Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Top 15 /

Managementul organizaţiei. Concepte şi practici (ed. a II-a)

Panaite Nica, Andrei Ștefan Neştian (coordonatori)

în stoc

Data apariției: 28.02.2024

Domeniu: Ştiinţe economice / Management

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-842-8

Nr. pagini: 394

Format: 17 x 24 cm.

30.16 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Ediția a doua revăzută și adăugită
Autori: Panaite Nica, Adriana Prodan, Aurelian Iftimescu, Andrei Neştian, Irina Manolescu, Daniela Tatiana Corodeanu Agheorghiesei, Silviu Tiţă, Cătălin Ioan Clipa, Viorica Maria Bedrule Grigoruţă, Alexandra Luciana Guță, Carmen Claudia Aruștei, Elena-Sabina Turnea

Realizată de un colectiv de specialiști în management, cadre didactice la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Al exandru Ioan Cuza” din Iași, lucrarea oferă o sinteză de actualitate a cunoștințelor fundamentale din domeniul managementului organizațional. Volumul se adresează nu doar studenților de la facultăți de economie, ci și managerilor din organizații și tuturor celor interesați de domeniu.

Cap. 1. Problematica managementului: 1.1. Conceptul de management: 1.1.1. Definirea managementului; 1.1.2. Eficacitatea şi eficienţa în management; 1.1.3. Funcţiile managementului; 1.2. Managerii: categorii, competenţe, roluri şi cariera managerială: 1.2.1. Categorii de manageri şi principalele competenţe; 1.2.2. Rolurile managerilor; 1.2.3. Caracteristicile activităţii managerilor; 1.2.4. Cariera managerială; 1.3. Dobândirea deprinderilor de management; 1.4. Organizaţia şi mediul acesteia: 1.4.1. Organizaţia; 1.4.2. Mediul organizaţiei; Aplicaţii; Bibliografie; Cap. 2. Cultura organizaţională: 2.1. Cultura organizaţională şi cultura naţională: 2.1.1. Conceptul de cultură şi impactul culturii naţionale asupra culturii organizaţionale; 2.1.2. Factorii de influență ai culturii organizaționale 2.2. Niveluri (componente) ale culturii organizaționale; 2.3. Congruența dintre valorile organizaționale și valorile individuale; 2.3.1. Conținutul și importan܊a congruenței dintre valorile organizaționale și valorile individuale; 2.3.2. Efecte ale congruenței dintre valorile organizaționale și valorile individuale; 2.4. Modele de evaluare ale culturii naționale / organizaționale; 2.4.1. Modelul Hofstede privind cultura națională; 2.4.2. Modelul Hofstede privind cultura organizațională; 2.4.3. Modelul GLOBE; 2.4.4. Modelul valorilor competitive; 2.4.5. Modelul DOCS; Aplicaţii; Bibliografie; Cap. 3. Etica şi responsabilitatea socială a organizaţiei: 3.1. Etica în afaceri: 3.1.1. De ce este necesară etica în afaceri?; 3.1.2. Etica afacerilor în context internaţional; 3.1.3. Responsabilităţile şi dilemele etice ale managerilor; 3.1.4. Factorii care determină comportamentul etic al managerilor; 3.1.5. Stadii de dezvoltare morală ale unei organizaţii; 3.1.6. Cadrul de evaluare în clasamentul celor mai etice companii din lume 3.2. Responsabilitatea socială: 3.2.1. Ce este responsabilitatea socială?; 3.2.2. De la obiective sociale la responsabilitate socială; 3.2.3. Acţiuni ale organizaţiilor responsabile social; 3.3. Programul de etică și conformitate al organizației. Gestionarea abaterilor de la etică şi responsabilitate socială: 3.3.1. Programul de etică și conformitate al organizației; 3.3.2. Organisme cu responsabilităţi privind principiile promovate prin codul de etică; 3.3.3. Auditul de etică şi programele de monitorizare; Aplicaţii; Bibliografie; Cap. 4. Elementele fundamentale ale planificării: 4.1. Natura şi importanţa planificării; 4.1.1. Ce este planificarea? Procesul de planificare; 4.1.2. Avantajele planificării şi posibilele ei inconveniente; 4.2. Misiunea şi viziunea organizaţiei: 4.2.1. Definirea conceptelor de misiune şi viziune; 4.2.2. Formularea, comunicarea şi monitorizarea misiunii şi a viziunii; 4.3. Obiectivele firmei: 4.3.1. Tipuri de obiective; 4.3.2. Managementul prin obiective (MBO); 4.4. Planuri de acţiune. Tipuri de planuri; 4.5. Planificarea strategică: 4.5.1. Scopul, caracteristicile şi conţinutul strategiei; 4.5.2. Tipuri de strategii: 4.5.2.1. Strategii generale; 4.5.2.2. Strategii concurențiale; 4.5.2.3. Strategii funcționale; 4.5.2.4. Strategii ofensive și strategii defensive; Aplicaţii; Bibliografie; Cap. 5. Decizii de management: 5.1. Decizii şi situaţii decizionale; 5.2. Tipuri de decizii; 5.3. Structura procesului decizional; 5.4. Metode şi modele de fundamentare a deciziilor; 5.5. Uni- şi multidimensionalitate în procesul decizional; 5.6. Fundamentarea deciziilor unicriteriale; 5.6.1. Decizii în condiţii de certitudine; 5.6.2. Decizii în condiţii de risc; 5.6.3. Adoptarea deciziilor în situaţii incerte; 5.7. Metode de fundamentare a deciziilor multicriteriale: 5.7.1. Utilitatea decizională; 5.7.2. Metoda ELECTRE; 5.7.3. Metoda LEADER-ului; 5.7.4. Modelul decizional multicriterial AHP; 5.7.5. Modele de simulare; Aplicaţii; Bibliografie; Cap. 6. Organizarea şi structurile organizatorice: 6.1. Organizarea ca proces de diviziune a muncii: 6.1.1. Stabilirea ierarhiilor şi a autorităţii; 6.1.2. Departamentarea; 6.2. Conţinutul structurii organizatorice: 6.2.1. Posturile; 6.2.2. Sfera de autoritate; 6.2.3. Nivelurile ierarhice; 6.2.4. Departamentele; 6.2.5. Relaţiile; 6.3. Modele clasice de structuri organizatorice; 6.3.1. Structura simplă; 6.3.2. Structura funcțională; 6.3.3. Structura geografică; 6.3.4. Structura pe unități descentralizate de profit (divizii); 6.3.5. Structura matriceală; 6.3.6. Structura de tip conglomerate; 6.4. Modele adaptabile de structuri organizatorice; 6.4.1. Structura organizațiilor fără granițe; 6.4.2. Structura de organizare pe proiecte; 6.4.3. Structuri de organizare temporare; 6.5. Proiectarea şi reproiectarea structurilor organizatorice: 6.5.1. Impactul strategiei asupra structurii organizatorice; 6.5.2. Rolul mediului extern; 6.5.3. Impactul naturii activităţilor şi tehnologiilor; 6.5.4. Influenţa dimensiunii organizaţiei în proiectarea configuraţiei structurale; 6.5.5. Impactul culturii organizaționale asupra configurației structurale; Aplicaţii; Bibliografie; Cap. 7. Activităţi ale managementului resurselor umane: 7.1. Managementul resurselor umane în organizaţii: 7.1.1. Obiective şi influenţe ale activităţilor de management al resurselor umane; 7.1.2. Implicaţii ale diversităţii şi interculturalităţii în managementul resurselor umane; 7.2. Asigurarea cu resurse umane: 7.2.1. Planificarea resurselor umane; 7.2.2. Recrutarea resurselor umane; 7.2.3. Selecţia de resurse umane; 7.2.4. Alternative la angajările de resurse umane în companii; 7.3. Dezvoltarea resurselor umane: 7.3.1. Procesul de învăţare continuă a angajaţilor; 7.3.2. Orientarea şi integrarea noilor angajaţi; 7.3.3. Programe de instruire şi dezvoltare managerială; 7.3.4. Dezvoltarea carierei; 7.3.5. Sănătatea angajaților; 7.4. Managementul performanţei şi recompenselor: 7.4.1. Managementul performanţei salariaţilor; 7.4.2. Recompensarea salariaţilor; Aplicaţii; Bibliografie; Cap. 8. Motivarea în organizaţii: 8.1. Conceptele de motivație și motivare; 8.2. Teorii ale motivării: 8.2.1. Teorii ale motivării bazate pe nevoi; 8.2.2. Teorii procesuale ale motivării; 8.2.3. Teorii ale motivării corelate cu mediul de muncă; 8.3. Strategii de motivare: 8.3.1. Motivarea prin recompensare; 8.3.2. Motivarea prin reproiectarea posturilor; 8.3.3. Motivarea cu resurse financiare limitate; Aplicaţii; Bibliografie; Cap. 9. Leadership: 9.1. Conceptele de lider şi leadership; 9.2. Teorii vizând trăsăturile liderilor; 9.3. Lideri şi stiluri de leadership bazate pe comportament: 9.3.1. Tipuri de lideri şi stiluri de leadership în funcţie de modul de exercitare a autorităţii; 9.3.2. Tipuri de lideri şi stiluri de leadership în funcţie de comportamentul orientat spre rezultate sau spre oameni; 9.3.3. Tipuri de lideri în funcţie de comportamentul orientat spre rezultate, oameni şi eficienţă; 9.4. Leadership-ul participativ: implicarea subordonaţilor în adoptarea deciziilor; 9.5. Alte abordări în cercetările actuale privind liderii şi leadershipul; Aplicaţii; Bibliografie; Cap. 10. Controlul managerial: 10.1. Procesul de control managerial: 10.1.1. Definirea şi importanţa controlului; 10.1.2. Tipuri de control; 10.1.3. Structura procesului de control; 10.1.4. Volumul activităţii de control; 10.2. Metode de control managerial: 10.2.1. Controlul comportamentelor angajaţilor; 10.2.2. Controlul utilizării resurselor financiare; Aplicaţii; Bibliografie

Autorii sunt sau au fost cadre didactice ale Departamentului de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi:

Panaite Nica este Profesor emeritus şi conducător de doctorat în specializarea Management. A publicat manuale, monografii, studii şi articole în domeniile: Managementul organizaţiei, Management educaţional, Managementul resurselor umane. Deţine o bogată experienţă managerială şi de consultanţă în management. A condus mai multe proiecte de cercetare ştiinţifică.
Adriana Prodan este profesor universitar doctor, conducător de doctorat în specializarea Management şi fost Director al Şcolii doctorale SDEAA. Este coordonatorul primului program de profesionalizare în domeniul Managementului Resurselor Umane din România, dezvoltat în 2001, ca program postuniversitar. Este autoare de articole şi cărţi în domeniul managementului.
Aurelian Iftimescu este lector universitar doctor (pensionat), cu activităţi didactice şi preocupări de cercetare în domeniile: Management, Tehnici cantitative de decizie, Sisteme informaţionale de management, Managementul resurselor umane. A publicat mai multe manuale, studii şi articole în aceste domenii. A efectuat specializări în Franţa, Olanda şi Irlanda.
Andrei Neștian este profesor universitar doctor, urmează de 24 ani o carieră universitară în domeniul Managementului. De 16 ani este în contact direct cu practica managerială, în calitate de consultant în Management și de asociat în cadrul unei companii de consultanță în atragerea fondurilor nerambursabile.
Irina Manolescu este conferențiar universitar, doctor în economie, domeniul: Management. Activitatea de cercetare, susţinută de implicarea în peste 30 de proiecte, se materializează în publicarea a peste 160 de articole în reviste şi volume de specialitate şi peste 20 de cărţi şi capitole de cărţi. Activitatea didactică se concentrează în jurul ariilor de interes direct: Management, Managementul proiectelor.
Daniela Tatiana Agheorghiesei (Corodeanu) este profesor universitar doctor, conducător de doctorat în domeniul management. Deține o bogată experiență managerială acumulată de-a lungul timpului în calitate de responsabil în cadrul Extensiunii UAIC la Bălți, Republica Moldova. Este membru cofondator al Institutului de Guvernanță Corporativă și Sustenabilitate, din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Maria Viorica Bedrule-Grigoruţă este profesor univesitar doctor în Economie, domeniul: Management, Coordonator de doctorat. Îşi desfăşoară activitatea în educaţie de peste 30 de ani. Domeniul de competenţă este Managementul. Este autor/coautor a 8 cărți, 80 de articole, 8 proiecte/granturi de cercetare. A urmat diverse specializări în Franţa, Germania, SUA.
Silviu Tiță este profesor universitar doctor, desfăşoară activităţi didactice la disciplinele: Management, Diagnostic organizaţional, Evaluarea şi analiza performanţelor organizaţionale, Management strategic. A elaborate mai multe studii de specialitate şi a participat la elaborarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare instituţională.
Cătălin Ioan Clipa este conferențiar universitar doctor, specializat în Comportament organizaţional și Managementul resurselor umane, cu cercetări în Managementul strategic al resurselor umane și Interacţiunea cultură naţională– organizaţii și cu o experienţă de 5 ani pe postul de responsabil de resurse umane.
Alexandra Luciana Guță este conferențiar universitar doctor și predă diverse discipline din aria Managementului, incluzând Managementul cunoștințelor organizaționale, Alinierea strategiei de resurse umane cu strategia organizațională. Este pasionată de domeniul managementului cunoștințelor, cu focalizare pe subiecte de cercetare precum învățarea organizațională sau riscurile de pierdere a cunoștințelor.
Carmen Claudia Aruștei este lector universitar, doctor în Management, cu interese didactice și de cercetare în domeniile: Managementul resurselor umane - în special din aria motivării oamenilor, Management și Managementul diversității. Este implicată în proiecte de mobilități pentru studenți.
Elena-Sabina Turnea este lector universitar doctor, cercetător postdoctoral în Management. Câștigătoare a mai multor premii pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică. Este autor/coautor a peste 40 de publicaţii ştiinţifice, susținând cursuri de Management și Managementul Resurselor Umane în mai multe proiecte europene.