Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Cărțile editurii în recenzii și alte articole de presă (XXXIV)

11.01.2023

RADIO ROMÂNIA / RADOR: Carmen Ionescu și Mihaela Bîlbîie semnalează la Radio România / Agenția de Presă RADOR volumul Forme de organizare muncitorească în spațiul românesc (1921-1947): între internaționalism sindical și corporatism național, de Dan-Alexandru Săvoaia, în Buletinul editorial nr. 1 (91) pe luna ianuarie 2023.

ZIARUL DE IAȘI: Lansarea volumului științific colectiv - Dizabilitatea: O abordare transdisciplinară (coord. Alexandra Maftei, Oana Dănilă, Alois Gherguț – Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”)
Comunicat de presă publicat în Ziarul de Iași în data de 7 decembrie 2022 referitor la Gala pentru Demnitate, eveniment care a prilejuit și lansarea volumului Dizabilitatea. O abordare transdisciplinară, coordonat de Alexandra Maftei, Oana Dănilă și Alois Gherguț.

AKADEMOS: Ultimul tip de reprezentare a răului în literatură, numit de Constantin Ivanov răul ideologic, este cel provocat de legile (ar fi poate mai corect de spus, fărădelegile) unor societăți totalitare, de constrângerile de libertate impuse de acestea personajelor. E vorba de un demonism social regăsit în romanele basarabenilor Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală, Povestea cu cocoșul roșu de Vasile Vasilache, Pactul cu diavolul de Aureliu Busuioc, Diavolul este politic corect și Un demon mut de Savatie Baștovoi etc. Sunt analizele cu cele mai promițătoare perspective de cercetare.
Andrei Țurcanu, în recenzia volumului Răul. Interpretări literare, de Constantin Ivanov, recenzie apărută în revista Akademos, nr. 1 (64)/2022.

AXIAL TV: …autorul se detașează de metoda structuralistă și-și asumă o perspectivă fluidă, deschisă spre hermeneutici ale profunzimilor: arhetipologie, istoria mentalităților, mitologie, filozofie, psihologie, istoria religiei etc. Pentru o investigare a imaginilor și simbologiei răului în literatură, întâietatea o deține metoda arhetipală, cea care „sapă” cel mai adânc în istoria mentalităților, în zona reprezentărilor inconștientului colectiv.
Nina Corcinschi, în recenzia volumului Răul. Interpretări literare, de Constantin Ivanov, recenzie difuzată la postul de televiziune AxialTV din Republica Moldova în septembrie 2022.

LIBRIS.RO:
Acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, recomandă spre lectură cartea Originile şi formarea unităţii româneşti, de Gheorghe I. Brătianu, pe librăria online Libris.

PHILOLOGICA JASSYENSIA: Partea cea mai consistentă a lucrării este concepută sub forma unui dicționar toponimic al Văii Superioare a Sucevei, realizat pe baza criteriului alfabetic.
Ovidiu Felecan, în recenzia volumului Toponimia de pe Valea Superioară a Sucevei, de Livia-Veronica Ghiațău, recenzie publicată în nr. 1 (35)/2022 al revistei Philologica Jassyensia.

PHILOLOGICA JASSYENSIA: În această carte, cititorii, români sau străini, din mediul academic sau dina afara acestuia, vor identifica informații și teme de interes, voci credibile în studiul operei lui Lewis.
Ofelia Ichim, în recenzia volumului C. S. Lewis – His Life and His Heritage, editat de Teodora Ghivirigă și Daniela Vasiliu, recenzie publicată în nr. 1 (35)/2022 al revistei Philologica Jassyensia.

BUNĂ ZIUA, IAȘI: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va participa în perioada 8-10 septembrie 2022 la Târgul de Carte al Congresului Național al Istoricilor Români (ed. a III-a), care va avea loc la Alba Iulia (Muzeul Național al Unirii, Sala Unirii).
Valentin Huțanu, în știrea din cotidianul Bună ziua, Iași referitoare la participarea Editurii UAIC la Congresul Național al Istoricilor de la Alba Iulia.

ROMÂNIA LITERARĂ: …cartea lui Constantin-Ionuț Mihai este o deschidere generoasă și profesionistă spre o moștenire la care nu doar antichizanții merită să fie atenți, ci ar trebui acum să le urmeze medieviștii. Nu știu și nu mă pricep să spun dacă modernitatea a pierdut sau nu filosofia ca mod de viață; dar închid această frumoasă carte cu sentimentul că o mulțime de manuscrise așteaptă să ne spună mult despre tradiția antică repovestită și transmisă, cu un măr alături, de un Aristotel deopotrivă grec, arab, latin.
Alexander Baumgarten, în recenzia dedicată volumului Retorică și convertire în filosofia antică. Un studiu asupra literaturii protreptice, de Constantin-Ionuț Mihai, recenzie publicată în revista România literară, nr. 1-2/2020.

CAIETELE CNSAS: Cea mai valoroasă editură universitară din ţară ne-a oferit, în cadrul binecunoscutei colecţii „Biblioteca de istorie literară”, o nouă contribuţie a Cameliei Crăciun. Conferenţiar titular în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, aceasta este de mult consacrată, nu numai ca autor al unei importante cărţi despre primii 140 de ani de teatru în limba idiş în România (apărută la Editura Institutului Cultural Român, în 2016), sau ca editor al unor volume dedicate literaturii şi culturii evreieşti din România, precum şi a seriei „Biblioteca de Literatură Idiş” a Editurii Hasefer, ci şi pentru rolul, în mare măsură de pionierat, jucat în dezvoltarea în ţara noastră a studiilor dedicate culturii idiș, prin introducerea de cursuri universitare specializate şi prin crearea unui centru de cercetare dedicat, sub egida Universităţii din Bucureşti..
Silviu B. Moldovan, în ampla recenzie dedicată volumului Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici, de Camelia Crăciun, recenzie publicată în revista Caietele CNSAS, nr. 22/2018, p. 575 în pdf.

• Alte dosare de presă pot fi consultate începând de aici.