Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Lansarea celor mai recente numere ale revistelor Facultății de Istorie din Iași

06.04.2021

Joi, 8 aprilie 2021, de la ora 13.30 va avea loc lansarea celor mai recente numere ale unor reviste editate sub egida Facultății de Istorie și publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Lansarea va fi LIVE ONLINE, pe pagina de Facebook a Facultății de Istorie a UAIC.
Vor fi lansate așadar numerele pe anul 2020 ale revistelor Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie nouă). Istorie (nr. LXVI), Classica et Christiana (nr. 15) și Studia Antiqua et Archaeologica (nr. 26-1 și 26-2).
Volumele vor fi prezentate de prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan, redactor-şef al Analelor Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie nouă). Istorie și prodecan al Facultății de Istorie, de prof. univ. dr. Nelu Zugravu, redactor-șef al revistei Classica et Christiana și de prof. univ. dr. Lucrețiu Mihailescu-Bîrliba, redactor-șef al revistei Studia Antiqua et Archaeologica și decan al Facultății de Istorie.

Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie nouă). Istorie este una din cele mai prestigioase publicații științifice din domeniul cercetării istorice românești. În paginile sale, și-au publicat rezultatele cercetărilor profesori ai Facultății de Istorie din Iași, dar și cercetători de la Academia Română sau doctoranzi, principalele direcții de cercetare abordate de autori fiind: societatea și religia greco-romană, creștinismul timpuriu, migrațiile târzii, heraldică și genealogie, istoria Bisericii, relații internaționale în România modernă, ideologii și doctrine politice și altele. De-a lungul timpului, în revistă s-au publicat și numeroase surse istorice inedite. În ultimul deceniu, revista si-a extins orizontul și a abordat și teme noi, precum istoria mentalităților medievale și pre-moderne, istorie urbană sau istoria comunismului. De asemenea, publicația găzduiește recenzii la adresa celor mai recente cărți din domeniul istoriei. Revista este indexată în baza de date internațională Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

• Revista Classica et Christiana, editată de Centrul de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie a UAIC, are drept obiective publicarea unor contribuţii semnate de specialişti români şi străini dedicate atât domeniilor tradiţionale de cercetare a clasicismului greco-roman (istorie antică, filologie clasică, epigrafie greco-latină etc.), cât şi promovarea unor direcţii mai recente, precum Antichitatea târzie, patristica, viaţa cotidiană în Antichitatea greco-latină şi creştină, antropologia culturală a lumii clasice şi creştine timpurii ş.a. Componența comitetului științific al revistei reflectă colaborarea internațională a acesteia cu centre universitare din Franța, Italia, SUA, Marea Britanie, Slovenia, Croația, Albania, Serbia, Brazilia, Spania sau Ungaria. Revista este indexată în următoarele baze de date științifice: ERIH PLUS, SCIPIO, Scopus, Index Copernicus, AWOL, EBSCO, Université Laval. BIBP Base d’Information Bibliographique en Patristique, OAJI.

Studia Antiqua et Archaeologica este o revistă înființată în 1983 a Facultății de Istorie din Iași, în care sunt publicate studii științifice referitoare la perioada preistorică, istorie antică și arheologie, cu precădere referitoare la spațiul sud-est european. Arheologia, numismatica, epigrafia, antropologia sau studiile interdisciplinare se regăsesc printre domeniile predilecte în care se încadrează articolele din această revistă. Revista colaborează cu numeroase personalități academice de la universități de prestigiu cum sunt cele din Bari, Foggia, Konstanz, Trier, Innsbruck, Paris, Besançon, Udine sau Haifa. Este indexată în importante baze de date științifice cum sunt Scopus, EBSCOhost, CEEOL, ERIH-PLUS, DOAJ, Index Copernicus sau ROAD.

• Toate cele trei reviste sunt disponibile online și în print și au standarde de excelență academică recunoscute de Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), ultima evaluare a acestora având loc în anul 2020.
• Revistele științifice aflate în portofoliul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sunt prezentate în secțiunile dedicate de pe pagina web a editurii, aici și aici.