Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Rezultatele căutării pentru "figures of migration" /

Figures of Migration

Andreea Mironescu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Roxana Patraș, Emanuel Grosu (editors)

stoc epuizat

Data apariției: 16.12.2016

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Studii

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-320-1

Nr. pagini: 416

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prezentul volum, editat în limbile română și engleză, sub genericul Figuri ale migrației, reunește lucrările ediției a III-a a conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, desfășurată între 19 și 20 mai 2016 sub egida Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

I. PRELEGERI ÎN PLEN/ PLENARY CONFERENCES: MIRCEA MARTIN - Migraţie şi cosmopolitism (Migration and Cosmopolitanism); RADU DIMITRIU - Migraţiile internaţionale ale populaţiei din Moldova (România) – lumini şi umbre (The International Migrations of the Population of Moldova [Romania] – Lights and Shadows); II. DYNAMICS OF MIGRATION IN EUROPE/ DINAMICI ALE MIGRAŢIEI ÎN EUROPA: AGNIESZKA WIERZBICKA - Migration as a Choice. European Habitats of Everlasting Travelers; ELENA SIMONA VRÂNCEANU - Highlights of the European Unity and Migration Pressures; VALENTINA DIANA RUSU - Enterprise Migration to Obtain Finance: Evidence from CEE Countries; STEFANO SCARCELLA PRANDSTRALLER - Migration and the Challenge of Ascriptive Sub-Cultures; CHRISTIAN TĂMAŞ - The Long Arm of the Jihad: Migration as a Weapon; SILVIU-PETRU GRECU - Models of Political Behavior: Political Attitudes and National Identity; III. MOBILITY AND PROFESSIONAL OPPORTUNITIES/ MOBILITATE ŞI OPORTUNITĂŢI PROFESIONALE: NICOLETA ROGOZ - Rolul mentoring-ului şi al contextelor de învăţare experienţială în alegerea mobilităţii de studii şi a migraţiei la tinerii înalt abilitaţi (The Role of Mentoring and Experiential Learning Contexts for Choosing Outward Mobility and Migration among Highly Able Students); RARIŢA MIHAIL - Migratory Habits of Some Vulnerable Occupational Groups from the Rural Areas; OANA RUSU - Problematica migraţiei în sport (Issues of Migration in Sport); LOREDANA-FLORENTINA CĂTĂRĂU - Comunităţi virtuale în sfera familiilor transnaţionale (Virtual Communities in the Transnational Families Area); ANA-MARIA CHEȘCU - Străini francezi la Galaţi între anii 1885 şi 1900. Jurisdicţia consulară (The French Foreigners at Galaţi, between 1885 and 1900. The Consular Jurisdiction); IV. MIGRATING IDEAS AND BELIEFS/ IDEI ŞI CREDINŢE ÎN MIŞCARE: ROXANA PATRAŞ - 19th-Century Romanian Manuals of Rhetoric: Accepted Precariousness of Memory and Acceptable Political Volatility; PAUL-CEZAR HÂRLĂOANU - Rut, paradigmă a imigraţiei şi emigraţiei (Ruth – a Paradigm of Immigration and Emigration); IULIAN FARAOANU - Exodul, paradigmă actuală pentru migraţie? (The Exodus, a Current Paradigm for Migration?); CONSTANTIN RĂCHITĂ - Reprezentările „străinului” în traducerile antice greceşti ale Pentateuhului: γ(ε)ιώρας, πάροικος, προσήλυτος (Representations of the “Foreigner” in Ancient Greek Translations of the Pentateuch: γ[ε]ιώρας, πάροικος, προσήλυτος); ANDREI CONSTANTIN SĂLĂVĂSTRU - Ragione di Stato and Raison d’État: the Migration from Italy to France of a New Political Doctrine in the Early Modern Period; RUXANDRA-MARIA STOIA - Când nu se filosofează acasă. Discursuri din timpul exilului în Antichitate (When Philosophy is not Made at Home. The Discourses During Exile in Antiquity); V. EXPLORATIONS OF OTHERNESS IN THE POSTHUMAN AGE/ EXPLORĂRI ALE ALTERITĂȚII ÎN ERA POSTUMANISTĂ: LORELEI CARAMAN - Migrating Otherness: Posthumanism and the Rise of Human-Animal Studies; GABRIEL CRUMPEI, ALINA GAVRILUŢ, GABRIEL GAVRILUŢ, IRINA CRUMPEI TANASĂ - The Mathematic Models of Axiomatic Systems in the Cognitive Perception of Reality and Intercultural Relations; LAURA CARMEN CUŢITARU - The Design Features of Language and Evolutionary Morality; CAMELIA GRĂDINARU - Corpul în comunicarea mediată de calculator: urme ale unei migraţii incomplete (Online “Migration” With a Twist: The Body in Computer-Mediated Communication); VI. LITERATURE AND CULTURAL TRANSFER/ LITERATURĂ ŞI TRANSFER CULTURAL: EMANUELA ILIE - The Inter-War Constantinople. A Romanian Woman Writer’s Perspective ANDREEA MIRONESCU - Literatura ca mediu al transferului cultural. Scriitori basarabeni în România după 1991 (Literature as a Medium of Cultural Transfer. Bessarabian Writers in Romania after 1991); OANA ANCA DUBĂLARU (FOTACHE) - The Imaginary of Migration in W.G. Sebald’s Novels; LOREDANA NETEDU - Interdisciplinary and Intertextual Migration of the Hooligan MARIA PARASCHIV - Honour Code Between Islamic Tradition and Migration in Elif Shafak`s Homonymous Work; ADRIANA ELENA STOICAN - Transcultural and Traditional (Trans)migrant Identities in Jhumpa Lahiri’s Hema and Kaushik; PAULA-ANDREEA ONOFREI -“The International Theme”in Henry James’s Works VII. LANGUAGE CONTACTS AND LINGUISTIC ADAPTATION/ CONTACTE ÎNTRE LIMBI ŞI ADAPTARE LINGVISTICĂ: ANCA-DIANA BIBIRI, CRISTINA BLEORŢU - Se poate vorbi despre rumañol? (Can We Talk about Rumañol?); ALINA BUŞILA, OXANA CALMÎŞ - Terminologization and New Lexical Acquisitions in the Field of Migration Brought Forth by the Migration Crisis of 2015-2016; CAROLINA POPUŞOI - Lărgiri semantice în limba română din Basarabia (Semantic Enlargements in the Romanian Language from Bessarabia); ALINA-MIHAELA PRICOP - Nume de vânturi străine în limba română (Foreign Winds în Romanian Language); VIII. MULTILINGUALISM AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION/ MULTILINGVISM ŞI ACHIZIŢIA CELEI DE-A DOUA LIMBI: SHULAMIT BACHAR, ADELINA ŞTEFÂRŢA - Language Development of Ethiopian Immigrants’Children in Israel; OANA BARGAN (MAXIM) - The Status of Multilingual Legal Texts: Migration and Legal Translation; LAURA IOANA LEON - Barriers to Communication in Pharmacy Settings; ALINA-MIHAELA PRICOP, ANCA-DIANA BIBIRI, ANDREEA-GIORGIANA MARCU, MIHAELA MOCANU, EMILIAN PRICOP, OANA ZAMFIRESCU - Despre lexicul comun din dicţionarele explicative multilingve pentru ştiinţe exacte şi tehnologie (About the Basic Vocabulary of Multilingual Explanatory Dictionaries for Technical Sciences and Technology); SORINA POSTOLEA - Migrating Knowledge. New Concepts and Their Settling into New Languages.

Andreea Mironescu este doctor în filologie și cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar-Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Cărți publicate: Afacerea clasicilor. Paul Zarifopol și critica modernității, 2014. Coeditor al volumelor conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași). Între 2014 și 2015 a fost cercetător postdoctoral al Academiei Române, cu un proiect despre relația dintre literatură și memoria culturală în România postcomunistă.
Anca-Diana Bibiri este doctor în filologie și cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar-Domeniul Socio-Uman la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Coeditor al volumelor conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași). Cercetător în cadrul proiectelor AMPROM – Atlasul Multimedia Prozodic al Limbii Române și AMPER – L’Atlas Multimédia Prosodique de L’Espace Roman. Între 2010 și 2013 a fost cercetător postdoctoral în domeniul Lingvistică, cu un proiect despre intonația din regiunea Crișanei.
Camelia Grădinaru este doctor în filsofie și cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar-Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Cărți publicate: Discursul filosofic postmodern. Cazul Baudrillard, 2010. Coeditor al volumelor conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași). A publicat capitole în volume colective în România și în străinătate (Franța, Polonia). Între 2010 și 2013 a fost cercetător postdoctoral în domeniul Științelor comunicării.
Roxana Patraș este doctor în filologie și cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar-Domeniul Socio-Uman, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Cărți publicate: Cântece dinaintea decadenței. A.C. Swinburne și declinul Occidentului (2013); Oratorie politică românească, vol. I-III, 2016. Coeditor al volumelor conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași). Între 2014 și 2015 a fost cercetător postdoctoral al Academiei Române, Filiala Iași, cu un proiect despre oratoria politică românească.
Emanuel Grosu este doctor în filologie clasică și cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar-Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Traduceri și ediții științifice: Anselm de Canterbury, De ce s-a făcut Dumnezeu om (Polirom, 1997); Marco Polo, Cartea lui Marco Polo, zis și Milionul, cetățean al Veneției, în care se istorisesc minunățiile lumii (Humanitas, 2004); Toma d’Aquino, Summa Theologica, I, qq. 27-34 (Polirom, 2009); Paulus Diaconus, Istoria longobarzilor (Polirom, 2011); Toma d’Aquino, Summa Theologica, III, qq. 51-60 (Polirom, 2009). Coeditor al volumelor conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).