Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

PREMIUL PENTRU DEBUT al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași 2022: Andrei Victor Cojocaru, pentru volumul „De la quest la genul fantasy”

21.11.2022

Vineri, 18 noiembrie 2022, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași au fost acordate Premiile anuale ale Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România. Premiul pentru Debut a fost decernat lui Andrei Victor Cojocaru pentru volumul De la quest la genul fantasy. Simbolistica drumului iniţiatic , publicat în anul 2021 la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în colecția COMPLUS.
Este al doilea premiu primit de Andrei Victor Cojocaru pentru această carte, după ce în luna mai a acestui an a primit și Premiul pentru Debut al Ziarului de Iași.
Juriul pentru acordarea Premiilor USR – Filiala Iaşi pentru cărțile apărute în anul 2021 a fost format din Simona Modreanu, președinte, Marius Chelaru și Emanuela Ilie.
Cartea lui Andrei Victor Cojocaru este bazată pe teza de doctorat omonimă pe care autorul a conceput-o sub îndrumarea prof. univ. dr. Constantin Dram în cadrul Școlii Doctorale de Studii Filologice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, teză susținută în anul 2021.

Lucrarea propune un studiu diacronic al fondului simbolic al drumului inițiatic din literaturile spațiului eurasiatic. Atenția se focalizează mai ales asupra uneia din variantele literare ale drumului inițiatic – și anume questa medievală (specifică romanelor cavalerești). Aceasta trece prin mai multe (re)interpretări, care includ și o versiune pseudo-medievală (specifică literaturii fantasy). În ceea ce privește metoda de cercetare, autorul urmează modelul utilizat, printre alte nume de referință din domeniul studiilor comparatiste, de Joseph Campbell (în lucrarea des amintită pe parcursul cărții: Eroul cu o mie de chipuri). Motivația esențială a demersului hermeneutic e probarea unui nivel simbolic de profunzime al textelor abordate, interpretarea fiind orientată către sensul lor esoteric.

«…drumul iniţiatic constituie mai mult decât un simplu motiv sau o temă literară, reprezentând parcursul alegoric al împlinirii destinului uman prin cunoaştere. De altfel, prin „quest” înţelegem o călătorie care implică o căutare – iar călătoria iniţiatică este, de fiecare dată, şi o căutare. În sens literal, există o multitudine de elemente (un artefact, un loc, o fiinţă etc.) care pot constitui obiectul căutării. Totuşi, dintr-o perspectivă simbolică, drumul iniţiatic presupune o călătorie lăuntrică al cărei scop este cunoaşterea de sine – iar aceasta este, practic, infinită.» (dr. Andrei Victor Cojocaru)

Andrei Victor Cojocaru (n. 1993, Iași) este cadru didactic asociat la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde susține seminare de literatură comparată și hermeneutică literară. În 2021, a obținut titlul de doctor în filologie, cu tema: „Simbolistica drumului iniţiatic: de la quest la genul fantasy”. A publicat mai multe articole și studii în reviste și volume de specialitate. Preocupările sale științifice vizează literatura comparată, hermeneutica simbolurilor și mitologia comparată.