Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Târgul de carte GAUDEAMUS: Programul lansărilor de carte organizate de Editura UAIC

15.11.2021

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași participă în perioada 17-21 noiembrie 2021 la a doua ediție online din acest an a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, o manifestare culturală cu o tradiție de aproape trei decenii, care în actualele condiții de pandemie continuă să promoveze noutățile editoriale prin intermediul evenimentelor online găzduite și distribuite pe pagina web dedicată, www.gaudeamus.ro și pe rețelele sociale.
Cu un stand virtual aflat pe www.gaudeamus.ro, portalul-gazdă al acestei ediții, precum și cu o serie de lansări de carte, Editura UAIC promovează și cu această ocazie titluri nou-apărute din portofoliul propriu. Târgul de carte Gaudeamus Radio România se constituie astfel într-un bun prilej de a evidenția excelența și actualitatea cercetării științifice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, o materializare prin intermediul cărților a unor proiecte derulate fie în interiorul Universității, fie în colaborare partenerii ei instituționali, cum ar fi Academia Română sau alte centre universitare de tradiție.
Lansările de carte de la această ediție vor putea fi urmărite atât în direct, cât și înregistrat, pe paginile de Facebook ale Târgului de Carte Gaudeamus și Editurii UAIC, precum și pe gaudeamus.ro (accesând data la care a avut loc evenimentul conform programului).
Transmisiunile online vor fi făcute din Librăria OREST TAFRALI (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corp A), unde vor avea loc lansările de carte cu un public restrâns și respectând normele legale în vigoare referitoare la pandemia de COVID-19.

Programul de lansări al Editurii UAIC la această ediție a Târgului de carte Gaudeamus Radio România este următorul:

1. Miercuri, 17 noiembrie 2021, de la ora 12.00, va avea loc lansarea noutăților colecției ETHNOS:
• primul volum este Cântece propriu-zise din Moldova, de Silvia Ciubotaru și Ion H. Ciubotaru, o lucrare care propune o selecție reprezentativă de 704 texte din fondurile inedite ale Arhivei de Folclor a Moldovei și Bucovinei (AFMB), însoțite de un bogat aparat critic și de o solidă parte teoretică;
• cel de-al doilea volum de lansat este Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei – 50 de ani de la înfiinţare. In honorem Prof. univ. dr. ION H. CIUBOTARU – 80, întemeietorul arhivei, editat de Ioana Repciuc și Adina Hulubaş, o carte prin care se sărbătorește împlinirea a 50 de ani de la înfiinţarea Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei (AFMB), eveniment care se îmbină cu omagierea vârstei de 80 de ani a profesorului universitar dr. Ion H. Ciubotaru – fondatorul acestui fond documentar de referință pentru studiul culturii populare din acest areal. În contextul celor două evenimente, volumul reprezintă o invitaţie către specialişti şi publicul larg spre a se familiariza cu istoria, conţinutul și misiunea Arhivei.
Invitați: Acad. Sabina Ispas (Directorul Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu” București), prof. univ. dr. Constantin Dram (Directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), CS I Adina Hulubaș, CS II Ioana Repciuc.

2. Joi, 18 noiembrie 2021, de la ora 10.00, va avea loc lansarea volumului Homo magicus. Camuflări, mistere, soteriologii, de Nicu Gavriluță, cu o tematică legată de acele forme de „magie democratică” (Ioan Petru Culianu), disponibile astăzi nouă tuturor, o lucrare în care fantasmele magiei sunt discutate în legătură cu ritualul lecturii în original a textelor sacre și cu cercetarea inter/transdisciplinară, dar și în legătură cu noile tehnologii auto și cu insolitele ipostaze ale manipulării.
Invitați: prof. univ. dr. Dumitru Stan, prof. univ. dr. Nicu Gavriluță.

3. Joi, 18 noiembrie 2021, de la ora 12.00, se lansează Tezaurul toponimic al României. Moldova. Volumul II: Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic). Partea a doua: Toponime descriptive, realizat de un colectiv de cercetători de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, format din Daniela Butnaru, Dinu Moscal, Ana-Maria Prisacaru și Vlad Cojocaru. Volumul a apărut sub egida Academiei Române - Filiala Iași și a Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și cuprinde o selecţie de toponime reprezentative pentru Moldova istorică, desemnând obiecte (socio)geografice diverse – localităţi, ape curgătoare şi stătătoare, forme de relief, păduri sau câmpii etc. – grupate după metoda câmpurilor toponimice.
Invitați: Mihai Chirica (Primarul Municipiului Iași), prof. univ. dr. Mircea Ciubotaru, prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, CS I Cristina Florescu, prof. univ. dr. Bogdan Crețu, prof. univ. dr. Constantin Dram (Directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), CS I Daniela Butnaru, CS III Dinu Moscal, CS III Ana-Maria Prisacaru, CS I Vlad Cojocaru.

4. Joi, 18 noiembrie 2021, de la ora 14.00, se lansează o recentă apariție din colecția HISTORICA, un volum editat de profesorul Alexandru-Florin Platon, Doi călători elvețieni și lumea românească la începuturile modernității (1808-1811): Léonard Revilliod și Charles René Pictet de Rochemont. Mărturii inedite. Léonard Revilliod și Pictet de Rochemont au fost doi elvețieni originari din Geneva, stabiliți temporar la Odesa, în Rusia, care, în 1808, respectiv 1811, au făcut, separat, o călătorie în Moldova, la Iași, în urma căreia au lăsat câteva relatări deosebit de interesante despre ceea ce au văzut, oamenii pe care i-au întâlnit și obiceiurile locului. Conservate la Arhivele de Stat din Geneva, documentele lor – o scrisoare a lui Pictet de Rochemont, un jurnal de călătorie în două versiuni și câteva scrisori ale lui Léonard Revilliod – sunt inedite și văd pentru prima dată lumina tiparului în acest volum.
Invitați: prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, conf. univ. dr. Cristian Ploscaru, prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon.

5. Joi, 18 noiembrie 2021, de la ora 15.00, se vor lansa noutățile colecției SOPHIA. Vor fi astfel prezentate volumele:
Avem întotdeauna dreptate?, de Constantin Sălăvăstru;
Ieșind din mintea captivă, de Anton Carpinschi;
Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană, coordonat de Emanuel Copilaș;
Conștiință și intenționalitate. Dimensiunea ontologică și fenomenologică a conștiinței la Dumitru Stăniloae și Jean-Luc Marion, de Daniel Isai;
Invitați: prof. univ. dr. Anton Carpinschi, prof. univ. dr. George Bondor (coordonatorul colecției SOPHIA), pr. dr. Daniel Isai, prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan, conf. univ. dr. Ioan-Alexandru Grădinaru, conf. univ. dr. Emanuel Copilaș.

6. Joi, 18 noiembrie 2021, de la ora 17.00, va avea loc lansarea noutăților colecției ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI. Volumele care vor fi lansate sunt:
Agresivitatea de tip bullying. Repere psihopedagogice pentru o prevenire eficientă, de Tudorița Grădinariu;
Educația morală a copiilor. Repere psihopedagogice, de Alexandra Maftei;
Formarea pentru cariera didactică – demersuri teoretice și empirice, coordonat de Florin-Vasile Frumos și Adrian Vicențiu Labăr;
Invitați: prof. univ. dr. Constantin Cucoș, prof. univ. dr. Alois Gherguț (coordonatorul colecției ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI), lect. univ. dr. Oana Dănilă, asist. univ. dr. Tudorița Grădinariu, asist. univ. dr. Alexandra Maftei, conf. univ. dr. Florin-Vasile Frumos.

7. Joi, 18 noiembrie 2021, de la ora 18.30, este programată lansarea volumului Antim Ivireanul, Evanghelie, 1697. Ediție critică și studiu filologico-lingvistic, cea mai recentă apariție din colecția FONTES TRADITIONIS. Autoarele acestui volum sunt Roxana Vieru, de la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, și Adina Chirilă,de la Departamentul de Studii Românești al Universității de Vest din Timișoara. Cartea prezintă o ediție critică, un studiu filologico-lingvistic și transcrierea textului propriu-zis, o scriere de indiscutabilă importanţă din punct de vedere lingvistic și literar. Întrucît textul se înscrie în tradiția, începută în 1682, a evangheliarelor ce nu mai respectă – ca urmare a unei conjuncturi istorice și culturale destul de complexe – ordinea canonică răsăriteană, editarea lui științifică răspunde în egală măsură și interesului de natură teologică arătat acestui tip de literatură.
Invitați: prof. univ. dr. Eugen Munteanu (coordonatorul colecției FONTES TRADITIONIS), lect. univ. dr. Roxana Vieru și conf. univ. dr. Adina Chirilă.

8. Vineri, 19 noiembrie 2021, de la ora 13.00, va avea loc lansarea a două volume purtând semnătura prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Primul volum este In memoriam Nicolae Ţaţomir - profesor emerit, recent apărut în colecția Personalităţi ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu un preambul semnat de Tudorel Toader și o postfață de Constantin Dram, reprezintă o ediție a textului „tezei pentru doctorat în Drept, secţia juridică”, Criminalitatea în literatură, prezentată şi susţinută în 17 mai 1947, de Nicolae Ţaţomir (n. 1914, Hârlău – d. 1996, Iaşi). Personalitate importantă a vieții intelectuale ieșene, Nicolae Ţaţomir a fost avocat în Baroul Iași, magistrat la instanțele din Iași și Constanța, profesor universitar și Decan al Facultății de Drept din Iași în perioada 1952-1972.
Cel de-al doilea volum care va fi prezentat este The Future of the Judicial System of the European Union / Viitorul sistemului judiciar al Uniunii Europene, o ediție bilingvă, în engleză și română, cu un cuvânt înainte de prof. univ. dr. Tudorel Toader, și conține lucrările Conferinței „Viitorul sistemului judiciar al Uniunii Europene”, organizată în anul 2019 la Iași de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Invitați pentru a prezenta cele două volume sunt prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și prof. univ. dr. Constantin Dram, Directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

9. Vineri, 19 noiembrie 2021, de la ora 14.30, va avea loc lansarea primului volum din noua colecție COMPLUS a Editurii UAIC, o carte semnată de Andrei Victor Cojocaru și intitulată De la quest la genul fantasy. Simbolistica drumului iniţiatic, un studiu diacronic al fondului simbolic al drumului inițiatic din literaturile spațiului eurasiatic. Atenția se focalizează mai ales asupra uneia din variantele literare ale drumului inițiatic – și anume questa medievală (specifică romanelor cavalerești). Aceasta trece prin mai multe (re)interpretări, care includ și o versiune pseudo-medievală (specifică literaturii fantasy).
Invitați: prof. univ. dr. Constantin Dram (Directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), conf. univ. dr. Cătălin Constantinescu (coordonatorul colecției Complus) și autorul volumului, dr. Andrei Victor Cojocaru.

10. Vineri, 19 noiembrie 2021, de la ora 16.00, se lansează primul volum din noua colecție TRANSDISCIPLINARIA a Editurii UAIC, intitulat Psihologii, locuiri, arhitecturi în proza românească de ieri şi de azi și coordonat de Emanuela Ilie, Ana-Cristina Tudora și Dorin Nastas, volum care cuprinde lucrări susţinute în cadrul ediţiei inaugurale a Simpozionului Naţional „Psihologii, locuiri, arhitecturi în proza românească de ieri și de azi” (Iaşi, decembrie 2020), unic, prin tematică și manieră de abordare, în peisajul academic românesc, inițiat de conf. univ. dr. Emanuela Ilie (Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”) și desfășurat sub egida a trei facultăţi din două universităţi ieşene de prestigiu, Facultatea de Litere (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”) şi Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”).
Invitați pentru a vorbi despre acest volum sunt conf. univ. dr. Emanuela Ilie, arhitect șef lucrări dr. Ana-Cristina Tudora, precum și autorii articolelor din volumul lansat.