Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

LANSARE DE CARTE: „Integrarea istoriei lumii în cultura românească”, marți, 14 februarie, la sala FERDINAND

06.02.2023

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vă invită marți, 14 februarie 2023, ora 18.00, la Sala FERDINAND (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corp A, et. 2), unde va avea loc lansarea volumului Integrarea istoriei lumii în cultura românească. Traduceri de texte istorice din limba germană la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, coordonat de Alexandra Chiriac și avându-i drept autori pe Alina Bruckner, Alexandra Chiriac, Ioan-Augustin Guriţă, Ana Catană-Spenchiu și Iulia Elena Zup.

Alături de autori sunt invitați pentru a prezenta acest volum CS I dr. Eugenia Dima, prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon (ambii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), prof. univ. dr. Georgiana Badea de la Universitatea de Vest din Timișoara (prin intermediul platformei ZOOM), Arhimandrit dr. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod din Bucureşti și prof. univ. dr. Constantin Dram, directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Evenimentul se va desfășura și online prin intermediul platformei ZOOM (link de conectare: clic aici).

Volumul care va fi lansat constituie rezultatul unui proiect inedit în literatura de specialitate, şi anume analiza traducerilor româneşti de texte istorice de limbă germană, de la finalul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, luând în calcul atât contextul socio-cultural, istoriografic şi ştiinţific, cât şi particularităţile extra- şi inter-discursive în care s-a realizat transferul.
Lucrarea este concepută pe două paliere: o parte teoretică, în care se încearcă împletirea mai multor abordări asupra fenomenului „Iluminismului românesc” – perspectiva studiilor culturale, a transferului cultural, a traductologiei şi istoriei traducerilor, a istoriografiei europene şi româneşti şi a istoriei limbii. În partea a doua, demersul teoretic este completat de analiza, filologică şi traductologică, a unor texte considerate reprezentative pentru perioada dată, ce pune discursul istoriografiei iluministe româneşti într-o lumină cu totul nouă.
Lucrarea de față este realizată cu sprijinul unui grant oferit de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, CNCS-UEFISCDI, tip proiect: Tinere Echipe, număr proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-0721.

Fragment din carte:

«Asemenea istorii neobicinuit fiind a se tipări pre limba românească, nici toţi oamenii de acest naţion au ştire, cum, cînd, şi în ce chip s-au aflat acest mai înainte necunoscut pămînt şi parte noao a lumei. Am socotit că nu ar fi spre stricăciune a împărtăşi şi pre acest naţion cu asemenea înştiinţări, precum şi celelalte naţione foarte se îngrijesc pentru deşteptarea tinerilor întru aceste adevărate iară nu iscodite istorii, care pot fi la ori cine mai mult folositoare decît stricăcioase. Şi numai puţin vor cunoaşte şi vor afla lucruri şi obiceiuri foarte streine, şi mult mai sălbatece decît pe alte părţi ale pămîntului.»

Text aparținând lui Nicola Nicolau (1762-1837, negustor şi dascăl braşovean), din postfața volumului Descoperirea Americii. O carte plăcută și utilă pentru copii și tineri, traducere din limba germană a lucrării Die Entdekkung von Amerika. Ein angenehmes und nüzliches Lesebuch für Kinder und junge Leute, de Joachim Campe (1746-1818), traducere publicată în 1816 la Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, Buda.