Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Rezultatele căutării pentru "samoila" /

Educația adulților. Identitate și context românesc

Magda-Elena Samoilă

stoc epuizat

Data apariției: 20.12.2018

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: Ştiinţele Educaţiei

ISBN: 978-606-714-505-2

Nr. pagini: 258

Format: 14,7 x 20,5 cm.

26.00 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea se adresează studenților, profesorilor și cercetătorilor direct interesați de evoluția cunoașterii în educația adulților, principalele finalități constând în configurarea unui nucleu diciplinar specific domeniului și eliminarea prejudecăților care susțin existența unei istorii scurte a educației adulților în contextul cultural românesc. Cunoașterea în domeniul educației adulților nu constituie un corpus static, ci o construcție deschisă, condiționată de acumulări de fapte, idei și reflecții, de la cele mai vaste și generale, până la cele mai specializate, fiind înscrisă într-un parcurs de reconfigurare continuă. Discursul asupra educației adulților din prezenta lucrare acoperă atât planul conceptual, centrat pe elementele de specificitate ale registrului terminologic, cât și palierele educative empirice, rezultate din cunoașterea și aprofundarea faptelor concrete, a determinantelor istorice, sociale, culturale și politice care le-au condiționat evoluția, având rolul explicitării contextului întemeierii și dezvoltării domeniului în țara noastră.

Prefaţă (Laurențiu Șoitu); Partea I. Identitatea şi statutul epistemologic al educaţiei adulţilor: I. Identitatea şi specificul cunoaşterii în educaţia adulţilor; II. Contextul cunoaşterii în educaţia adulţilor; II.1. Epistemologia disciplinară; II.2. Epistemologia constructivistă; II.3. Epistemologia umanistă; II.4. Epistemologia instrumentală; II.5. Epistemologia cognitivistă şi socio-cognitivistă; II.6. Epistemologia emancipatorie; III. Evoluţii terminologice şi epistemologice în educaţia adulţilor; III.1. Educaţia adulţilor, în contextul educaţiei permanente. Etape de debut în afirmarea domeniului; III.2. Educaţia adulţilor, expresie a continuităţii educaţiei; III.3. Pedagogia şi andragogia. De la ştiinţa educării copilului, la cea a educării adultului; III.4. Educaţia populară şi culturalizarea maselor. Funcţiile sociale ale educaţiei adulţilor; III.5. Educaţia adulţilor şi pedagogia socială, domenii înscrise în paradigma educaţiei permanente; III.6. Didactica şi pedagogizarea educaţiei adulţilor. Pentru o ştiinţă a educaţiei adulţilor; III.7. Educaţia recurentă, context pentru recuperarea decalajelor educaţionale; Partea a II-a. Educaţia adulţilor în contextul cultural românesc: I. Elemente de educaţia adulţilor în folclorul românesc; I.1. Cunoaştere populară ‒ cunoaştere cultă. Specific şi etape de evoluţie; I.2. Norme de conduită morală în literatura populară didactică; II. Dimensiunea religioasă a educaţiei adulţilor; II.1. Debuturi în instrucţia religioasă a adulţilor. Activitatea din şcolile mănăstireşti; II.2. Concepţii despre educaţia adulţilor în textele religioase tipărite în secolele XVI-XVII; II.3. Diversificarea textelor religioase, prin introducerea conţinuturilor cu caracter practic; III. Umanism în educaţia adulţilor; III.1. Instituţiile umaniste de educaţie, precursoarele învăţământului superior românesc; III.2. Literatura umanistă. Apariţia textelor care diferenţiază educaţia după criteriul vârstei; III.2.1. Cronicarii moldoveni şi munteni şi „vârstele” naţiunilor. Debutul istoriografiei româneşti; III.2.2. Dimitrie Cantemir şi diferenţierea educaţiei după criteriul vârstei; III.3. Conţinuturi de factură economică-practică, cu finalităţi în formarea personalului didactic; IV. Caracterul naţional al educaţiei adulţilor; IV.1. Particularităţi şi condiţionări externe; IV.2. Educaţia de factură naţională în provinciile române; IV.3. Elemente de educaţie a adulţilor în literatura de factură naţională; IV.4. Construcţia sistemului public de învăţământ. Extinderea educaţiei în rândul populaţiei adulte ; IV.5. Preocupări pentru o educaţie a familiei; IV.6. Debutul acţiunilor de educaţie sistematică a adulţilor; IV.6.1. Primele cursuri destinate alfabetizării adulţilor IV.6.2. Înfiinţarea şcolilor pentru adulţi; IV.6.3. Concretizări ale unui învăţământ destinat fetelor; IV.7. Elemente de educaţie nonformală în conferinţele de la Vălenii de Munte organizate de Nicolae Iorga; V. Dimensiunea socială a educaţiei adulţilor; V.1. Politici educaţionale şi context legislativ. Reformele educaţionale ale lui Spiru Haret; V.1.1. Alfabetizarea adulţilor din mediul rural. 135 V.1.2. Educaţia femeilor, prin şezători săteşti; V.1.3. Educaţia agricolă a adulţilor; V.1.4. Acţiuni de alfabetizare şi instrucţie generală, prin intermediul bibliotecilor populare; V.1.5. Formarea personalului didactic; V.2. Cunoaşterea şi cercetarea monografică a realităţilor sociale. Contribuţiile lui Dimitrie Gusti; V.3. Şcolile superioare ţărăneşti, instituţii de alfabetizarea şi formare a unei culturi superioare; V.4. Activităţile Asociaţiei „Extensiunea Universitară”, expresie a democratizării culturii şi educaţiei; VI. Educaţia adulţilor în perioada comunistă; VI.1. Dimensiunea ideologică a acţiunilor de combatere a analfabetismului; VI.2. Literatura pedagogică destinată alfabetizării adulţilor; VI.3. Educaţia politică a adulţilor, instrument de transformare a socialului; VI.4. Educaţia familiei, pretext pentru intervenţia statului în spaţiul privat; VI.5. Manifestări ştiinţifice şi contribuţii sistematice în domeniu; VII. Educaţia adulţilor în contemporaneitate; VII.1. Evoluţii în plan conceptual: de la educaţia şi formarea adulţilor, la învăţarea permanentă; VII.2. Instituţii şi condiţionări externe cu rol normativ în evoluţia domeniului; VII.3. Legislaţie internă şi context instituţional; VII.4. Spre o profesionalizare a educaţiei adulţilor; Concluzii; Repere în evoluţia educaţiei adulţilor. Context românesc; Bibliografie

Magda-Elena Samoilă (n. 1978) este doctor în științele educației, asistent universitar la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domeniile de activitate didactică vizează tematici precum: educația continuă și a adulților, istoria pedagogiei, pedagogia socială, paradigme și teorii contemporane în educație, alternative educaționale. Interesele de cercetare sunt concretizate în teme care abordează problematica educației și învățării la vârsta adultă, istoria pedagogiei și educația femeii în context românesc. A publicat capitole în volume colective, studii și articole de specialitate, dintre care menționăm: Dicționar enciclopedic de educație a adulților (coord. L. Șoitu, 2012), Adult Education in Romanian Pre-Scientific Literature. Some Viewpoints into Perspectives (2014), Semantic Relationships in Adult Education. Romanian Conceptualisations (2014), The Women’s Education as an „Act of Identity Survival” in Romania (coord. E. Grosu et a.l, 2017), Liberty through Light! Romanian Women’s Education and Social Activism at the end of the 19th Century: Sofia Nădejde’s Discourses (2017), A Brief History of Family Life Education in Romania (cu Mariana Momanu și Nicoleta Laura Popa, 2018).