Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Rezultatele căutării pentru "ultimele aparitii" /

Formarea pentru cariera didactică – demersuri teoretice și empirice

Florin-Vasile Frumos și Adrian Vicențiu Labăr (coordonatori)

în stoc

Data apariției: 22.10.2021

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Pedagogie

Colecție: Ştiinţele Educaţiei

ISBN: 978-606-714-642-4

Nr. pagini: 452

Format: 14,7 x 20,5 cm.

30.38 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea abordează următoarele teme: perspective psihologice ale formării profesorilor, dezvoltarea personală și dezvoltarea profesională a profesorilor; metodologia instruirii; aspecte etice ale profesiei didactice; personalitatea studentului viitor profesor; atitudini, emoții, sentimente în profesia didactică.

«Problematica formării corpului profesoral este intrinsec legată de avansul și reformarea educației, la nivel de proiecție instituțională și de derulare procesuală. Nu putem să vorbim despre calitate în educație dacă nu-i punem în discuție pe cei care o realizează, o produc, o dirijează.
În acest sens, volumul de față are drept obiectiv descifrarea câtorva dimensiuni și piste, prezente sau dezirabile, ale formării pentru cariera didactică. Realizată de către membri ai departamentelor de pregătire a profesorilor, cu experiență relevantă și recunoscută în acest domeniu, lucrarea oferă o panoplie de direcții polimorfe ca perspective teoretice, empirice, strategice, previzionale, dar unite prin „obiectul” de interogație: formarea inițială și continuă a profesorului.
Prezentul volum reprezintă o radiografiere de etapă a statutului profesoral, cu speranța de a prefigura unul mai bun, mai înalt, mai profesionist, pe care ni-l dorim cu toții în educația românească.»

Constantin Cucoș

Cuvânt-înainte (Constantin Cucoș);
Secţiunea I. Reconfigurări ale competenţelor profesorilor generate de provocările educaţiei actuale:
Un posibil tablou al competenţelor profesorului contemporan, Constantin Cucoş;
Formarea profesorilor de mâine sau despre reimaginarea educaţiei în era tehnologiei digitale, Ciprian Ceobanu;
Formarea competenţelor profesorilor în domeniul rezolvării de probleme, Versavia Curelaru;
Valori etice şi competenţă etică în profesia didactică, Roxana Ghiaţău;
Coaching ul şi utilitatea lui în profesia didactică, Camelia Onu;
Implicaţiile educaţiei virtuale asupra formării competenţelor digitale ale profesorului, Roxana Apostolache;
Secţiunea II. Credinţe, atitudini şi valori ale profesorilor:
Diversitate, diferenţiere, echitate şi incluziune în educaţie – provocări şi dificultăţi în profesia didactică, Alois Gherguţ;
Importanţa valorilor morale în profesia didactică. Percepţii ale profesorilor, elevilor şi studenţilor, Roxana Ghiaţău;
Repere pentru formarea cadrelor didactice din perspectiva educaţiei incluzive, Luciana Frumos;
Expectanţele şi adaptarile interculturale ale profesorilor, Andrei Lucian Marian;
Importanţa relaţiei didactice din universitate în formarea viitorilor profesori, Camelia Onu;
Poate literatura ficţională despre profesori să ne transforme în dascăli mai buni?, Laura Ciochină Carasevici;
Educaţia morală şi educaţia pentru cetăţenie. Orientări asupra scopurilor la viitorii profesori, Roxana Ghiaţău, Alexandra Necşanu;
Secţiunea III. Reconsiderări ale componentei strategice în pregătirea profesorilor:
Strategiile didactice în şcoala contemporană, Florin Vasile Frumos;
Strategii de instruire bazate pe teoria sarcinii cognitive. , Dorina Sălăvăstru;
Specificitatea proiectării diferenţiate a curriculumului în domeniul psihopedagogiei pentru promovarea excelenţei, Carmen Creţu, Tina Vrabie;
Managementul învăţării în context academic, Ion Albulescu, Adriana Denisa Manea, Cristian Stan;
Formativ şi atractiv în metodologia de predare, Camelia Onu;
Cum vor studenţii să fie evaluaţi şi cum percep actul docimologic ca viitori profesori, Constantin Cucoș, Adrian Vicenţiu Labăr;
Secţiunea IV. Personalitatea viitorului profesor – perspective psihologice:
Epistemologia personală şi formarea profesorilor, Florin Vasile Frumos;
Stilul cognitiv şi stilul de învăţare, Dorina Sălăvăstru;
Facultăţi diferite – profile de personalitate diferite. Diferenţe între facultăţi în ceea ce priveşte factorii de personalitate Big Five, Adrian Vicenţiu Labăr;
Emoţiile profesorilor în context şcolar, Georgeta Diac;
Eşti motivat intrinsec, extrinsec sau dublu motivat? Validarea pe un eşantion de studenţi români a inventarului atitudinii faţă de muncă, Adrian Vicenţiu Labăr

Florin-Vasile Frumos (n. 1975, Bistrița) este conferențiar universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Susține cursuri și seminare de pedagogie, didactica domeniului și designul instruirii și teoriile învățării. Interesele de cercetare vizează domeniul aplicațiilor teoriilor învățării în educație, fiind preocupat de cercetări ale metacogniției și învățării autoreglate, motivația pentru cariera didactică și cogniția epistemică. În ultimii ani, a publicat capitole în volume colective, articole și studii, precum: Reasons for Teaching and Middle Term Career Predictions among University Students Starting Initial Formation for Didactic Profession (2018), Inaccuracy and Overconfidence in Metacognitive Monitoring of University Students (2019, coautor). Este autorul lucrării Didactica – fundamente și dezvoltări cognitiviste (Polirom, 2008).
Adrian Vicențiu Labăr (1973, Onești) este conferențiar universitar doctor în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Susține cursuri de pedagogie, cercetare educațională și analize computerizate de date în domeniul politicilor și managementului educațional și seminare de statistică și analize cantitative complexe în cercetarea psihologică. Interesele sale de cercetare includ perspectivele temporale, strategiile de învățare, rezolvarea conflictelor, leadership și starea de bine. Este autor al volumelor SPSS pentru Științele Educației (Polirom, 2008), Ghid pentru cercetarea în educație (în colab., Polirom, 2009).