Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Rezultatele căutării pentru "olariu" /

Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Vol. V

Material cules de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion Florea, Ion Nuță, Adrian Turculeț și redactat de Stelian Dumistrăcel, Luminița Botoșineanu, Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Alexandru-Laurențiu Cohal

stoc epuizat

Data apariției: 29.09.2022

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-711-7

Nr. pagini: 490

Format: 29,7 x 42 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina reprezintă unul dintre proiectele fundamentale ale Academiei Române, ce îşi propune să tezaurizeze bogăţia graiurilor de la est de Carpaţi, din Bucovina şi până la vărsarea Prutului în Dunăre. Început spre finalul anilor ’60 ai secolului trecut, prin anchete de teren efectuate de specialişti dialectologi de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pe o reţea de 210 localităţi din zona menţionată, NALR. Moldova şi Bucovina a documentat variaţia dialectală a limbii române din câteva domenii esenţiale ale vieţii cotidiene din mediul rural, precum Casa, Curtea, Agricultura, Pomicultura, Pădurea, Terenul, Meserii etc. În volumul de faţă se publică răspunsurile la 323 de întrebări din Chestionarul NALR, sistematizate în capitolele Timpul; fenomene atmosferice, Terenul; relieful, Şcoala; armata; administraţia, Meserii; comerţ, Diverse şi prezentate în hărţi analitice, hărţi interpretative şi hărţi sintetice, ca şi în texte de tip „material necartografiat”.
Lucrare publicată cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Iași

«La fel ca volumele anterioare, și acest volum din Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina (în continuare: NALR-Mold.Bucov.) cuprinde material înregistrat în anchete de teren desfăşurate, între anii 1967 şi 1974, de prof. Vasile Arvinte (1927–2011), prof. Stelian Dumistrăcel (1937– 2022), prof. Adrian Turculeţ (1943–2021), de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (toţi trei având, paralel, şi norme de cercetare), dr. Ion Nuţă (1937–2011) şi dr. Ion A. Florea (1941– 2002), foşti cercetători ştiinţifici în cadrul actualului Departament de dialectologie şi sociolingvistică de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Filialei Iaşi a Academiei Române. Anchetele pentru înregistrarea de texte „dialectale” (în continuare: TD) au continuat şi după anul 1974, iar cele de „verificare” mult mai târziu.
[...]Cu un gând pios în memoria colegilor noştri de Atlas dispăruţi, membri ai echipei de bază care a proiectat lucrarea şi a realizat primele volume ale Atlasului, ne vom referi la conţinutul şi problematica de redactare a volumului de faţă, lucrare având, de la cel de al treilea volum, concursul unor colegi din a doua şi a treia generaţie a cercetătorilor-dialectologi de la Iaşi. Astfel, realizarea volumului al V-lea din NALR-Mold.Bucov. reprezintă rezultatul colaborării între unii membri ai echipei iniţiale, la care ne-am referit la început, şi colegi din următoarele generaţii de dialectologi ieşeni, cercetători ştiinţifici la Departamentul de dialectologie şi sociolingvistică de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Filialei Iaşi a Academiei Române: Doina Hreapcă (decedată în mai 2017), Luminiţa Botoşineanu, Veronica Olariu, Florin-Teodor Olariu şi, în sfârşit, Alexandru Laurenţiu Cohal. Aceştia, pe de o parte, şi-au asumat sarcini importante ale celor dispăruţi, în primul rând în ceea ce priveşte redactarea hărţilor analitice (în continuare: H) şi a hărţilor interpretative şi sintetice (în continuare: h), revizia hărţilor, ca şi elaborarea sintezelor tematice reprezentând texte de tip „material necartografiat” (în continuare: MN), pentru realizarea acestor secţiuni de bază principalul rol şi merit revenindu-le Luminiţei Botoşineanu (sinteze de tip MN) şi lui Florin-Teodor Olariu (H, h). Pe de altă parte, colegii din a treia generaţie de cercetătoridialectologi ieşeni au meritul de a fi realizat, pe lângă alte obiective, redactarea, într-o viziune lexicografică originală, a indicelui de cuvinte şi forme şi de a fi contribuit, competent şi creator, la punerea în operă a redactării asistate de calculator.»
(Stelian Dumistrăcel, Luminiţa Botoşineanu și Florin-Teodor Olariu, în capitolul introductiv al prezentului volum V al NALR, Un atlas între tradiție și inovație)

Un atlas între tradiție și inovație; Lista localităţilor anchetate; Indice alfabetic al cuvintelor-titlu; Indice tematic al hărţilor lingvistice interpretative; Transcrierea fonetică; Abrevieri; Atlase lingvistice romanice şi româneşti. Abrevieri; Indicele de cuvinte şi forme din hărţi şi din materialul lingvistic necartografiat; Hărţi lingvistice; Material lingvistic necartografiat; Hărţi lingvistice sintetice şi interpretative

Vasile Arvinte (1927-2011). Profesor la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cercetător în cadrul Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iaşi a Academiei Române ; domenii ştiinţifice de interes : istoria limbii române, filologie, dialectologie, fonetică istorică.
Lucrări reprezentative: Die deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten (nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses), Berlin, 1971; Român, românesc, România, ed. a II-a, Bacău, 2004; Studii de istorie a limbii române, Iaşi, 2006; coautor la vol. I-IV din Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina (1987-2014).
Luminiţa Dana Botoşineanu. Cercetător ştiinţific principal dr. gradul I în cadrul Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iaşi a Academiei Române; domenii de interes : dialectologie românească şi generală, fonetică, lexicologie-lexicografie, pragmalingvistică.
Lucrări reprezentative: Graiul de pe Valea Superioară a Someşului Mare, Iaşi, 2007; coautor la vol. III-IV din Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina (2007, 2014).
Alexandru-Laurențiu Cohal. Cercetător ştiinţific principal dr. gradul III în cadrul Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iaşi a Academiei Române; domenii de interes: dialectologie, sociolingvistică, antropologia migraţiei.
Lucrări reprezentative: Mutamenti nel romeno di immigrati in Italia, Milano, 2014.
Ion Florea (1941-2002). Cercetător ştiinţific principal dr. gradul I în cadrul Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iaşi a Academiei Române; domenii de interes: dialectologie, onomastică, istoria limbii române.
Lucrări reprezentative: Terminologia fierăriei în mediul rural din Moldova şi Bucovina. Glosar, Iaşi, 1981; coautor la vol. I-III din Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina (1987-2007).
Stelian-Traian Dumistrăcel (1937-2022). Profesor la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cercetător în cadrul Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iaşi a Academiei Române; domenii ştiinţifice de interes : dialectologie românească şi generală, lexicologie-lexicografie, etnostilistică, pragmalingvistică.
Lucrări reprezentative: Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne. Fonetica neologismului, Bucureşti, 1978; Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale, Iaşi, 2006; Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii, ediţia a doua, Iaşi, 2011; coautor la vol. I-IV din Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina (1987-2014).
Ion Nuță (1937-2011). Cercetător ştiinţific principal dr. gradul I în cadrul Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iaşi a Academiei Române; domenii de interes: dialectologie, filologie, istoria limbii române.
Lucrări reprezentative: Terminologia viticolă în limba română. Denumiri pentru soiuri de struguri, Iaşi, 1978; Limbă şi cultură românească în Basarabia, Bacău, 2007; coautor la vol. I-III din Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina (1987-2007).
Florin-Teodor Olariu. Cercetător ştiinţific principal dr. gradul I în cadrul Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iaşi a Academiei Române; domenii de interes: dialectologie, sociolingvistică, pragmalingvistică.
Lucrări reprezentative: Dimensiunea ludic-agonală a limbajului. Prolegomene la o abordare interacţionistă a structurilor conversaţionale, Iaşi, 2007; Variaţie şi varietăţi în limba română. Studii de dialectologie şi sociolingvistică, Iaşi, 2017; coautor la vol. III-IV din Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina (2007, 2014).
Veronica Olariu. Cercetător ştiinţific principal dr. gradul III în cadrul Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iaşi a Academiei Române; domenii de interes: dialectologie, sociolingvistică, filologie, istoria limbii române.
Lucrări reprezentative: Biblia de la Sankt Petersburg (1819). Studiu lingvistic, Iaşi, 2021; coautor la vol. III-IV din Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina (2007, 2014).
Adrian Turculeţ (1943-2021). Profesor la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; domenii de interes: dialectologie românească şi generală; fonetică românească şi generală; sociolingvistică.
Lucrări reprezentative: Graiul din zona Câmpulungului Moldovenesc. Fonetica, Iaşi, 2002; Dialectologie română, Iaşi, 2002; Introducere în fonetica generală şi românească, ediţia a doua, Iaşi, 2016; coautor la vol. I-IV din Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina (1987-2014).