Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Top 15 /

Secolul armoniei: relații româno-turce 1923-2023 / Uyum Yüzyılı: Romanya-Türkiye İlişkileri 1923-2023

Silvana Rachieru (coord.)

în stoc

Data apariției: 15.04.2024

Domeniu: Istorie / Istorie socială

Colecție: Historica

ISBN: 978-606-714-834-3

Nr. pagini: 316

Format: 17 x 24 cm.

92.03 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

[RO]
Ediție bilingvă româno-turcă
Cuvânt înainte de Luminița Odobescu
Introducere de Silvana Rachieru
Epilog de Ștefan Tinca

Volumul Secolul armoniei: relații româno-turce 1923-2023, o inițiativă a Ambasadei României la Ankara și realizat împreună cu Centrul de Studii Turce din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București, acoperă astăzi un hiatus atât din istoriografia românească, cât și din cea turcă. Zece specialiști, istorici și cercetători ai relațiilor internaționale și ai diplomației, au contribuit la realizarea unei lucrări care sintetizează acest secol de dialog, privit din unghiuri diferite. Volumul oferă o perspectivă cronologică a etapelor parcurse de cele două state în relația diplomatică, ce acoperă atât transformările din statutul României de la regat, la republica populară și, ulterior, socialistă, din 1947, și stat democratic, în ultimii 33 de ani, cât și stabilitatea Republicii Turcia în forma statală și acoperirea teritorială, construite cu un secol în urmă sub conducerea lui Mustafa Kemal Atatürk. În același timp, lucrarea reflectă și o perpectivă tematică, având ocazia ca în paginile ei să identificăm analize de diplomație publică, diplomație sportivă, diplomație regală, a minorităților, diplomație socialistă și elemente de diplomație contemporană.

«Momentul aniversar al marcării, în 2023, a Centenarului Republicii Turcia permite o rememorare, în acest volum care stă sub semnul „Secolului armoniei”, a parcursului istoric al relațiilor cu România, de la primele contacte diplomatice, la Tratatul de amiciție, de neagresiune, de arbitraj și de conciliațiune între România și Turcia, semnat la 17 octombrie 1933, la Ankara, care stipulează, la articolul 1, că „este și va fi pace inviolabilă și amiciție sinceră și perpetuă între Regatul României, Republica Turcia și popoarele lor”, la actualul Parteneriat Strategic multidimensional puternic și cooperarea consolidată în cadrul Alianței Tratatului Atlanticului de Nord.» (Luminița Odobescu, Ministrul Afacerilor Externe al României)


[TR]
Romence-Türkçe iki dilli baskı
Ön söz – Luminița Odobescu
Giriş – Silvana Rachieru
Son söz – Ștefan Tinca

Uyum Yüzyılı: Romanya-Türkiye İlişkileri 1923-2023 kitapı, Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği'nin girişimiyle gerçekleşen ve Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi Türk Araştırmaları Merkezi ile birlikte hazırlanan, bugün hem Romen hem de Türk tarihyazımında önemli bir eksikliği tamamlamaktadır. Tarihçi, uluslararası ilişkiler ve diplomasi araştırmacısı on uzman, farklı açılardan değerlendirilen bu diyalog yüzyılını özetleyen bir çalışmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulundu. Bu kitap, Romanya statüsünün krallıktan halk cumhuriyetine ve daha sonra 1947'den itibaren sosyalist, son 33 yılda ise demokratik devlete geçişi, bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapısı ve toprak kapsamı açısından istikrarı dahil olmak üzere, diplomatik ilişkide iki devletin kat ettiği aşamaların kronolojik bir perspektifini sunmaktadır.

«2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümün kapsamında hazırlanan “Uyum Yüzyılı Romanya-Türkiye İlişkileri: 1923-2023” adlı bu kitap, ilk diplomatik temaslardan başlayarak Romanya ile Türkiye arasında 17 Ekim 1933’te Ankara’da imzalanan ve 1. maddesinde Romanya Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti ve bunların halkları arasında dokunulmaz barış, samimi ve sürekli dostluk vardır ve olacaktır, hükmünü taşıyan Dostluk, Saldırmazlık, Tahkim ve Uzlaşma Antlaşması’na, günümüzdeki çok yönlü ve güçlü Stratejik İşbirliği’ne ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü kapsamında var olan iş birliğine varıncaya dek geniş bir yelpazede Romanya-Türkiye ilişkilerinin tarihî seyrinin anılmasına olanak sağlamaktadır.» (Luminița Odobescu, Romanya Dışişleri Bakanı)

[RO]
SECOLUL ARMONIEI: RELAŢII ROMÂNO TURCE 1923-2023:

Cuvânt înainte (Luminița Odobescu)

Silvana Rachieru
Introducere. România şi Turcia: un secol de pace inviolabilă şi prietenie sinceră

Florin Anghel
De la legaţie în Imperiul Otoman, la Constantinopol, la ambasadă în Republica lui Atatürk, la Ankara: începuturile noilor relaţii dintre România şi Turcia (1924 1929)

Adelina Zemoiu
Formarea Republicii Turcia şi imaginea lui Mustafa Kemal Atatürk în presa românească interbelică (1923 1938)

Alexandru Murad Mironov
Nicolae Titulescu, Turcia şi constituirea unei alianţe regionale în Europa de Sud Est

Daniel Citirigă
Diplomaţia Coroanei: vizitele reginei Maria şi ale regelui Carol al II lea la Istanbul

Emanuel Plopeanu
România şi Turcia de la războiul mondial la războiul rece. Percepţii reciproce (1941 1945)

Cezar Stanciu
Relaţiile României cu Turcia în perioada postbelică. Provocări şi convergenţe

Bogdan Popa
Adversari, dar prieteni: întâlniri sportive româno turce în secolul al XX lea

Metin Omer
Turcii şi tătarii din România în relaţiile româno turce (1923 2023)

Dragoş C. Mateescu
Consolidare şi parteneriat în diplomaţia contemporană. Relaţiile româno turce după 1990

Epilog (Ștefan Tinca)


[TR]
UYUM YÜZYILI: ROMANYA TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 1923-2023:

Ön Söz (Luminița Odobescu)

Silvana Rachieru
Giriş. Romanya ve Türkiye: İhlal Edilemez Barış ve Samimi Dostluk Yüzyılı

Florin Anghel
Osmanlı İmparatorluğu'nda Konstantinopolis’te Orta Elçilikten, Atatürk Cumhuriyeti'nde, Ankara’daki Büyükelçiliğe: Romanya ve Türkiye Arasındaki Yeni İlişkilerin Başlangıcı (1924-1929)

Adelina Zemoiu
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün İki Dünya Savaşı Arasındaki Romen Basınında İmajı (1923 1938)

Alexandru Murad Mironov
Nicolae Titulescu, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa’da Bölgesel bir İttifakın Kuruluşu

Daniel Citirigă
Kraliyet Diplomasisi: Kraliçe Maria ve Kral II. Carol'un İstanbul Ziyaretleri

Emanuel Plopeanu
Dünya Savaşı’ndan Soğuk Savaş’a Romanya ve Türkiye. Karşılıklı Algılar (1941 1945)

Cezar Stanciu
Savaş Sonrası Romanya’nın Türkiye ile İlişkisi: Meydan Okumalar ve Yakınsamalar

Bogdan Popa
Hem Rakip Hem Dostuz: 20. Yüzyılda Romen Türk Spor Müsabakaları

Metin Omer
Romen Türk İlişkilerinde Romanya’daki Türk ve Tatarlar (1923 2023)

Dragoş C. Mateescu
Çağdaş Diplomaside Gelişim ve Ortaklık – 1990 Sonrası Romanya Türkiye İlişkileri

Son Söz (Ștefan Tinca)


O bibliografie a relaţiilor româno turce: autori români / Romanya Türkiye İlişkileri Bibliografyası: Romen Yazarlar

Silvana Rachieru (n. 1974, Ploiești) este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Istorie, Universitatea din București. Doctor în istorie (2010, Universitatea din București). Master în istorie (1998, Central European University Budapesta). Specialistă în istorie socială și diplomatică sud-est europeană modernă, cu un interes special în istoria Imperiului Otoman în „lungul secol al XIX-lea”. Director al Institutului Cultural Român Dimitrie Cantemir din Istanbul (2011-2015), cu o experiență de 9 ani în diplomație culturală la Istanbul, coordonator proiecte (2006-2007), director adjunct (2007-2011). Membră în board-ul științific al IAOSEH − International Association of Ottoman Social and Economic History − și membră în CIEPO – Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes. Secretar științific al Centrului de Studii Turce – Facultatea de Istorie, Universitatea din București. Studii și articole publicate în România și în străinătate dedicate relațiilor diplomatice româno-otomane după 1878, perspectivei otomane asupra modernizării Vechiului Regat, istoriei moderne de gen în România. Autor al volumului Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relații otomano-române 1878-1908 (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2018). A susținut prelegeri la numeroase conferințe internaționale și a fost invitată să conferențieze la Universitatea Bilkent Ankara, Universitatea Sabanci Istanbul, Universitatea Panteion Atena, Institutul Francez de Studii Anatoliene Istanbul etc. Stagii de cercetare în Turcia, Franța, Grecia și Ungaria.