Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Editura UAIC, invitat de onoare la Târgul de Carte de la Focșani. Programul lansărilor de carte

27.09.2021

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va participa, în calitate de invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Focșani, ediția a XV-a, care va avea loc de joi, 30 septembrie până duminică, 3 octombrie 2021, în sediul fostei Prefecturi Putna (str. Republicii, nr. 71). Având ca temă Anul utilizatorului de bibliotecă în Vrancea, târgul de carte este organizat de Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, sub patronajul Consiliului Județean Vrancea. Programul de vizitare al târgului este cuprins în intervalul orar 9.00-20.00
Cu această ocazie, Editura UAIC va expune în standul propriu cărțile nou-apărute în anul 2021, precum și aproximativ 150 de titluri de carte din anii anteriori. Notățile editoriale vor fi promovate și prin intermediul unor lansări de carte, al căror program în cadrul târgului va fi următorul:

1. Joi, 30 septembrie 2021, de la ora 12.00, va avea loc lansarea volumului In memoriam Nicolae Ţaţomir - profesor emerit, editat de Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Tudorel Toader. Alături de editorul volumului, prof. univ. dr. Tudorel Toader, va lua cuvântul și prof. univ. dr. Constantin Dram, directorul Editurii UAIC și semnatar al postfeței volumului lansat.
Cartea reprezintă o ediție a textului „tezei pentru doctorat în Drept, secţia juridică”, Criminalitatea în literatură, prezentată şi susţinută în 17 mai 1947, de Nicolae Ţaţomir. Personalitate importantă a vieții intelectuale ieșene, pe o durată de mai multe decenii, Nicolae Ţaţomir (n. 1914, Hârlău – d. 1996, Iaşi) a fost avocat în Baroul Iași, magistrat la instanțele din Iași și Constanța, profesor universitar și Decan al Facultății de Drept din Iași (1952-1972), membru corespondent al Academiei de Științe Sociale și Politice (1970), membru al Asociației de Drept internațional de la Haga, membru și președinte al Asociației de Drept Internațional și Relații internaționale – filiala Iași, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

2. Joi, 30 septembrie 2021, ora 13.00, va fi lansat volumul Homo magicus. Camuflări, mistere, soteriologii, de Nicu Gavriluță. Invitați: prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, de la Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice a UAIC și prof. univ. dr. Constantin Dram, directorul Editurii UAIC.
Majoritatea studiilor și eseurilor culturale din această carte au în atenție acele forme de „magie democratică” (Ioan Petru Culianu), disponibile astăzi nouă tuturor. Fantasmele magiei sunt discutate în legătură cu ritualul lecturii în original a textelor sacre, cu cercetarea inter/transdisciplinară; apoi, în legătură cu noile tehnologii auto și cu insolitele ipostaze ale manipulării. Lumile multidimensionale sunt interpretate în corelație cu celebrele „experiențe la limita morții” și cu ritualurile extatice ale specialiștilor sacrului din varii culturi și religii.

3. Joi, 30 septembrie 2021, ora 14.00, va fi lansat volumul Paremiologie în traducerile românești ale romanului Don Quijote de la Mancha, de Alin Titi Călin.
Invitați: prof. dr. Carmen Ion, de la Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret” Focșani, și lect. univ. dr. Alin Titi Călin, prodecan al Facultății de Litere din Iași.
Deja dublu premiată pentru debut de Uniunea Scriitorilor – Filiala Iași și la Zilele Recoltei Editoriale 2021, lucrarea lui Alin Titi Călin propune cercetarea comparativă şi contrastivă a fondului paremiologic din capodopera lui Miguel de Cervantes Saavedra, raportat la cele două traduceri integrale ale romanului din cultura română: cea din 1965, realizată de Edgar Papu și Ion Frunzetti, și cea din 2004, aparţinând lui Sorin Mărculescu.

4. Joi, 30 septembrie 2021, ora 15.00, va fi lansat volumul Rugăciunea Tatăl nostru în limba română. Studiu istorico-filologic, de Iosif Camară.
Invitați la acest eveniment sunt cercet. dr. Ion Cherciu, etnolog, și dr. Iosif Camară, membru al Institutului de Cercetări Interdisciplinare al UAIC, autorul cărții.
Lucrarea oferă o incursiune în istoria rugăciunii Tatăl nostru în limba română, începând cu cea mai veche versiune existentă, păstrată în Evangheliarul slavo-român din 1551-1553, şi încheind cu cele actuale. Sunt analizate detaliat, pornind de la sursele greceşti, slavoneşti şi latineşti, opţiunile textuale ale traducătorilor, prefacerile pe care le-a suferit textul rugăciunii de-a lungul timpului şi procesul prin care Tatăl nostru românesc s-a standardizat în epoca unificării limbii române literare, prin activitatea lui Antim Ivireanul. Lucrarea se încheie cu un corpus de texte care cuprinde peste 200 de versiuni ale rugăciunii din toate epocile scrisului românesc, păstrate în manuscrise şi tipărituri, incluzându-le pe cele care au circulat în Occident ca specimene de limbă începând cu secolul al XVI-lea.

5. Sâmbătă, 2 octombrie 2021, ora 11.00, va avea loc un eveniment editorial care va include și dialogul cu publicul prezent la târg pe marginea volumului ”Auf nach Rumänien!”. Beligeranța germano-română (1916-1918), de Claudiu-Lucian Topor.
Invitatul evenimentului va fi prof. univ. dr. Claudiu-Lucian Topor, de la Facultatea de Istorie din Iași. Moderator: Adrian Acatrinei, Editura UAIC.
Cartea explică geneza și desfășurarea unui război (româno-german), petrecut pe frontul dintre Carpați, Dunăre și Marea Neagră, în interiorul unui alt război, de coaliție, care opunea puterilor Antantei coaliția Puterilor Centrale. Statistic, atât germanii, cât și românii, apar proiectați de izvoarele timpului în ipostaza principalilor protagoniști ai acestui război. Ca subiect al dezbaterii istorice, beligeranța germano-română a fost descoperită târziu. Volumul lui Claudiu-Lucian Topor încearcă să refacă tabloul acestui război, la mai bine de 100 de ani de la încheierea lui.

Partenerii acestei ediții a Târgului de Carte de la Focșani sunt: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București, Teatrul Evreiesc de Stat, Comunitatea Evreilor din Focșani, Comunitatea Armenilor din Focșani, Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe Pastia”, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Muzeul Vrancei, Centrul Cultural Vrancea, Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” și Ateneul Popular „Mr. Gheorghe Pastia” – Corul de Cameră „Pastorala”.
Sponsori: Casa Ochean, SC Electric SRL, Paco Supermarket, Big Market, Branko.