidenţilor; propuneri de măsuri de politică socială și de sănătate acceptate de Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale.

Trăim mai mult, dar şi mai bine, mai sănătos? Suntem mai fericiţi, mai împliniţi? Bucuria mai multor ani de viaţă este adesea umbrită de neputinţă, boală, singurătate. În România, speranța medie de viață este de 75,76 ani (78,91 pentru femei, 72 de ani pentru bărbați), dar speranţa de viaţă sănătoasă oscilează în jurul vârstei de 59 de ani (59,4 în 2018). Ce determină aceste diferenţe? Cum le reducem? Cum preîntâmpinăm riscurile sociale şi de sănătate? Cum putem creşte bunăstarea şi starea de bine ale generaţiilor de acum şi ale celor viitoare?
Mai mult ca oricând este nevoie de o
abordare integrate a serviciilor sociale şi medicale. Mai mult ca oricând avem nevoie de o schimbare de paradigmă, prin căutarea de soluţii pornind de la nevoi, prin accentuarea acţiunilor preventive, prin co-crearea unui ecosistem care va valoriza oportunităţile, preîntâmpinând şi reducând riscurile.
Rezultatele analizelor cuprinse în volum vor reflecta, cu prioritate, măsuri, practici şi politici iniţiate şi cu rezultate înregistrate în spaţii culturale şi geografice. Cum se face o astfel de analiză, cum se derulează o cercetare, care pot fi rezultatele, măsurile şi cum pot fi ele prezentate promotorilor de politici în domeniile social şi medical: toate acestea sunt oferite clar, sintetic şi ilustrativ în volumul de faţă.
(Daniela Șoitu)

INTRODUCERE (Daniela Şoitu); Capitolul I. ÎNGRIJIREA DE LUNGĂ DURATĂ. CADRU CONCEPTUAL, Daniela Șoitu: 1. Clarificări conceptuale referitoare la îngrijirea de lungă durată; 2. Sănătate și bunăstare – fizică, psihică, emoțională, socială, în mediul de muncă şi viaţă. Determinanţi ai stării de sănătate; 3. Nevoi și contexte care solicită ÎLD: vulnerabilități fizice, psihice, emoționale, sociale și de mediu; 4. Abordări sectoriale şi integrative ale îngrijirii de lungă durată; 5. Sustenabilitatea sistemului de ÎLD; 6. Relația dintre serviciile sociale, incluziunea socială și gradul de satisfacție al beneficiarilor 45 Bibliografie; Capitolul II. INDICATORI DE CARACTERIZARE A SISTEMELOR DE ÎNGRIJIRE DE LUNGĂ DURATĂ, Daniela Șoitu, Romeo Asiminei, Alin Andrieş, Mircea Asandului, George Maha: 1. Îmbătrânire, sănătate şi stare de bine; 2. Structura cheltuielilor publice; 3. Autoevaluarea stării de sănătate, nivel de activitate şi costuri; 4. Deprivare materială şi risc de sărăcie; 5. Accesibilitatea serviciilor de îngrijire de lungă durată în centre rezidenţiale; Bibliografie; Capitolul III. FUNDAMENTAREA MĂSURILOR DE POLITICĂ PUBLICĂ ÎN DOMENIUL ÎNGRIJIRII DE LUNGĂ DURATĂ, Aniela Matei; Bibliografie; Capitolul IV. MĂSURI DE POLITICĂ PUBLICĂ ÎN DOMENIUL ÎNGRIJIRII DE LUNGĂ DURATĂ IMPLEMENTATE ÎN ȚĂRI EUROPENE, Aniela Matei, Mihaela Ghența, Luise Mladen-Macovei, Elen-Silvana Bobârnat: 1. Austria; 2. Bulgaria; 3. Finlanda; 4. Germania; 5. Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord; 6. Portugalia; Bibliografie; Capitolul V. RESURSE UMANE, FINANCIARE ȘI MATERIALE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ÎLD: BUNE PRACTICI, Aniela Matei, Mihaela Ghența, Luise Mladen-Macovei, Elen-Silvana Bobârnat: 1. Austria; 2. Bulgaria; 3. Finlanda; 4. Germania; 5. Italia; 6. Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord; 7. Slovenia; Capitolul VI. PREGĂTIREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE PENTRU ACORDAREA DE SERVICII PERSOANELOR VÂRSTNICE: BUNE PRACTICI, Daniela-Tatiana Șoitu, Nicoleta Moron, Alexadru Apostol, Romeo Asiminei: 1. Austria; 2. Finlanda; 3. Germania; 4. Italia; 5. Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord; 6. Slovenia; 7. Portugalia; Bibliografie; Capitolul VII. PROPUNERI DE MĂSURI DE POLITICĂ – COMPONENTA RESURSE UMANE, FINANCIARE ȘI MATERIALE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ÎLD, Aniela Matei, Mihaela Ghența, Luise Mladen-Macovei, Elen-Silvana Bobârnat: 1. Componenta organizarea sistemului ÎLD: A.1. Coordonare, implementare, monitorizare, evaluare; A.2. Îngrijirea de lungă durată bazată pe dovezi; A.3. Digitalizarea sistemului de ÎLD; 2. Componenta resurse umane și materiale; 3. Componenta sustenabilitatea financiară a sistemului de ÎLD; Bibliografie; Capitolul VIII. PROPUNERI DE MĂSURI DE POLITICĂ – COMPONENTA PREGĂTIREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE PENTRU ACORDAREA DE SERVICII PERSOANELOR VÂRSTNICE, Daniela Şoitu: 1. Premise, provocări si recomandări; 2. Propuneri de măsuri de politică publică în domeniul îngrijirii de lungă durată – Sănătate; 2.1. Componenta prevenția în îngrijirea de lungă durată; 2.2. Componenta structurarea și dezvoltarea sistemului de îngrijire de lungă durată a sănătății; Bibliografie

Daniela Șoitu este profesor universitar doctor la Departamentul de Sociologie și Asistenţă Socială al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Iona Cuza” din Iași; autoare de volume, articole, studii şi cercetări în domeniul gerontologiei sociale, al serviciilor sociale și socio-medicale pentru persoane vulnerabile, inclusiv persoane vârstnice; coordonatoare de proiecte şi membră în echipe de cercetare; abilitată în domeniul Asistenţei Sociale; coordonatoare a colecţiei Academia Practică de la Editura UAIC; redactor-şef al noii serii de Sociologie şi Asistenţă Socială a Analelor Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (din 2008).
Aniela Matei este cercetător la Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti; autoare de volume, articole, studii şi cercetări în domeniul gerontologiei sociale, al serviciilor sociale și socio-medicale pentru persoane vulnerabile, inclusiv persoane vârstnice; coordonatoare de proiecte şi membră în echipe de cercetare.