Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

TÂRGUL GAUDEAMUS ONLINE: Lansarea ultimelor apariții din colecția SOPHIA, luni, 29 martie, ora 16.00

26.03.2021

    Luni, 29 martie 2021, de la ora 16.00, va avea loc lansarea ultimelor apariții din colecția SOPHIA, colecție coordonată de prof. univ. dr. George Bondor.
     
Evenimentul va putea fi urmărit atât în direct, cât și înregistrat, pe paginile de Facebook ale Târgului de Carte Gaudeamus și Editurii UAIC, precum și pe gaudeamus.ro (în partea de jos a paginii, prin accesarea evenimentului din desfășurător).
   
Invitați pentru a vorbi la acest eveniment sunt acad. Ștefan Afloroaei, universitarii Mihaela Mocanu, Ramona Ardelean, Eugenia Zaițev, Florin Crîşmăreanu, Horia Vicențiu Pătrașcu, Cristinel Munteanu, George Bondor și directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Constantin Dram.
Concepută ca o platformă de promovare a școlii de filosofie de la Iași, colecția SOPHIA a devenit cu timpul un reper al domeniului, statut recunoscut și de Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) la evaluarea editurilor din anul 2020.

   Cărțile care vor fi prezentate sunt:

   • Imaginația creatoare și jocul ideilor estetice la Immanuel Kant, de Eugenia Zaițev, o incursiune din perspectivă kantiană în teoriile esteticii și imaginației, cu accent pe importanța geniului în actul creator, pe relația dintre Immanuel Kant și Romantism și pe conceptul de artă ca joc al ideilor estetice;
   • Gânditori români în cultura universală, editat de Horia Vicențiu Pătrașcu, volum care reunește contribuțiile unor participanți la două sesiuni ale conferinței „Gânditori români în cultura universală”, desfășurate în anii 2017, respectiv 2018, organizate de Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din cadrul Universității Politehnica din București, Facultatea de Filosofie din București și Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române;
   • Ideea europeană în filosofia românească (III), coordonat de Ștefan Afloroaei și George Bondor, lucrare care explorează probleme cum ar fi modele și tradiții occidentale în filosofia românească, identitate și diferență culturală sau receptarea gândirii europene în filosofia românească. Filosofii români analizați sunt Dimitrie Cantemir, Camil Petrescu, Emil Cioran, Constantin Noica, Petre Botezatu, Eugeniu Coșeriu și Gabriel Liiceanu. De asemenea, sunt investigate modalități de receptare, uneori critică, a unor gânditori precum Maxim Mărturisitorul, Jan Baptista van Helmont, G.W.F. Hegel, Friedrich Nietzsche, Alfred Tarski și Wilbur Marshall Urban;
   • Ordine și libertate. De la metafizică la politică, editat de Cristian Moisuc și Viorel Țuțui. Subiectele textelor reunite în acest volum au constituit obiectul prezentărilor academice cu ocazia Colocviului național Ordine și libertate. De la metafizică la politică, desfășurat sub egida Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 2019. Cum se afirmă încă din titlu, articolele din volum reflectă tensiunea relației dintre libertatea teoretizată de sistemele metafizice și libertatea politică pe care o generează, cu vaste și imprevizibile consecințe asupra libertății și libertăților individuale.
   • John Dewey şi problema sensului, de Cristinel Munteanu, în care autorul şi-a propus să demonstreze că teoria logică a lui John Dewey, văzută ca „teorie a investigaţiei” (theory of inquiry), reprezintă, în acelaşi timp, o hermeneutică sui generis, care, la rândul ei, poate constitui fundamentul sau punctul de plecare pentru realizarea unui proiect hermeneutic mai cuprinzător;
   • Natură și ierarhie. Metamorfoze și (dis)continuități, editat de Florin Crîşmăreanu și Cristian Moisuc, volum în care conceptele polisemantice de „natură” și „ierarhie” au permis autorilor articolelor o aprofundată abordare interdisciplinară a ceea ce s-a câștigat și ce s-a pierdut ca urmare a metamorfozelor celor două concepte, care, în cursul istoriei, au provocat discontinuități sau, dimpotrivă, au stimulat menținerea unor sensuri, norme sau valori;
   • Semiotica, de la teorie la practică, de Mihaela Mocanu. Lucrare cu valoare deopotrivă teoretică și practică, putând fi folosită ca referință teoretică pentru studierea fenomenelor bazate pe semne, cartea propune o privire de ansamblu asupra domeniului, contribuind la clarificarea statutului semioticii în cadrul disciplinelor umaniste;
   • Eul și fragmentarea conștiinței umane. O explorare din perspectiva fizicii cuantice, filosofiei, teologiei și psihanalizei, de Ramona Ardelean, o explorare a originii și consecințelor fragmentării, pentru care Eul este deopotrivă cauză și efect. Acest fenomen a fost abordat, deloc întâmplător, din perspectiva unor domenii, aparent atât de îndepărtate conceptual, cum ar fi mecanica cuantică, filosofia, teologia și psihanaliza, din dorința de a oferi o „cheie” sau o „punte” comună de înțelegere.

     Programul complet al lansărilor Editurii UAIC la Târgul de Carte Gaudeamus, ediția ONLINE, martie 2021, aici.