Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

The Future of the Judicial System of the European Union / Viitorul sistemului judiciar al Uniunii Europene
Bilingual Edition / Ediție bilingvă

Tudorel Toader (editor / coordonator)

Data apariției: 29.10.2021

Domeniu: Ştiinţe juridice / Drept internaţional

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-651-6

Nr. pagini: 280

Format: 17 x 24 cm.

29.82 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

    Foreword by prof. univ. dr. Tudorel Toader.
   These are the proceedings of the International Conference on the „Future of the Legal System in the European Union”, which was held in Iași between 30 May and 1 June 2019. The event was organized by „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, in partnership with the Ministry of Foreign Affairs, through the assistance of the Government Agent for the Court of Justice of the European Union, during the Romanian Presidency of the Council of the European Union.
   This publication focuses on topics such as the role of a national judge as a European judge, the preliminary questions policy, the procedures for the adoption of EU legislation on European jurisdictions, the recent amendments brought to the procedural architecture of the Court, or the reform and evolution of the General Court of the European Union.
   Given the latest developments in the jurisprudence of the Court, these proceedings also deal in matters of the relationship between constitutional law and EU law, and between public international law and EU law, respectively.
    This joint scientific endeavour zeroes in on the current issues regarding the CJEU jurisprudence and is intended to serve both the practitioners and the theorists of the European Union law.


    Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Tudorel Toader.
   Volumul este realizat ca urmare a desfășurării la Iași în perioada 29 mai – 1 iunie 2019 a Conferinței „Viitorul sistemului judiciar al Uniunii Europene”, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
   Lucrarea analizează aspecte precum rolul judecătorului național ca judecător european, procedura întrebărilor preliminare, procedurile de adoptare a legislației UE în materia jurisdicțiilor europene, modificările recente aduse arhitecturii procedurale a Curții sau reforma și evoluția Tribunalului UE. De asemenea, se regăsesc în paginile acestei lucrări și aspecte relative la relația dintre dreptul constituțional și dreptul UE, respectiv dintre dreptul internațional public și dreptul UE, având în vedere ultimele evoluții în jurisprudența Curții.
    Prezentul demers științific tratează temele de actualitate din jurisprudența CJUE și se adresează atât practicienilor cât și teoreticienilor dreptului Uniunii Europene.

Foreword;
Cuvânt-înainte;

THE FUTURE OF THE JUDICIAL SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION:

Opening speeches:
1. The dialogue of European judges – a guarantee of respect for fundamental rights and freedoms
   Tudorel Toader
2. National judges as European judges
   Koen Lenaerts
3. The importance of a quality recruitment of magistrates. The example of the Selection Board as established by art. 255 TFEU
   Camelia Toader
4. Faith in the justice act and its predictability
   Octavia Spineanu-Matei
5. Public access to the pleadings written in view of the jurisdictional procedures of the CJEU
   Jean-Paul Keppenne

Studies
1. Preliminary ruling proceedings focussing on the procedural aspects of these proceedings
   Koen Lenaerts
2. Recent changes in the procedural architecture of the CJEU
   Camelia Toader
3. The European Court of Justice and its reform
   Octavia Spineanu-Matei
4. The Procedures for the Adoption of a Regulatory Framework of Competence in the European Union
   Jean-Paul Keppenne
5. Constitutionalizing the act of justice in the European Union
   Marieta Safta
6. New perspectives on the Romanian judicial system in the context of the EU justice system of the 3rd millennium
   Rodica Aida Popa
7. Mutual recognition of judicial decisions and judgements among the EU Member States
   Gheorghe Bocșan
8. Civil law fundamentals for the notions of domicile and habitually residence of the natural person
   Bianca Maria Carmen Predescu


VIITORUL SISTEMULUI JUDICIAR AL UNIUNII EUROPENE:

Discursuri introductive:
1. Dialogul judecătorilor europeni – garanție a respectării drepturilor și libertăților fundamentale
   Tudorel Toader
2. Judecători naționali în calitate de judecători europeni
   Koen Lenaerts 3. Importanţa calității recrutării magistraților. Exemplul Comitetului de selecție instituit de art. 255 TFUE
   Camelia Toader
4. Încrederea în actul de justiție și predictibilitatea acestuia
   Octavia Spineanu-Matei
5. Accesul publicului la memoriile redactate în privința procedurilor jurisdicționale ale CJUE    Jean-Paul Keppenne

Studii:
1. Proceduri preliminare axate pe aspectele procedurale ale procedurilor în cauză
   Koen Lenaerts
2. Modificări recente în arhitectura procedurală a CJUE
   Camelia Toader
3. Tribunalul Uniunii Europene și reforma sa
   Octavia Spineanu-Matei
4. Procedurile de Adoptare a unui Cadru de Reglementare a Competenței în Uniunea Europeană
   Jean-Paul Keppenne
5. Constituționalizarea actului de justiție în Uniunea Europeană
   Marieta Safta
6. Noi perspective asupra sistemului judiciar al României în contextul sistemului de justiție al UE în mileniul al treilea
   Rodica Aida Popa
7. Recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare între statele membre ale Uniunii Europene
   Gheorghe Bocșan
8. Fundamentele juridice de drept privat ale noțiunilor de domiciliu și reședință obișnuită a persoanei fizice
   Bianca Maria Carmen Predescu

   Tudorel TOADER este profesor universitar doctor, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, membru în Comisia de la Veneția, avocat în Baroul Iași, ministru al Justiției (februarie 2017-aprilie 2019), membru în Consiliul Superior al Magistraturii (februarie 2017-aprilie 2019), membru în Consiliul Științific al Institutului Național al Magistraturii (2004-2017) și judecator la Curtea Constituțională a României în perioada 2006-2016.
   A publicat numeroase studii și articole în reviste de specialitate din țară și străinatate, precum și numeroase cărți, printre care: Drept penal. Partea specială, 2020, Codex penal: Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, vol. I-V (coordonator), 2018, Explicațiile noului cod penal, Vol. I-V (coordonator), 2015-2016; The Dialogue of Constitutional Judges, 2015, Constituția României reflectată în jurisprudența Curții Constituționale, 2011.