Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

TÂRGUL GAUDEAMUS ONLINE: Programul lansărilor Editurii UAIC

24.03.2021

   Editura UAIC a participat în fiecare an, până în 2019, la Târgul GAUDEAMUS – Radio România în formatul clasic, cu public, de la București, cel mai important eveniment de acest gen care are loc în România. Participarea a însemnat promovarea titlurilor nou-apărute în portofoliul editurii prin lansări de carte, promovarea imaginii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ca instituție-reper în lumea academică românească, contactul nemijlocit cu publicul și distribuitorii de carte prezenți în târg, expunerea la standul propriu a sute de titluri aflate în portofoliul editurii și, nu în ultimul rând, cifrele de vânzare.
   Urmând această tradiție, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași participă în acest an la ediția ONLINE, din luna martie, cu un stand virtual aflat pe www.gaudeamus.ro, portalul-gazdă al acestei ediții, precum și cu o serie de lansări de carte.
   Evenimentele vor putea fi urmărite atât în direct, cât și înregistrat, pe paginile de Facebook ale Târgului de Carte Gaudeamus și Editurii UAIC, precum și pe gaudeamus.ro (în partea de jos a paginii, prin accesarea evenimentului din desfășurător).

   Programul de lansări al Editurii UAIC la această ediție ONLINE a Târgului de carte Gaudeamus Radio România este următorul:

   1. Joi, 25 martie 2021, de la ora 11.00, va avea loc lansarea volumului Istoria românilor din Dacia Traiană. Epoca fanarioților, de A. D. Xenopol, publicat recent în colecția HISTORICA.
Invitați: istoricii Elena Bedreag, Ștefan Lemny și Alexandru Istrate, precum și directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Constantin Dram.
Volumul lansat reprezintă partea a II-a din volumul V (Istoria modernă) al ediției a IV-a din una dintre sintezele remarcabile ale istoriografiei naționale, Istoria românilor din Dacia Traiană, de A. D. Xenopol, inițiată de acad. Alexandru Zub. Îngrijirea ediției este semnată de Ștefan Lemny și Alexandru Istrate, pe baza manuscrisului de la Arad, iar notele și comentariile sunt alcătuite de Ștefan Lemny cu colaborarea lui Ovidiu Olar și Alexandru Istrate, cu o postfață de Ștefan Lemny.

   2. Vineri, 26 martie 2021, de la ora 17.00, va avea loc lansarea volumului Rugăciunea Tatăl nostru în limba română. Studiu istorico-filologic, de Iosif Camară, publicat recent în colecția FONTES TRADITIONIS.
Invitați: coordonatorul colecției Fontes Traditionis, profesorul și filologul Eugen Munteanu, doctorandul în filologie Claudiu-George Dulgheru, alături de autorul volumului, cercetătorul științific Iosif Camară și directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Constantin Dram.
În acest volum, conceput ca o incursiune filologică în istoria rugăciunii Tatăl nostru în limba română, de la Evangheliarul slavo-român din 1551-1553, până la Liturghierul din 2012, autorul pornește de la sursele greceşti, slavoneşti şi latineşti ale rugăciunii, analizând prefacerile pe care aceasta le-a suferit de-a lungul timpului, relevând opţiunile textuale ale traducătorilor şi procesul prin care Tatăl nostru românesc s-a standardizat în epoca unificării limbii române literare.

   3. Luni, 29 martie 2021, de la ora 16.00, va avea loc lansarea ultimelor apariții din colecția SOPHIA, colecție coordonată de prof. univ. dr. George Bondor.
Cărțile care vor fi prezentate sunt: • Imaginația creatoare și jocul ideilor estetice la Immanuel Kant, de Eugenia Zaițev; • Gânditori români în cultura universală, Horia Vicențiu Pătrașcu (editor); • Ideea europeană în filosofia românească (III), Ștefan Afloroaei, George Bondor (coordonatori); • Ordine și libertate, Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (editori); • John Dewey şi problema sensului, de Cristinel Munteanu; • Natură și ierarhie, Florin Crîşmăreanu, Cristian Moisuc (editori); • Semiotica, de la teorie la practică, de Mihaela Mocanu; • Eul și fragmentarea conștiinței umane, de Ramona Ardelean.
Invitați: acad. Ștefan Afloroaei, universitarii Mihaela Mocanu, Ramona Ardelean, Eugenia Zaițev, Florin Crîşmăreanu, Horia Vicențiu Pătrașcu, Cristinel Munteanu, George Bondor și directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Constantin Dram.
Concepută ca o platformă de promovare a școlii de filosofie de la Iași, colecția SOPHIA a devenit cu timpul un reper al domeniului, statut recunoscut și de CNCS la evaluarea editurilor din anul 2020.

   4. Luni, 29 martie 2021, de la ora 18.00, va avea loc lansarea volumului Comunicarea în domeniul sănătății. Teorii, modele explicative, aplicații, de Maria Corina Barbaros, prima apariție editorială din România care sintetizează problematica și studiile din domeniul comunicării medicale (health communication).
Invitați pentru a vorbi despre acest volum sunt universitarii Alina Duduciuc, Alexandru Grădinaru, autoarea volumului, Maria Corina Barbaros și directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Constantin Dram.
Principalele teme abordate în acest volum se referă la comportamentele sociale privind sănătatea, comunicarea strategică din domeniul sănătății publice, comunicarea interpersonală medic-pacient și campaniile de comunicare medicală.

   5. Marți, 30 martie 2021, de la ora 12.00, va avea loc lansarea volumului Discriminarea de gen în mediul academic. Transformări structurale pentru realizarea egalității de gen în mediul academic și științific ieșean, de George Marian Ichim, apărut recent în colecția PROIECTE EUROPENE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE.
Invitați pentru a vorbi despre acest volum sunt profesorii universitari Doina Balahur, Daniela-Tatiana Șoitu și Conțiu Tiberiu Șoitu, autorul volumului, George Marian Ichim, și directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Constantin Dram.
Lucrarea aduce în prim-plan modalitățile prin care practicile de gen propagate în mediul academic și științific contribuie la menținerea structurilor organizaționale de gen, structuri care dezavantajează femeile.

   6. Miercuri, 31 martie 2021, de la ora 13.30, va avea loc lansarea volumului Mari juriști și diplomați din România interbelică, de Aurora Ciucă și Mihai Lupu, carte care reunește lucrările conferințelor Asociației „Vespasian V. Pella” despre eminenți specialiști cărora le datorăm dezvoltarea științei dreptului și străluciți diplomați care au contribuit la consolidarea națiunii române și a prestigiului României în lume.
Invitați: Excelența Sa, prof. univ. dr. Ion M. Anghel, Florin Cîntic, directorul Arhivelor Naționale Iași, coordonatorii volumului, prof. univ. dr. Aurora Ciucă și cercetătorul științific Mihai Lupu, și directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Constantin Dram.

   7. Miercuri, 31 martie 2021, de la ora 16.30, va avea loc lansarea volumelor Istorii ale regimului comunist din România. Volum al Congresului Național al Istoricilor Români, Iași, 29 august – 1 septembrie 2018, coordonat de Cristina Preutu și Ionuț Nistor, și Fațete ale comunismului în România și în R(A)SS Moldovenească: politică, societate și economie, coordonat de Cristina Preutu și Anatol Petrencu
Invitați pentru a vorbi despre aceste volume sunt istoricii Cristina Preutu, Anatol Petrencu și Liviu Țăranu și directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Constantin Dram.
Textele din cele două volume, semnate de universitari și cercetători din aria istoriei, reflectă, pe de o parte, interesul istoricilor pentru această tematică, iar pe de altă parte nivelul cunoașterii, direcțiile și temele de reflecție ale istoriografiei române, într-o posibilă radiografie a domeniului, la 30 de ani de la căderea regimului comunist.